Vuelta. Média – Để tìm video đạp xe trên Dailymotion Cyclism News, Dailymotion muốn bạn tốt – Hình ảnh – Tin tức CB

Dailymotion muốn bạn tốt

Tyclism’actu, Trang web thông tin của bạn và kênh của nó Truyền hình theo chu kỳ, Nơi bạn có thể tìm thấy Tất cả các video về tin tức đạp xe trên YouTube. Tất cả các video của Tour de France bởi Tyclism’actu sẽ được tìm thấy ở đây. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy Tất cả video Tin tức đạp xe Dailymotion Truyền hình theo chu kỳ nhưng cũng và bây giờ trên YouTube Truyền hình theo chu kỳ. Giúp chúng tôi phát triển các kênh này bằng cách đăng ký.

Média – Để tìm các video đi xe đạp trên Dailymotion Cyclism’actu

Tyclism’actu, Trang web thông tin của bạn và kênh của nó Truyền hình theo chu kỳ, Nơi bạn có thể tìm thấy Tất cả video Tin tức đi xe đạp là trên dailymotion Truyền hình theo chu kỳ nhưng cũng và bây giờ trên YouTube Truyền hình theo chu kỳ. Tất cả các video của Tour de France qua Tyclism’actu sẽ được tìm thấy ĐÂY. Giúp chúng tôi phát triển các kênh này bằng cách đăng ký.

Video – Nhà vô địch Barricte Laporte Châu Âu trước Wout Van Aert !

Theo dõi chúng tôi trên YouTube Cyclismactu TV

Tyclism’actu, Trang web thông tin của bạn và kênh của nó Truyền hình theo chu kỳ, Nơi bạn có thể tìm thấy Tất cả các video về tin tức đạp xe trên YouTube. Tất cả các video của Tour de France bởi Tyclism’actu sẽ được tìm thấy ở đây. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy Tất cả video Tin tức đạp xe Dailymotion Truyền hình theo chu kỳ nhưng cũng và bây giờ trên YouTube Truyền hình theo chu kỳ. Giúp chúng tôi phát triển các kênh này bằng cách đăng ký.

Đọc tiếp
Tyclism’actu

Dailymotion Bạn muốn tốt

Dailymotion muốn bạn tốt

Vào ngày 11 tháng 5, DailyMotion đã công bố ra mắt ứng dụng video hoàn toàn mới có thuật toán và các tính năng mới cho phép người dùng thay đổi nguồn cấp dữ liệu bằng cách tận dụng nội dung truyền thông chuyên nghiệp và thêm phát hiện nội dung của người tạo. Bên cạnh Havas Play, nền tảng này đang phát động một chiến dịch hiển thị mới được tạo thành từ 4 bản in có thể nhìn thấy trên MediaTransports và Clear Channel Networks của các thành phố lớn nhất ở Pháp, từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10.

1

2

3

4

  • Dailymotion thay đổi tên cướp
  • Quảng cáo chú ý: Quảng cáo Dailymotion hoạt động với Lumen, XPLN.AI và HappyDemics
  • Quảng cáo Dailymotion đóng thẻ tương tác với định dạng “Viewshop” của nó