Ưu đãi hộp gói di động: Tiết kiệm mỗi tháng! | Bouygues Viễn thông, Hộp di động: Gói di động gói internet – SFR

Hộp di động

Chi phí mở và chấm dứt dịch vụ là € 49 mỗi. Cam kết 12 tháng.

Gói hộp và di động

Để tận dụng lợi thế của hộp+di động, bạn phải chọn Bbox Fit, Bbox phải, Bbox Ultym (với sợi hoặc ADSL) hoặc hộp 4G và gói Telecom Bouygues. Được hưởng lợi từ việc giảm giá tự động và không có thời gian € 5/tháng cho tất cả các gói viễn thông Bouygues từ 100GB trở lên và 2 €/tháng cho tất cả các gói viễn thông Bouygues lên tới 5GB. Các gói B & You không cho phép bạn hưởng lợi từ hộp+lợi thế di động.

Hộp+Lợi thế di động có thể tích lũy được với các giảm giá khác không ?

Nếu bạn chưa có gói viễn thông Bouygues, bạn có thể kết hợp Hộp+Lợi thế di động và giao hàng được liên kết với tính di động của số. Bằng cách chọn gói viễn thông Bouygues và giữ số hiện tại của bạn, bạn sẽ tiết kiệm thêm 15 euro mỗi tháng trong một năm trên hóa đơn di động của bạn.

Hộp+Lợi thế di động có thể áp dụng cho một số gói di động ?

Đúng. Giảm giá € 5/tháng cho tất cả các gói viễn thông Bouygues từ 100GB trở lên và € 2/tháng cho tất cả các gói viễn thông Bouygues lên đến 5GB được liên kết với hộp.

Tìm câu trả lời của các chuyên gia viễn thông Bouygues tham khảo Câu hỏi thường gặp

** Mạng 5G: triển khai tiến bộ của mạng 5G (3,5 GHz và 2,1 GHz), chủ yếu ở các khu vực đô thị với ưu đãi và 5G tương thích di động. Thẻ bảo hiểm di động có thể truy cập ở dưới cùng của trang.

Chất xơ : tùy thuộc vào điều kiện và kết nối với nhà.

Bouygues Gói viễn thông Bouygues Gói viễn thông với cam kết 12 hoặc 24 tháng chỉ có thể truy cập được ở Đại lục Pháp. Bàn tay được đề xuất -Bộ dụng cụ miễn phí. Truyền thông (không bao gồm ngắn, đặc biệt) để sử dụng riêng giữa 2 cá nhân. MMS không giới hạn ở lục địa Pháp. Xem điều kiện trên bouyguestelecom.FR và danh sách các điểm đến châu Âu trong “Giá LES”. Gói 5GB Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Các cuộc gọi, SMS và Internet không giới hạn ở Đại lục Pháp và từ Châu Âu/DOM đến Metropolitan France, Châu Âu/DOM. Ngoài phong bì, Internet được lập hóa đơn với tốc độ có hiệu lực. Có sẵn hoặc không có tùy chọn chặn. Gói 5GB với cam kết 24 tháng cho phép bạn có lợi thế điện thoại di động và điện thoại thông minh (Giải pháp truy cập điện thoại thông minh). Gói khả thi 1GB với tốc độ 20GB Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Sau khi đăng ký: 2 giờ gọi, SMS và Internet không giới hạn ở Đại lục Pháp. Nếu đi đến Vòng bi trên: Các cuộc gọi không giới hạn, SMS và Internet không giới hạn ở Pháp. Gói 2H 1GB bị chặn khi đăng ký với khả năng đi lên cấp trên sau 6 tháng sử dụng hạ cánh của bạn (trong giới hạn 2 cấp tương ứng với gói 10GB sau đó là gói 20GB). Bằng cách hủy kích hoạt tùy chọn chặn: Từ Châu Âu/DOM đến Metropolitan France, Châu Âu/DOM: SMS không giới hạn, cuộc gọi và internet dành riêng cho gói của bạn và được lập hóa đơn với tốc độ vượt quá phong bì bao gồm phong bì. Gói từ 1 đến 20GB với cam kết 24 tháng cho phép bạn có lợi thế điện thoại di động và điện thoại thông minh (Giải pháp truy cập điện thoại thông minh). Gói 100GB Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Các cuộc gọi, SMS và Internet không giới hạn ở Đại lục Pháp và từ Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ đến Metropolitan Pháp, Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ. 100GB ở lục địa Pháp bao gồm 50 GB ở Châu Âu/Dom/Thụy Sĩ. Ngoài phong bì, Internet được lập hóa đơn với tốc độ có hiệu lực. Gói 100GB với cam kết 24 tháng cho phép bạn có một điện thoại di động và các lợi thế của điện thoại thông minh (Giải pháp truy cập điện thoại thông minh). Gói 200GB Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Các cuộc gọi, SMS và Internet không giới hạn ở Đại lục Pháp và từ Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ đến Metropolitan Pháp, Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ. Các cuộc gọi không giới hạn từ Metropolitan France đến cố định đến 120 điểm đến và đến Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. 200GB tại Đại lục Pháp bao gồm 100GB ở Châu Âu/Dom, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. Ngoài phong bì, Internet được lập hóa đơn với tốc độ có hiệu lực (bằng cách hạ cánh € 10). Gói 200GB với cam kết 24 tháng cho phép bạn có lợi thế điện thoại di động và điện thoại thông minh (Giải pháp truy cập điện thoại thông minh).

BBOX cung cấp Truyền thông (không bao gồm N ° ngắn và đặc biệt) để sử dụng riêng giữa 2 cá nhân. Trong trường hợp chấm dứt trước khi kết thúc thời gian cam kết, mất giảm giá và lập hóa đơn của các tháng còn lại do giá hàng tháng của ưu đãi không bao gồm khuyến mãi (và không bao gồm hộp cho thuê). Đối với Bbox phải và ultym : Danh sách các kênh và điểm đến vào ngày 08/07/2023 có khả năng phát triển. Độ phân giải HD và 4K yêu cầu TV và nội dung tương thích. Các kênh TV 4K chỉ có sợi. Máy ghi TV 100H với tùy chọn ổ cứng kỹ thuật số cơ bản 100H, khi kích hoạt. Hơn 150 kênh có thể ghi lại. Danh sách các kênh đủ điều kiện có sẵn trên bouyguestelecom.Fr. Ghi âm có sẵn 12 tháng. Một số nội dung có thể được thanh toán. Xem Điều kiện, Danh sách các điểm đến trong “Giá” và đủ điều kiện trên Bouyguestelecom.Fr. Bbox phù hợp Cung cấp hợp lệ từ ngày 07/08/2023 cho bất kỳ đăng ký đầu tiên nào có thể đủ điều kiện trong khu vực không được tài. Tham gia 1 năm. Chi phí vận hành: € 48; Chi phí chấm dứt: € 59. Các cuộc gọi không giới hạn đến cố định Pháp / DOM cố định và 110 điểm đến lên đến 199 phóng viên khác nhau (ngoài: tính phí bên ngoài gói). Chất xơ : Giảm giá cho hóa đơn € 13/tháng trong 1 năm, hoặc € 18,99/tháng sau đó € 31,99/tháng. XDSL : Trong khu vực sạch sẽ bởi Clean bởi Bouygues Viễn thông: Giảm giá cho hóa đơn € 9/tháng trong 1 năm, hoặc € 18,99/tháng sau đó € 27,99/tháng. Trong khu vực mở rộng không được xử lý: Giảm giá cho hóa đơn € 17/tháng trong 1 năm, hoặc € 18,99/tháng sau đó € 35,99/tháng. Bbox phải Cung cấp hợp lệ từ ngày 07/08/2023 cho bất kỳ đăng ký đầu tiên nào có thể đủ điều kiện trong khu vực không được tài. Tham gia 1 năm. Chi phí vận hành: € 48; Chi phí chấm dứt: € 59. Min TV lưu lượng: 3,6 Mbit/s (7,7 Mbit/s cho HD). Các cuộc gọi không giới hạn đến các điện thoại di động và điện thoại di động của Pháp (không bao gồm điện thoại di động đến Mayotte) và được sửa từ 110 điểm đến đến 199 phóng viên khác nhau (Beyond: được lập hóa đơn bên ngoài gói). Chất xơ : Giảm giá € 15/tháng trong 1 năm, hoặc € 26,99/tháng sau đó € 41,99/tháng. XDSL : Trong khu vực sạch sẽ bởi Bouygues Viễn thông: Giảm giá € 11/tháng trong 1 năm, hoặc € 26,99/tháng sau đó € 37,99/tháng. Trong khu vực mở rộng không có tài. Amazon Prime được cung cấp 6 tháng: Cung cấp hợp lệ cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym từ 07/10/2023. Bạn có thời gian 3 tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực để kích hoạt lợi thế của mình trong 6 tháng nhờ biểu ngữ kích hoạt mà bạn sẽ tìm thấy trong khu vực khách hàng của mình. Sau khi đăng ký dịch vụ Amazon Prime, bạn sẽ có quyền truy cập vào Amazon Prime Video và những lợi thế, không bao gồm Uber Eats League 1 (Danh sách có sẵn trên Amazon.FR/AmazonPrime). Việc tạo ra một tài khoản Amazon Prime và việc liên lạc các chi tiết ngân hàng của bạn là cần thiết. Đăng ký tiêu chuẩn cho Amazon Prime hiện là € 6,99 mỗi tháng. Vào cuối 6 tháng được cung cấp bởi Bouygues Telecom, bạn sẽ được ghi nợ tự động 6,99 € mỗi tháng hoặc giá có hiệu lực vào ngày này bằng cách thanh toán mặc định của Amazon hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác xuất hiện trong trường hợp của bạn. Lời đề nghị không có nghĩa vụ. Bạn có thể chấm dứt đăng ký Amazon của mình bất cứ lúc nào trên Amazon.Fr. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Dịch vụ có sẵn trên bộ giải mã TV Bbox (Bbox phải và Bbox Ultym), TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Ưu đãi giới hạn cho những khách hàng không được hưởng lợi từ đề nghị quảng cáo Amazon trong 12 tháng qua. Bạn không thể hưởng lợi từ ưu đãi này nếu Prime đăng ký Amazon hiện tại của bạn được lập hóa đơn bởi một bên thứ ba khác. Amazon, Amazon Prime và tất cả các logo liên quan là các nhãn hiệu Amazon.com, inc. hoặc các công ty con của nó. Universal+ 6 tháng bao gồm: Có giá trị cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym cung cấp theo chủ đề đăng ký dịch vụ khách hàng viễn thông Bouygues, trong vòng ba tháng kể từ ngày có hiệu lực của vận hành. Ưu đãi phổ quát+ bao gồm trong 6 tháng sau đó € 5,99/tháng, mà không cần cam kết. Universal+ bao gồm quyền truy cập vào các kênh thứ 13, syfy, e! và DreamWorks cũng như nội dung phát lại liên quan của họ. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Bbox ultym Cung cấp hợp lệ từ ngày 07/08/2023 cho bất kỳ đăng ký đầu tiên nào có thể đủ điều kiện trong khu vực không được tài. Tham gia 1 năm. Chi phí vận hành: € 48; Chi phí chấm dứt: € 59. Min TV lưu lượng: 3,6 Mbit/s (7,7 Mbit/s cho HD). Các cuộc gọi không giới hạn đến các điện thoại di động và điện thoại di động Pháp / DOM / Châu Âu và 110 điểm đến lên tới 199 phóng viên khác nhau (Beyond: được lập hóa đơn bên ngoài gói). Những lợi thế được phát hiện có khả năng phát triển về số lượng và nội dung. Chất xơ : Giảm giá € 18/tháng trong 1 năm, hoặc € 32,99/tháng sau đó € 50,99/tháng. XDSL : Trong khu vực sạch sẽ của bạn bởi Bouygues Telecom: Giảm giá € 9/tháng trong 1 năm, hoặc € 32,99/tháng sau đó € 41,99/tháng. Trong khu vực mở rộng không được xử lý: Giảm giá € 17/tháng trong 1 năm, hoặc € 32,99/tháng sau đó € 49,99/tháng. Amazon Prime được cung cấp 6 tháng: Cung cấp hợp lệ cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym từ 07/10/2023. Bạn có thời gian 3 tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực để kích hoạt lợi thế của mình trong 6 tháng nhờ biểu ngữ kích hoạt mà bạn sẽ tìm thấy trong khu vực khách hàng của mình. Sau khi đăng ký dịch vụ Amazon Prime, bạn sẽ có quyền truy cập vào Amazon Prime Video và những lợi thế, không bao gồm Uber Eats League 1 (Danh sách có sẵn trên Amazon.FR/AmazonPrime). Việc tạo ra một tài khoản Amazon Prime và việc liên lạc các chi tiết ngân hàng của bạn là cần thiết. Đăng ký tiêu chuẩn cho Amazon Prime hiện là € 6,99 mỗi tháng. Vào cuối 6 tháng được cung cấp bởi Bouygues Telecom, bạn sẽ được ghi nợ tự động 6,99 € mỗi tháng hoặc giá có hiệu lực vào ngày này bằng cách thanh toán mặc định của Amazon hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác xuất hiện trong trường hợp của bạn. Lời đề nghị không có nghĩa vụ. Bạn có thể chấm dứt đăng ký Amazon của mình bất cứ lúc nào trên Amazon.Fr. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Dịch vụ có sẵn trên bộ giải mã TV Bbox (Bbox phải và Bbox Ultym), TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Ưu đãi giới hạn cho những khách hàng không được hưởng lợi từ đề nghị quảng cáo Amazon trong 12 tháng qua. Bạn không thể hưởng lợi từ ưu đãi này nếu Prime đăng ký Amazon hiện tại của bạn được lập hóa đơn bởi một bên thứ ba khác. Amazon, Amazon Prime và tất cả các logo liên quan là các nhãn hiệu Amazon.com, inc. hoặc các công ty con của nó. Bao gồm Disney+ 6 tháng: Có giá trị đối với bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym cung cấp quyền đăng ký vào khu vực khách hàng viễn thông Bouygues, trong vòng ba tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Ưu đãi Disney+ Bao gồm trong 6 tháng sau đó € 8,99/tháng cho 4 màn hình đồng thời, có sẵn ở Đại lục Pháp. Mà không có sự tham gia. Truy cập vào dịch vụ yêu cầu tạo một tài khoản Disney+ theo các điều kiện sử dụng của Disney+ (https: // www.Disneyplus.com/fr-fr/pháp lý/điều kiện nói chung. Dịch vụ có sẵn trên bộ giải mã TV Bbox, TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Universal+ 6 tháng bao gồm: Có giá trị cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym cung cấp theo chủ đề đăng ký dịch vụ khách hàng viễn thông Bouygues, trong vòng ba tháng kể từ ngày có hiệu lực của vận hành. Ưu đãi phổ quát+ bao gồm trong 6 tháng sau đó € 5,99/tháng, mà không cần cam kết. Universal+ bao gồm quyền truy cập vào các kênh thứ 13, syfy, e! và DreamWorks cũng như nội dung phát lại liên quan của họ. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển Nội dung đối tác Amazon Prime được cung cấp 6 tháng: Cung cấp hợp lệ cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym hoặc Bbox phải từ 07/10/2023. Bạn có thời gian 3 tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực để kích hoạt lợi thế của mình trong 6 tháng nhờ biểu ngữ kích hoạt mà bạn sẽ tìm thấy trong khu vực khách hàng của mình. Sau khi đăng ký dịch vụ Amazon Prime, bạn sẽ có quyền truy cập vào Amazon Prime Video và những lợi thế, không bao gồm Uber Eats League 1 (Danh sách có sẵn trên Amazon.FR/AmazonPrime). Việc tạo ra một tài khoản Amazon Prime và việc liên lạc các chi tiết ngân hàng của bạn là cần thiết. Đăng ký tiêu chuẩn cho Amazon Prime hiện là € 6,99 mỗi tháng. Vào cuối 6 tháng được cung cấp bởi Bouygues Telecom, bạn sẽ được ghi nợ tự động 6,99 € mỗi tháng hoặc giá có hiệu lực vào ngày này bằng cách thanh toán mặc định của Amazon hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác xuất hiện trong trường hợp của bạn. Lời đề nghị không có nghĩa vụ. Bạn có thể chấm dứt đăng ký Amazon của mình bất cứ lúc nào trên Amazon.Fr. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Dịch vụ có sẵn trên bộ giải mã TV Bbox (Bbox phải và Bbox Ultym), TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Ưu đãi giới hạn cho những khách hàng không được hưởng lợi từ đề nghị quảng cáo Amazon trong 12 tháng qua. Bạn không thể hưởng lợi từ ưu đãi này nếu Prime đăng ký Amazon hiện tại của bạn được lập hóa đơn bởi một bên thứ ba khác. Amazon, Amazon Prime và tất cả các logo liên quan là các nhãn hiệu Amazon.com, inc. hoặc các công ty con của nó. Bao gồm Disney+ 6 tháng: Có giá trị đối với bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym cung cấp quyền đăng ký vào khu vực khách hàng viễn thông Bouygues, trong vòng ba tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển. Ưu đãi Disney+ Bao gồm trong 6 tháng sau đó € 8,99/tháng cho 4 màn hình đồng thời, có sẵn ở Đại lục Pháp. Mà không có sự tham gia. Truy cập vào dịch vụ yêu cầu tạo một tài khoản Disney+ theo các điều kiện sử dụng của Disney+ (https: // www.Disneyplus.com/fr-fr/pháp lý/điều kiện nói chung. Dịch vụ có sẵn trên bộ giải mã TV Bbox, TV thông minh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính. Universal+ 6 tháng bao gồm: Có giá trị cho bất kỳ đăng ký mới nào cho Bbox Ultym hoặc Bbox phải cung cấp quyền đăng ký vào khu vực khách hàng viễn thông Bouygues, trong vòng ba tháng kể từ ngày vận hành có hiệu lực. Ưu đãi phổ quát+ bao gồm trong 6 tháng sau đó € 5,99/tháng, mà không cần cam kết. Universal+ bao gồm quyền truy cập vào các kênh thứ 13, syfy, e! và DreamWorks cũng như nội dung phát lại liên quan của họ. Nội dung, giá cả và điều kiện có khả năng phát triển.

Giảm giá di động Đối với các gói lên đến 5GB Cung cấp theo các điều kiện, có giá trị kể từ ngày 09/11/2023 cho bất kỳ đăng ký nào cho gói viễn thông Bouygues mới lên tới 5GB. Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Hoàn trả trong 12 tháng trên hóa đơn: € 8/tháng với gói có thể mở rộng 1 GB ở mức 20 GB (€ 14,99/tháng) và € 9/tháng với gói 5 GB (€ 21,99/tháng). Hoàn lại tiền trong 6 tháng trên hóa đơn: € 5,99/tháng với gói 2H 100MB (€ 7,99/tháng). Ngoại trừ chấm dứt hoặc thay đổi đề nghị. Không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác không bao gồm hộp + lợi thế di động. Đối với bất kỳ đăng ký nào trong cửa hàng hoặc qua điện thoại: Yêu cầu trên bouyguestelecom.EN trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Giảm giá tự động áp dụng cho bất kỳ đăng ký nào cho cửa hàng trực tuyến và mạng lưới ngân hàng. Xem các điều kiện trong “Giá LES” và trên bouyguestelecom.Fr. Cho các gói 100GB và hơn thế nữa Cung cấp theo các điều kiện, hợp lệ kể từ ngày 09/11/2023 cho bất kỳ đăng ký nào cho Bouygues mới Telecom 130 GB và nhiều gói khác (từ € 31,99/tháng) với việc bảo tồn số lượng. Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Metropolitan Pháp. Hoàn lại tiền trong 12 tháng trên hóa đơn của bạn: € 13/tháng với gói 200GB (€ 49,99/tháng). Hoàn trả trong 6 tháng trên hóa đơn của bạn: € 13/tháng với gói 130 GB (€ 41,99/tháng) và € 15/tháng với gói 240 GB (€ 69,99/tháng). Đối với bất kỳ đăng ký nào trong cửa hàng hoặc qua điện thoại: Yêu cầu trên bouyguestelecom.EN trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Giảm giá tự động áp dụng cho bất kỳ đăng ký nào cho cửa hàng trực tuyến. Ngoại trừ chấm dứt hoặc thay đổi đề nghị. Chỉ một khoản hoàn trả cho mỗi số. Không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác ngoại trừ hộp + lợi thế di động. Xem các điều kiện trong “Giá LES” và trên bouyguestelecom.Fr Cung cấp theo các điều kiện, hợp lệ từ ngày 09/11/2023 cho bất kỳ đăng ký nào cho gói Telecom 100 GB mới (€ 31,99/tháng) mà không cần lưu trữ. Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Metropolitan Pháp. Hoàn trả trong 12 tháng trên hóa đơn của bạn: € 15/tháng với gói 100 GB (€ 30,99/tháng). Giảm giá Fitty: Cung cấp đối tượng với các điều kiện, có giá trị từ 24/2/2023 cho bất kỳ đăng ký nào cho gói Telecom 200 GB Bouygues. Cam kết 12 tháng. Hoàn trả tự động trên hóa đơn: 5 €/tháng. Ngoại trừ chấm dứt hoặc thay đổi đề nghị. Không kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác không bao gồm hộp + lợi thế di động. Hộp + Giảm giá di động Cho khách hàng Bbox Cung cấp các điều kiện, có giá trị từ ngày 11/04/2023 cho việc đăng ký gói Telecom mới của Bouygues bởi một máy khách Bbox (Bbox Fit, IS, UltyM, Miami+, FTTH Sensation, Non -unbundled Area, 4G Box và Bbox Smart TV). Tham gia 12 hoặc 24 tháng. Metropolitan Pháp. Hoàn lại hóa đơn di động: € 2/tháng với gói 2H100MO (€ 7,99), có thể mở rộng 1 GB ở mức 20 GB (€ 14,99/tháng) và 5 GB (€ 21,99/tháng) và € 5/tháng với 100 GB Gói (€ 31,99/tháng), 130GB (€ 41,99/tháng), 200GB (€ 49,99/tháng) và 240GB (€ 69,99/tháng). Không bao gồm chấm dứt và thay đổi thành một ưu đãi không đủ điều kiện.

Hộp + Mobile

Chọn ưu đãi Internet của bạn, gói di động của bạn (hộp phân phối hộp đã được khấu trừ) và mua điện thoại của bạn với giá tốt nhất.

1. Ưu đãi Internet của tôi

Tốc độ cao với giá thấp

Lên đến 500 MB/s 500 MB/s
Phát hiện 160 Các kênh truyền hình bao gồm

Trong 1 năm thì 34,99 €/tháng
Cam kết 12 tháng

Xem thêm

Che phủ wifi trong nhà

Hộp túi 4g để kết nối mà không bị gián đoạn

Hướng tới cố định ở Pháp

Giảm giá -20 €/tháng cho khách hàng hộp

2. Kế hoạch di động của tôi

Có điện thoại không có điện thoại

Gói ở mức 0 €/tháng trong 12 tháng sau đó € 3,99/tháng
Mà không có sự tham gia

Gói ở mức € 8,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 11,99/tháng
Mà không có sự tham gia

Gói ở mức € 10,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 25,99/tháng
Mà không có sự tham gia

Tóm tắt lời đề nghị của tôi

SFR Sợi khởi động

Trong 1 năm
Sau đó € 34,99/tháng
Cam kết 12 tháng

Gói 200 GB 5G

Bao gồm € 0,02 trong tham gia sinh thái Tham gia sinh thái: Phân tổ sinh thái là một đóng góp của người tiêu dùng cho bất kỳ việc mua thiết bị mới nào và được tặng cho một tổ chức sinh thái, phụ trách điều trị và tái chế chất thải thiết bị điện và điện tử (DEEE). Bao gồm trong giá mua, sự tham gia sinh thái này có thể tài trợ và cải thiện việc thu thập, giảm dần và tái chế. Số tiền của nó thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm đã mua và theo quy mô tham gia sinh thái của các tổ chức sinh thái. Mỗi nhà phân phối hoặc nhà sản xuất thiết bị điện hoặc điện tử tuân thủ tổ chức sinh thái và áp dụng số lượng được xác định.
Số tiền được thu thập theo bản sao riêng

Ưu điểm của gia đình SFR! Bao gồm

Trong 12 tháng thì 49,98 €

Tổng chi phí bổ sung

Chi phí kích hoạt của dòng điện thoại di động của bạn

Thẻ SIM Cutout Triple Cutout của bạn

Chi phí mở cho dòng cố định của bạn

Ưu điểm của bạn với ưu đãi internet của bạn + gói di động

Kết hợp dòng điện thoại di động của bạn với hộp của bạn và tiết kiệm tới € 20/tháng cho mỗi dòng di động ! Và khám phá gia đình SFR! Điều đó cho phép bạn chia sẻ gigas Internet di động của mình.

Kết hợp dòng điện thoại di động của bạn với hộp của bạn và tiết kiệm tới € 20/tháng cho mỗi dòng di động! Và khám phá gia đình SFR! Điều đó cho phép bạn chia sẻ gigas internet di động của bạn

Con trai Crush
Cảm ơn

Câu hỏi thường gặp

Những lợi thế của việc sử dụng Internet và di động là gì ?

Có một số. Nếu bạn đồng thời đăng ký một ưu đãi hộp và một hoặc nhiều ưu đãi di động, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc giảm giá bổ sung. Tùy thuộc vào số lượng đăng ký điện thoại mà bạn chọn, bạn có thể tiết kiệm hàng tá euro: bạn được hưởng lợi từ giá ưu đãi mỗi tháng trên tất cả các gói di động của bạn và các khoản tiết kiệm này có thể lên tới 15 € mỗi tháng cho mỗi gói di động. Ngoài thời gian tiết kiệm thời gian, việc chọn đăng ký di động với hộp Internet đơn giản hóa cuộc sống: Các bước để đăng ký đơn giản hơn nhiều. Trong một ưu đãi SFR duy nhất, bạn được hưởng lợi từ tất cả các dịch vụ internet cho nhà và điện thoại di động của bạn.

Các gói di động đủ điều kiện là gì ?

Tất cả các gói di động SFR được hưởng lợi từ giá ưu đãi. Cho dù bạn quyết định chọn một gói giới hạn hay không giới hạn, bất kể số lượng gigas và giờ gọi bạn nhớ, bạn sẽ luôn được hưởng lợi từ việc giảm nếu đăng ký hộp của bạn ở SFR.
Các kết hợp Internet + di động khác nhau là có thể: • Ưu đãi sợi SFR với gói 2H 100 MB : Bạn được hưởng lợi từ ưu đãi này với giá 15 € mỗi tháng với gói di động ở mức 0 € và hộp ở mức 15 €.
Bằng cách là SFR Internet + khách hàng di động, bạn được hưởng lợi từ € 3 tiết kiệm bổ sung. • Ưu đãi sợi sợi điện với gói 5G 50 GBB : Có thể với sự kết hợp của việc tiết kiệm thêm € 8 mỗi tháng bằng cách trở thành khách hàng Internet + di động.
Danh sách này không đầy đủ, các kết hợp khác có thể được xem xét theo gói di động SFR của bạn.

Cung cấp Internet + di động cũng tồn tại với chất xơ ?

Tất cả các gói được cung cấp với chất xơ. Vì vậy, nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể tận hưởng chất lượng cao hơn nhiều khi bạn lướt Internet hoặc xem TV. Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn, chỉ cần thực hiện kiểm tra đủ điều kiện

Cách tận dụng ưu đãi hộp internet và gói di động ?

Để đăng ký ưu đãi Internet + di động, thật đơn giản:
1. Chọn ưu đãi Internet bạn muốn và thêm nó vào giỏ của bạn
2. Sau đó chọn gói di động SFR đáp ứng nhu cầu của bạn
3. Sau khi xác thực các lựa chọn của bạn, ưu đãi di động Internet + có hiệu lực khi kích hoạt hộp SFR của bạn
Giảm giá sẽ được thực hiện tự động trên hóa đơn di động của bạn.

SFR đi kèm với bạn

Bạn thay đổi nhà điều hành internet ?

SFR hoàn trả cho bạn lên tới 100 € chi phí chấm dứt của nhà điều hành cũ khi bạn tham gia với chúng tôi

Bạn đăng ký một điện thoại mới hoặc đăng ký mới ?

Đừng bỏ lỡ các đề nghị hoàn trả để tận dụng giá SFR tốt nhất

Bạn di chuyển ?

SFR hỗ trợ bạn duy trì kết nối mà không bị gián đoạn giữa chỗ ở hiện tại và chỗ ở mới của bạn

Khám phá quá

Dịch vụ khách hàng lắng nghe

14 ngày để thay đổi suy nghĩ của bạn

Thanh toán an toàn

Giao hàng miễn phí

Thanh toán trong 4x, 12x, 24x hoặc 36x

Ưu đãi khuyến mại dành riêng cho khách hàng mới Từ ngày 22/08/2023

SFR ADSL/FIBR/THD:

Đối với các ưu đãi ADSL/VDSL € 20,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 34,99/tháng (hoặc € 34,99/tháng -14 €/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

Đối với các ưu đãi sợi/THD, € 20,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 34,99/tháng (hoặc € 34,99/tháng – € 14/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

Hộp SFR có sẵn

SFR ADSL/FIBR/THD POWER:

Đối với các ưu đãi ADSL/VDSL € 29,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 39,99/tháng (hoặc € 39,99/tháng -10 €/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

Đối với các ưu đãi sợi/THD € 29,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 39,99/tháng (hoặc € 39,99/tháng -10 €/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

Hộp SFR có sẵn

SFR ADSL/FIBER/THD Premium:

Đối với các ưu đãi ADSL/VDSL € 35,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 46,99/tháng (tức là € 46,99/tháng -11 €/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

Đối với các ưu đãi sợi/THD, € 35,99/tháng trong 12 tháng sau đó € 46,99/tháng (tức là € 46,99/tháng -11 €/tháng giảm giá đặc biệt trong 1 năm)

SFR Hộp 8 cung cấp

Mất giảm giá trong trường hợp thay đổi đề nghị. Vào cuối 12 tháng giảm giá, khách hàng sẽ được lập hóa đơn ở mức giá hàng tháng có hiệu lực.

Đối với SFR ADSL/Fiber/THD cung cấp năng lượng:

Tiêu chuẩn Netflix với Fub và SFR Bouquet Family 6 tháng bao gồm € 5,99/tháng hoặc Amazon Prime 6 tháng được cung cấp sau đó € 6,99/tháng.

Ưu đãi theo các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho SFR Power hoặc ưu đãi cao cấp trước ngày 21/08/2023. Trong trường hợp thay đổi hộp trong 6 hoặc 9 tháng, mất thêm chiết khấu. Các tùy chọn có giá trị tại Đại lục Pháp, từ Liên minh châu Âu và DOM, cho phép, theo ưu đãi hộp đăng ký. Một sự kiện có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào từ khu vực khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng của bạn.

Tiêu chuẩn Netflix với Pub và Family Bouquet bao gồm 6 tháng sau đó € 5,99/tháng

Cung cấp đối tượng với các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho ưu đãi SFR Power trước ngày 09/10/2023.Tùy chọn ở mức € 15,99/tháng – € 10/tháng cho bất kỳ người đăng ký hộp SFR nào – € 5,99/tháng trong 6 tháng cho người đăng ký SFR Power mới. Ưu đãi không có sẵn trong trường hợp đăng ký một hộp SFR + Ưu đãi truyền hình trên SFR.Fr. Trong trường hợp thay đổi trong đề nghị hộp trong suốt 6 tháng, mất thêm chiết khấu.

Tùy chọn hàng tháng, hợp lệ tại Đại lục Pháp, dành riêng cho người đăng ký di động và hộp SFR, cho phép truy cập vào tiêu chuẩn Netflix với các kênh quảng cáo và TV từ Family Family. Danh sách các kênh và chương trình có khả năng phát triển. Truy cập vào bó hoa gia đình thông qua bộ giải mã TV cho người đăng ký hộp.Dịch vụ Netflix được phân phối bởi Netflix, có thể truy cập trong giới hạn 1 màn hình thông qua ứng dụng chuyên dụng, trên các thiết bị đầu cuối tương thích và từ bộ giải mã TV cho các thuê bao hộp, sau khi kích hoạt tài khoản Netflix và chấp nhận các điều kiện sử dụng (https: / / giúp đỡ.Netflix.com/fr/pháp lý/điều khoản. Tải xuống các tính năng và chia sẻ tài khoản không có sẵn. Hạn chế áp dụng (https: // trợ giúp.Netflix.com/fr/node/126831/fr). Người đăng ký SFR là máy khách Netflix để sử dụng dịch vụ. SFR có quyền thay thế ưu đãi Netflix tiêu chuẩn bằng quảng cáo bằng bất kỳ ưu đãi tương đương hoặc cao hơn, tùy thuộc vào cùng điều kiện.

Amazon Premium được cung cấp trong 6 tháng sau đó € 6,99/tháng

Cung cấp đối tượng với các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho ưu đãi SFR Power trước ngày 09/10/2023. Tùy chọn ở mức € 6,99/tháng – € 6,99/tháng trong 6 tháng theo lời đề nghị đã đăng ký cho người đăng ký SFR Power mới. Trong trường hợp thay đổi trong đề nghị hộp trong suốt 6 tháng, mất thêm chiết khấu.

Đăng ký hàng tháng mà không có nghĩa vụ cho phép truy cập vào các lợi thế của Amazon Prime, không bao gồm các Uber Ligue 1 Uber (danh sách có thể truy cập trên https: // www.Amazon.FR/AmazonPrime). Một sự kiện có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào từ khu vực khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng của bạn. Có thể truy cập thông qua ứng dụng chuyên dụng và trên bộ giải mã TV tương thích, sau khi kích hoạt dịch vụ thành SFR, tạo tài khoản Amazon và chấp nhận các điều kiện sử dụng (có sẵn trên https: // www.Amazon.FR/GP/Trợ giúp/Khách hàng/Hiển thị.HTML?nodeId = 201910780) của dịch vụ. Dịch vụ dễ bị phát triển. Amazon, Amazon Prime, Video Prime và tất cả các thương hiệu liên kết là Amazon Brands.com, inc. hoặc các xã hội liên kết của nó.

Đối với SFR ADSL/Fiber/THD Premium cung cấp:

Tiêu chuẩn Netflix với Fub và SFR Bouquet Family 9 tháng bao gồm sau đó € 5,99/tháng hoặc Amazon Prime 9 tháng được cung cấp sau đó € 6,99/tháng.

Ưu đãi theo các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho SFR Power hoặc ưu đãi cao cấp trước ngày 09/10/2023. Trong trường hợp thay đổi hộp trong 6 hoặc 9 tháng, mất thêm chiết khấu. Các tùy chọn có giá trị tại Đại lục Pháp, từ Liên minh châu Âu và DOM, cho phép, theo ưu đãi hộp đăng ký. Một sự kiện có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào từ khu vực khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng của bạn.

Tiêu chuẩn Netflix với Pub và Family Bouquet bao gồm 9 tháng sau đó € 5,99/tháng

Cung cấp đối tượng với các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho ưu đãi SFR Premium trước ngày 09/10/2023. Tùy chọn ở mức € 15,99/tháng – € 10/tháng cho bất kỳ người đăng ký hộp SFR nào – € 5,99/tháng trong 9 tháng cho người đăng ký SFR Premium mới. Ưu đãi không có sẵn trong trường hợp đăng ký một hộp SFR + Ưu đãi phí bảo hiểm TV trên SFR.Fr. Trong trường hợp thay đổi trong đề nghị hộp trong 9 tháng, mất thêm chiết khấu.

Tùy chọn hàng tháng, hợp lệ tại Đại lục Pháp, dành riêng cho người đăng ký di động và hộp SFR, cho phép truy cập vào tiêu chuẩn Netflix với các kênh quảng cáo và TV từ Family Family. Danh sách các kênh và chương trình có khả năng phát triển. Truy cập vào bó hoa gia đình thông qua bộ giải mã TV cho người đăng ký hộp.Dịch vụ Netflix được phân phối bởi Netflix, có thể truy cập trong giới hạn 1 màn hình thông qua ứng dụng chuyên dụng, trên các thiết bị đầu cuối tương thích và từ bộ giải mã TV cho các thuê bao hộp, sau khi kích hoạt tài khoản Netflix và chấp nhận các điều kiện sử dụng (https: / / giúp đỡ.Netflix.com/fr/pháp lý/điều khoản. Tải xuống các tính năng và chia sẻ tài khoản không có sẵn. Hạn chế áp dụng (https: // trợ giúp.Netflix.com/fr/node/126831/fr). Người đăng ký SFR là máy khách Netflix để sử dụng dịch vụ. SFR có quyền thay thế ưu đãi Netflix tiêu chuẩn bằng quảng cáo bằng bất kỳ ưu đãi tương đương hoặc cao hơn, tùy thuộc vào cùng điều kiện.

Amazon Premium được cung cấp trong 9 tháng sau đó € 6,99/tháng

Cung cấp đối tượng với các điều kiện dành riêng cho khách hàng mới cho bất kỳ đăng ký nào cho ưu đãi SFR Premium trước ngày 09/10/2023. Tùy chọn ở mức € 6,99/tháng – € 6,99/tháng trong 9 tháng theo lời đề nghị được đăng ký cho các thuê bao SFR Premium mới. Trong trường hợp thay đổi trong đề nghị hộp trong 9 tháng, mất thêm chiết khấu.

Đăng ký hàng tháng mà không có nghĩa vụ cho phép truy cập vào các lợi thế của Amazon Prime, không bao gồm các Uber Ligue 1 Uber (danh sách có thể truy cập trên https: // www.Amazon.FR/AmazonPrime). Một sự kiện có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào từ khu vực khách hàng hoặc dịch vụ khách hàng của bạn. Có thể truy cập thông qua ứng dụng chuyên dụng và trên bộ giải mã TV tương thích, sau khi kích hoạt dịch vụ thành SFR, tạo tài khoản Amazon và chấp nhận các điều kiện sử dụng (có sẵn trên https: // www.Amazon.FR/GP/Trợ giúp/Khách hàng/Hiển thị.HTML?nodeId = 201910780) của dịch vụ. Dịch vụ dễ bị phát triển. Amazon, Amazon Prime, Video Prime và tất cả các thương hiệu liên kết là Amazon Brands.com, inc. hoặc các xã hội liên kết của nó.

Chi phí mở và chấm dứt dịch vụ là € 49 mỗi. Cam kết 12 tháng.

Điện thoại không giới hạn từ vị trí cố định: Được cắm vào hộp để sửa chữa hơn 100 điểm đến (xem danh sách trên www.SFR.FR) và, cho các đề nghị quyền lực, cho điện thoại di động ở Pháp ở Pháp, tại các bộ phận nước ngoài của Pháp (Guadeloupe, Martinique, Reunion và Guyana của Pháp, bên ngoài Mayotte). Không bao gồm các số ngắn và đặc biệt và dịch vụ phát thanh nhắn tin, lên tới 250 phóng viên khác nhau/tháng. Tối đa 3 giờ mỗi cuộc gọi.

Bouquet SFR TV 160 kênh và dịch vụ (SFR và SFR 8 ADSL/FIBER/THD)/ Bouquet SFR TV 200 kênh và dịch vụ . Lưu lượng IP tối thiểu cần thiết là 3.6 mb/s. Bộ giải mã bắt buộc và được cung cấp. Không có hình phạt nào là € 150.

Từ ngày 22 tháng 8 năm 2023:

Giảm giá đặc biệt € 3,99/tháng trong 12 tháng cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói 2H100MB từ ngày 22/08/2023. Trong trường hợp thay đổi lời đề nghị trong suốt 12 tháng, mất chiết khấu. Vào cuối 12 tháng giảm giá, khách hàng sẽ được lập hóa đơn ở mức giá hàng tháng có hiệu lực.

Giảm giá đặc biệt € 3/tháng trong 12 tháng cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói 4G+ 5GB từ ngày 22/08/2023. Trong trường hợp thay đổi lời đề nghị trong suốt 12 tháng, mất chiết khấu. Vào cuối 12 tháng giảm giá, khách hàng sẽ được lập hóa đơn ở mức giá hàng tháng có hiệu lực.

Giảm giá đặc biệt € 15/tháng trong 12 tháng cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói 5G 100GB từ ngày 22/08/2023. Trong trường hợp thay đổi lời đề nghị trong suốt 12 tháng, mất chiết khấu. Vào cuối 12 tháng giảm giá, khách hàng sẽ được lập hóa đơn ở mức giá hàng tháng có hiệu lực.

Giảm giá đặc biệt € 13/tháng trong 12 tháng cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói 5G 210GB từ ngày 22/08/2023. Trong trường hợp thay đổi lời đề nghị trong suốt 12 tháng, mất chiết khấu. Vào cuối 12 tháng giảm giá, khách hàng sẽ được lập hóa đơn ở mức giá hàng tháng có hiệu lực.

Lợi thế của khách hàng số: Có thể bị giam giữ bởi cùng một người giữ (tên, tên, địa chỉ) của một nhóm được tạo thành từ đăng ký số cố định (không bao gồm các kết nối của ADSL) và dòng di động đã đăng ký SFR (không bao gồm màu đỏ bởi SFR và SFR bản đồ), tài sản. Lợi thế hàng tháng của một số tiền khác theo gói SFR hợp lệ cho một dòng di động duy nhất, chỉ được cấp một lần và khấu trừ từ hóa đơn của đăng ký di động, từ hóa đơn đầu tiên theo đăng ký và theo hai dòng đang hoạt động. Mất lợi thế khi các điều kiện trên không còn được đáp ứng. Chi tiết và điều kiện tại điểm bán hàng.

Giảm giá nhiều gói hàng tháng: Có thể bị giam giữ trong cùng một ngôi nhà của một nhóm đa gói bao gồm một dòng hộp ADSL/ Sợi và đăng ký di động (không bao gồm màu đỏ bởi SFR) tương thích. Giảm giá được khấu trừ từ hóa đơn di động với điều kiện là hai dòng đang hoạt động. Ngoài ra, người giữ có thể có tối đa ba dòng di động bổ sung khác (không bao gồm màu đỏ bởi SFR), mỗi đăng ký di động tương thích cũng có thể được hưởng lợi từ việc giảm giá hàng tháng miễn là đáp ứng các điều kiện kế toán đa gói được đáp ứng. Đối với nhiều gói bao gồm trước 06/10/15, trong trường hợp di chuyển một trong các dòng di động hoặc dòng cố định của các gói hoặc phần đính kèm của một dòng di động vào các gói đa ) (S) Các gói đa gói sẽ được/hiện được khấu trừ độc quyền của (các) đăng ký di động. Mất (các) tổn thất đa gói ngay khi các điều kiện trên không còn đáp ứng. Chi tiết và điều kiện trên SFR.FR hoặc điểm bán.

Gia đình SFR! :: Ưu đãi dành riêng cho các khách hàng đa gói có nhóm được tạo thành từ ưu đãi hộp SFR tương thích và dòng SFR chính và một đến ba dòng di động bổ sung SFR đủ điều kiện. Những dòng này tạo thành nhóm gia đình SFR! Có quyền truy cập vào các lợi thế của gia đình SFR! Ngoài giảm giá đa gói: Mỗi tháng, Gigas (có số lượng khác nhau tùy thuộc vào ưu đãi) có trong dòng chính có thể được chia sẻ với gia đình SFR Dòng di động bổ sung! ; Truy cập các dòng di động bổ sung SFR! đối với nội dung được bao gồm trong dòng chính, tùy thuộc vào các điều kiện của gói này; Dòng chính có thể hạn chế sử dụng quá mức và bên ngoài và vượt ra ngoài các dòng gia đình bổ sung!. Thu nhập của cha mẹ kiểm soát gia đình SFR. Chi tiết theo Điều kiện chung của SFR đăng ký.

Hộp Internet + Gói di động: Giải pháp để trả rẻ hơn

Hộp internet với gói

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng muốn Thu thập gói di động của họ với ưu đãi Internet của họ Để tiết kiệm tiền. Các nhà cung cấp truy cập cung cấp ưu đãi nhóm bao gồm hộp internet + gói di động. Loại ưu đãi này đặc biệt hấp dẫn với các mức giảm khuyến khích sự phản ánh. Bằng cách nhìn vào nó, những ưu đãi này dường như chỉ có lợi thế. Điều này được giải thích cụ thể bởi thực tế là các nhà khai thác muốn giữ chân khách hàng của họ càng nhiều càng tốt. Để làm điều này, các ISP cung cấp các chương trình khuyến mãi đặc biệt và các gói cụ thể, với các dịch vụ bổ sung hoặc các đặc điểm được tăng cường.

Như trong bất kỳ giao dịch mua nào, điều quan trọng là phải dành thời gian để so sánh các hộp internet và các gói di động liên quan. Thực sự tốt hơn là xem xét các chi tiết của từng dịch vụ và Tham khảo các giao dịch tốt đang được tiến hành.

Tuy nhiên, việc chọn một đề nghị như vậy là khó khăn hơn vì nó là cần thiết cùng một lúc:

  • Tìm hộp internet sợi hoặc ADSL đáp ứng nhu cầu của nó (truy cập internet, điện thoại không giới hạn, bó hoa TV);
  • Tìm kế hoạch di động phù hợp, về giá cả và dịch vụ (giá rẻ và cơ bản hoặc đắt hơn và đầy đủ hơn).