Trả lời Bouygues: Cách tham khảo hộp thư của bạn?, Trả lời Bouygues: Cách truy cập tin nhắn của Bouygues?

Trả lời Bouygues: Cách truy cập tin nhắn của Bouygues

Contents

Bạn không muốn nhận tin nhắn thoại ? Bạn có thể Tắt máy trả lời của bạn Bouygues Và lưu một tin nhắn cung cấp cho các phóng viên của bạn để nhắc nhở bạn sau:

Trả lời Bouygues: Cách tham khảo hộp thư của bạn ?

Bạn là khách hàng của ưu đãi di động hoặc Bbox tại Bouygues Telecom và muốn biết cách tham khảo thư thoại của bạn ? Chúng tôi giải thích mọi thứ cho bạn để biết về máy trả lời của Bouygues trong bài viết này: Số lượng máy trả lời cố định/di động, cách tham khảo máy trả lời của anh ấy ở nước ngoài hoặc trên internet, các tính năng của thư thoại là gì hoặc làm thế nào dài các tin nhắn bằng giọng nói được giữ ?

 • Sự cần thiết
 • Các số để soạn để truy cập Máy trả lời từ Bouygues Viễn thông660 cho tin nhắn di động661 cho tin nhắn cố định.
 • CÁC máy trả lời cũng có thể truy cập được Từ dòng điện thoại di động của bạn cái đó Từ dòng Bbox của bạn, một cái khác Dòng sửa chữa/di động, hoặc từ của bạn Khu vực khách hàng trực tuyến.
 • Chỉ cần soạn +33 6 60 66 00 01Truy cập thư thoại của bạn từ nước ngoài. Tuy nhiên, bạn phải tạo mã truy cập vào máy phát thanh trả lời của bạn trước khi rời đi.

Số lượng máy trả lời Bouygues di động là bao nhiêu ?

Ưa thích một gói bouygues ?

Số sẽ được quay số cho Tham khảo máy trả lời của bạn từ Telecom di động của bạn660. Máy trả lời di động Bouygues là một Dịch vụ bao gồm miễn phí Với các gói của nhà điều hành: Bouygues, B & You và Thẻ trả trước.

Cũng có thể tham khảo ý kiến Thư thoại trực quan, Có sẵn trên điện thoại Iphone và điện thoại thông minh Android. Cái sau cho phép bạn tham khảo trực quan các tin nhắn thoại do các phóng viên của bạn để lại: bạn có thể nghe chúng theo thứ tự phù hợp với bạn, để biết ai đã gọi bạn và khi nào, cũng như biết thời lượng của tin nhắn mà phóng viên của bạn đã để lại.

Bạn cũng có thể Tham khảo ý kiến ​​máy trả lời của bạn từ xa từ một điện thoại di động hoặc điện thoại cố định khác. Thực hiện theo một vài bước để làm điều này:

 1. Quay số điện thoại của bạn trên điện thoại di động hoặc cố định của bạn.
 2. Khi máy trả lời giọng hát được kích hoạt, nhấn phím #.
 3. Sau đó nhập 4 chữ số của bạn Mã truy cập bí mật, Trước khi xuất hiện lại trên khóa #.

Nếu bạn soạn sai mã 3 lần liên tiếp, mã truy cập bí mật của bạn sau đó sẽ tự động gửi cho bạn bởi SMS. Để xác định mã truy cập của máy trả lời của bạn từ điện thoại di động, bạn nên gọi 660 và nhấn phím 3, Sau đó 2, Trước khi bạn có thể hướng dẫn bạn.

Bouygues đã cố định nhắn tin: Số là gì ?

Muốn có một BBox từ Bouygues ?

Số điện thoại để gọi cho Tham khảo máy trả lời cố định của Bouygues Telecom661. Bạn có thể soạn số này và tham khảo các tin nhắn thoại do các phóng viên của bạn để lại từ dòng cố định BBox hoặc dòng điện thoại di động từ xa của bạn. Máy trả lời cố định của Bouygues Telecom là Bao gồm miễn phí Với ưu đãi Bbox phù hợp, Phải, UltymTV thông minh.

Ưu đãi Hộp 4GHộp 5G De Bouygues không được hưởng lợi từ một máy trả lời cố định, vì nó không bao gồm dịch vụ điện thoại.

Nó cũng có thể Tham khảo ý kiến ​​tin nhắn viễn thông của bạn. Để làm điều này, xin vui lòng tiến hành như sau:

 1. Biên soạn 09 81 66 16 61 trên điện thoại di động hoặc cố định trong câu hỏi.
 2. Nhập số dòng cố định BBox của bạn.
 3. Nhập mã truy cập bí mật của bạn.

Để xác định mã truy cập của bạn, chỉ cần soạn 661, Để nhấn phím 3, Sau đó 1 và để bản thân được hướng dẫn.

Cuối cùng, bạn cũng có thể Tham khảo ý kiến ​​tin nhắn bằng giọng nói của máy trả lời cố định của bạn từ dòng điện thoại di động của bạn, mà không cần phải xác định bạn. Để làm điều này, chỉ cần đăng nhập vào khu vực khách hàng trực tuyến của bạn, hãy lưu số điện thoại di động của bạn trong phần Tin nhắn bằng giọng nói và tải xuống ứng dụng BBOX VOCAL MAYES Nếu bạn có điện thoại thông minh Android, hoặc ứng dụng Tin nhắn bằng giọng nói Nếu bạn có một điện thoại Iphone.

Các tính năng của tin nhắn giọng hát viễn thông Bouygues là gì ?

Tính năng máy trả lời di động của Bouygues

Đặc trưng

CÁC Máy trả lời di động của Bouygues Telecom khiến bạn được hưởng lợi từ một số tính năng. Bạn thực sự có thể Tham khảo ý kiến ​​tin nhắn thoại còn lại bởi các phóng viên của bạn, nhưng cũng Xóa chúng, Lưu trữ chúng hoặc Nhớ lại một phóng viên Sau khi nghe tin nhắn của anh ấy.

Bạn cũng có thể Tạo hoặc cá nhân hóa quảng cáo tiếp nhận của bạn, Để mời các phóng viên của bạn để lại tin nhắn sau khi tín hiệu âm thanh. Để làm điều này, nên sáng tác 665 Từ dòng điện thoại di động của bạn và chọn một tin nhắn gia đình được cá nhân hóa. Bạn cũng có thể chọn một quảng cáo sáng tạo bằng cách chọn menu Cá nhân hóa máy trả lời (Dịch vụ hóa đơn € 1,99 mỗi cuộc gọi), hoặc thậm chí cá nhân hóa giai điệu chờ đợi của bạn bằng cách đăng ký tùy chọn Âm thanh chào mừng ; đề xuất € 2 mỗi tháng mà không cần cam kết.

Như đã nêu trước đó, bạn cũng có thể Tạo hoặc tùy chỉnh mã truy cập vào máy trả lời của bạn, Nếu bạn muốn truy cập nó từ một điện thoại khác (đã sửa hoặc di động) hoặc khi bạn ở nước ngoài. Để làm điều này, tạo nên 660 và lựa chọn Cá nhân hóa máy trả lời (chạm 3), Sau đó Cá nhân hóa mã truy cập (chạm 2), trước khi nhập mã của bạn.

Nó cũng có thể Tạo quảng cáo vắng mặt và của Vô hiệu hóa máy trả lời của bạn để các phóng viên của bạn không thể để lại cho bạn một tin nhắn và sau đó nhắc nhở bạn về. Để làm điều này, tạo nên 660, chọn Cá nhân hóa máy trả lời của bạn (chạm 3), sau đó chọn Quảng cáo tiếp nhận (chạm 1) Và Vắng mặt (chạm 4), trước khi lưu tin nhắn của bạn và hoàn thành bằng cách nhấn #.

Bạn cũng có thể Quản lý giới thiệu các cuộc gọi Trong trường hợp bạn không thể trả lời điện thoại:

 • Chuyển cuộc gọi của bạn đến số cố định hoặc di động của bạn : Sáng tạo 660, Mời vào 5, Sau đó 1 và tạo ra số được đề cập trước khi xác thực với # ;
 • Lọc cuộc gọi của bạn nhận được để chúng được chuyển trực tiếp đến máy trả lời của bạn : Sáng tạo 660, Mời vào 5, Sau đó 2 và xác nhận với * ;
 • Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thông báo SMS của các cuộc gọi nhận được mà không cần tin nhắn : Sáng tạo 660, Mời vào 3, Sau đó 4 và để bản thân được hướng dẫn.

Cuối cùng, bạn có khả năngtăng hoặc Giảm số lượng nhạc chuông trước khi kích hoạt máy trả lời của bạn ; Một tính năng có thể rất hữu ích nếu bạn thường dành thời gian để trả lời cuộc gọi của mình. Để làm điều này, tạo nên ** 61*0660660001 ** 10# và nhấn phím Gọi. Con số 10 tương ứng với thời hạn trong vài giây)) được phân bổ trước khi phóng viên được chuyển hướng đến máy trả lời của bạn. Có thể giảm con số này xuống 01 hoặc tăng nó cho đến khi 30 Tùy thuộc vào sở thích của bạn !

Các tính năng máy trả lời cố định của Bouygues

Như máy trả lời di động từ xa của bouygues, cố định máy trả lời của người vận hành làm cho bạn được hưởng lợi từ một số tính năng. Bạn thực sự có thể Tham khảo tin nhắn thoại của bạn, Xóa chúng, Lưu trữ chúng Hoặc Nhớ lại các phóng viên Ai đã để lại cho bạn một tin nhắn.

Cũng có thể định cấu hình các thông báo đểĐược cảnh báo qua email hoặc SMS khi bạn nhận được tin nhắn thoại trên điện thoại cố định Bbox của mình, Hoặc Khi một phóng viên gọi mà không để lại tin nhắn. Đây là thủ tục để làm điều này:

 1. Kết nối với khu vực khách hàng trực tuyến của bạn và nhấp vào phần Hộp của tôi.
 2. Bấm vào Tôi quản lý các cuộc gọi của tôi và tin nhắn của tôi, từ phần Điện thoại điện thoại cố định của tôi.
 3. Sau đó chọn Kích hoạt thông báo SMS/email của tôi, Sau khi nhấp vào Dịch vụ điện thoại.
 4. Thông báo địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động của bạn để nhận thông báo của bạn trong trường hợp tin nhắn thoại hoặc các cuộc gọi nhỡ trên dòng cố định của bạn.

Bạn cũng có thể Vô hiệu hóa các thông báo bằng cách đi theo cùng một đường dẫn và chọn Tắt thông báo SMS/Email của tôi Khi bạn đang ở bước 3.

Theo cách tương tự như đối với máy trả lời di động, bạn có thể Tăng hoặc giảm số lượng chuông mong muốn trước khi máy trả lời BBox của bạn được kích hoạt. Đây là cách tiến hành:

 1. Kết nối với khu vực khách hàng của bạn và chọn phần Hộp của tôi của dòng liên quan.
 2. Đi đến phần Điện thoại điện thoại cố định của tôi Ở dưới cùng của trang và nhấp vào Định cấu hình các cuộc gọi, số nhạc chuông và tin nhắn của tôi, Kể từ danh mục “Gọi và nhắn tin Tùy chọn giới thiệu”.
 3. Chọn số lượng nhạc chuông mong muốn trước khi máy trả lời bắt đầu từ menu thả tương ứng, sau đó nhấp vào Để xác nhận.

Bạn cũng có khả năng Cá nhân hóa thông báo bằng giọng nói của máy trả lời của bạn Bouygues Fixed, giống như máy trả lời điện thoại di động. Để làm điều này, tạo nên 661 Từ điện thoại cố định của bạn và nhấn phím 3, Sau đó 1, Trước khi lưu thông điệp được cá nhân hóa của bạn.

Như đã nêu ở trên, bạn cũng có thể Tạo hoặc tùy chỉnh mã truy cập bí mật của máy trả lời của bạn, Nếu bạn muốn truy cập nó từ một dòng khác (cố định hoặc di động) hoặc khi bạn ở nước ngoài. Để làm điều này, tạo nên 661 và nhấn phím 3, Sau đó 1.

Cuối cùng, một chức năng cho phép Chặn số điện thoại để họ không còn để lại tin nhắn cho bạn. Để làm điều này, chỉ cần đến khu vực khách hàng trực tuyến của bạn. Sau khi kết nối, hãy đến quản lý của bạn Tin nhắn bằng giọng nói, Tham khảo ý kiếnLịch sử cuộc gọi, Sau đó chọn (các) số bạn muốn chặn từ máy trả lời cố định của mình và nhấp vào Không mong muốn, Trước khi xác nhận sự lựa chọn của bạn.

Cách kích hoạt và hủy kích hoạt máy trả lời của tôi ?

Tùy chọn Máy trả lời được kích hoạt theo mặc định Trên dòng điện thoại di động cố định hoặc Bouygues của bạn.

Tắt máy trả lời trên điện thoại di động của bạn, nó là cần thiết là Định cấu hình quảng cáo vắng mặt, Ai sẽ thay thế máy trả lời. Để làm điều này, xin vui lòng đi theo con đường sau:

 1. Biên soạn 660 Từ bộ phận di động của bạn viễn thông;
 2. cắm chìa khóa 3, Sau đó trên khóa 2 Và cuối cùng trên chìa khóa 4.
 3. Ghi lại tin nhắn vắng mặt của bạn và xác nhận nó bằng cách nhấn #.

Kích hoạt lại máy trả lời di động bouygues, đơn giản Xóa quảng cáo vắng mặt của bạn.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt máy trả lời của bạn Bouygues Fixed, Bạn nên đến khu vực khách hàng của bạn. Thực hiện theo một vài bước để làm điều này:

 1. Kết nối với khu vực khách hàng trực tuyến của bạn và chọn dòng Bbox liên quan.
 2. Trong danh mục Tin nhắn bằng giọng nói, lựa chọn Dịch vụ điện thoại.
 3. Cuối cùng nhấp vào Kích hoạt bbox tin nhắn giọng hát của tôi Hoặc Tắt thư thoại bbox của tôi Tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

Cách tham khảo ý kiến ​​tin nhắn Bouygues của bạn trên Internet ?

Bouygues Viễn thông để lại cho khách hàng của mình khả năng truy cập tin nhắn điện thoại Bbox của họ trên Internet, đi đến khu vực khách hàng của họ.

Đây là thủ tục để làm điều này:

 1. Sau khi kết nối với khu vực khách hàng của bạn, hãy truy cập phần Hộp của tôi của dòng cố định liên quan.
 2. Trong danh mục Điện thoại điện thoại cố định của tôi Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Tôi quản lý các cuộc gọi của tôi và tin nhắn của tôi.
 3. Sau đó đi đến danh mục ” Điện thoại “ và nhấp vào Thư thoại của tôi.
 4. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào thông báo giọng nói mà bạn muốn nghe.

Cách tham khảo ý kiến ​​tin nhắn di động Bouygues của bạn từ nước ngoài ?

Truy cập tin nhắn bằng giọng nói của anh ấy từ xa từ nước ngoài, Cần phải cá nhân hóa mã truy cập của máy trả lời của bạn trước khi thực hiện một chuyến đi. Thật vậy, một khi bạn ở nước ngoài, nó sẽ không còn có thể định cấu hình nó ! Vì Cá nhân hóa mã truy cập bí mật của bạn, Biên soạn 660 và nhấn phím 3, Sau đó 2. Khi mã của bạn đã được tạo, bạn có thể truy cập vào máy trả lời của mình từ một điểm đến nước ngoài bằng cách tạo ra +33 6 60 66 00 01* từ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định.

*Tư vấn máy trả lời ở nước ngoài được lập hóa đơn với giá của một cuộc gọi đến Pháp, tùy thuộc vào khu vực mà bạn gọi.

Bạn có thể liên hệ.

Trả lời Bouygues: Đã giữ tin nhắn bằng giọng nói trong bao lâu ?

Máy phát thanh của máy phát hành viễn thông có thể lưu trữ Tối đa 20 tin nhắn giọng hát của 2 phút mỗi.

Tin nhắn được giữ trong thời gian:

 • 48 giờ : Nếu tin nhắn đã được tư vấn toàn bộ;
 • 2 tháng : Nếu tin nhắn chưa được nghe;
 • 1 năm : Nếu bạn đã lưu trữ thông điệp.

Cập nhật ngày 26/04/2023

Enzo là một chuyên gia trong nhà cung cấp Bouygues và nói chung là điện thoại thông minh.

Trả lời Bouygues: Cách truy cập tin nhắn của Bouygues ?

Bạn không biết cách truy cập máy trả lời của bạn từ điện thoại di động hoặc điện thoại cố định BBox của bạn ? Khám phá cùng nhau là máy trả lời Bouygues là gì, các bước cần làm theo để tham khảo thư thoại của bạn là gì và các câu trả lời khác nhau là gì.

 • Sự cần thiết
 • Bạn có thể tham khảo máy trả lời của bạn Bouygues Mobile tại 660 và máy trả lời trả lời cố định của bạn tại 661.
 • Máy trả lời của bạn Bouygues cũng có thể truy cập ở nước ngoài cũng như, Từ một chiếc điện thoại khác.
 • Một dịch vụ của Thư thoại trực quan có sẵn với điện thoại thông minh tương thích.
 • Nó cũng có thể Quản lý máy trả lời của bạn Bouygues Từ khu vực khách hàng viễn thông của Bouygues.

Bạn đang tìm kiếm một ưu đãi Bouygues ? Khám phá các ưu đãi có sẵn và để bản thân được hướng dẫn để tận dụng ưu đãi của đối tác phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Cách tham khảo ý kiến ​​máy trả lời của bạn Bouygues Mobile ?

Để tham khảo ý kiến ​​tin nhắn thoại của bạn trên máy trả lời Bouygues của bạn, bạn phải truy cập thư thoại của mình từ điện thoại bằng cách soạn một số đặc biệt.

Máy trả lời là gì ?

Điện thoại thông minh Bouygues

Máy trả lời Bouygues để sáng tác để tham khảo máy trả lời của bạn từ viễn thông Bouygues di động của bạn là 660. Máy trả lời Bouygues Mobile có thể truy cập được cho dù bạn là khách hàng của gói di động cảm giác hay gói B & You.

Nó cũng có thểNghe thư thoại của bạn từ một điện thoại khác, Cho dù đó là một thiết bị di động hay cố định. Vì điều đó:

 1. Nhập số điện thoại của bạn trên điện thoại trong câu hỏi,
 2. Đợi cho đến khi bạn nghe máy trả lời giọng hát của bạn,
 3. Nhấn chạm #,
 4. Nhập mã truy cập bí mật của bạn và kết thúc bằng cách nhấn chạm #.

Bạn có thể xác định mã truy cập của mình bằng cách gọi 660 Sau đó, bằng cách nhấp vào số 3 sau đó trên Hình 2 theo thông báo của Máy chủ Vocal. Nếu bạn không thể nhớ mã bí mật của mình khi bạn muốn tham khảo máy trả lời Bouygues của mình từ xa, nó sẽ được gửi cho bạn bởi SMS sau 3 lỗi về phần của bạn.

Nếu bạn không muốn gán mã bí mật cho máy trả lời của mình Bouygues Mobile, bạn có thể xóa nó như sau:

 1. Gọi cho máy trả lời Bouygues hoặc 660.
 2. Chọn tùy chọn Thực đơn chính Sau đó nhấn phím 3.
 3. Một lần trong Menu cá nhân hóa, Bấm vào số 2.
 4. Tắt mã truy cập của bạn bí mật bằng cách nhấn 2 điện thoại của bạn một lần nữa.

Bạn muốn để lại tin nhắn thoại cho người nhận của bạn mà không thể bỏ học ? Quay số 660 sau đó số lượng phóng viên của bạn. Bạn sẽ rơi trực tiếp vào máy trả lời Bouygues của phóng viên.

Cách quản lý tin nhắn thanh nhạc của bạn Bouygues Telecom ?

Cho dù bạn là một phần của các thuê bao di động hay các thuê bao thẻ trả trước từ xa của Bouygues, bạn có thể hưởng lợi từ việc truy cập vào máy trả lời miễn phí, Ngay cả khi không có dữ liệu di động.

Máy trả lời Bouygues Mobile có thể chứa Tối đa 20 tin nhắn giọng hát Tổng cộng 2 phút, cho dù tin nhắn mới hoặc tin nhắn thoại đã lưu.

Bạn có thể lưu các tin nhắn có trên máy trả lời của mình Bouygues Mobile vào:

 • 48 giờ : Nếu bạn nghe toàn bộ một tin nhắn,
 • 2 tháng : Nếu bạn chưa nghe tin nhắn thoại của mình.
 • 1 năm : Nếu bạn đã lưu trữ một tin nhắn thoại (tùy chọn này sẽ được cung cấp cho bạn do việc nghe tin nhắn).

Đây là các chìa khóa để sử dụng cho Quản lý tin nhắn thanh nhạc của máy trả lời của bạn Bouygues:

 • Nhấn Khóa 3 Để xóa một thông điệp.
 • Nhấn Khóa 1 Để nghe một tin nhắn đã lưu một lần nữa.
 • Nhấn Khóa 5 Để nhớ lại số lượng phóng viên đã để lại cho bạn một tin nhắn.

Ba chức năng này có sẵn sau khi nghe tin nhắn của bạn nhưng cũng trong khi nghe, nếu bạn muốn xóa một tin nhắn hoặc nhớ lại phóng viên của mình trước khi kết thúc.

Truy cập máy trả lời của anh ấy Bouygues di động từ nước ngoài

Khi bạn ra nước ngoài, bạn có thể tham khảo máy trả lời của bạn Bouygues Mobile +33 6 60 66 00 01 Từ điện thoại di động hoặc từ một cố định.

Để có thể tận dụng tùy chọn này, bạn phải có Được cá nhân hóa mã truy cập vào máy trả lời của bạn Bouygues trước khi bạn khởi hành. Như chúng ta đã thấy, chỉ cần gọi 660 sau đó nhấn 3 sau đó vào 2. Tùy chọn này có sẵn cho dù bạn có gói quốc tế hay không.

Nếu bạn quên mã truy cập của mình Khi bạn ở nước ngoài, hãy đợi cho đến khi bạn trở lại Pháp hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng viễn thông Bouygues.

Mã bí mật của bạn không thể được thay đổi từ nước ngoài, vì vậy hãy nhớ làm như vậy trước khi rời đi.

Tôi có thể làm gì trên máy trả lời của mình Bouygues Mobile ?

Máy trả lời của bạn Bouygues cung cấp cho bạn các tính năng khác nhau cho phép bạn quản lý các cuộc gọi đến hoặc cá nhân hóa thư thoại của bạn.

Tạo hoặc cá nhân hóa quảng cáo chào mừng của tôi

Bạn có thể tùy chỉnh máy trả lời của mình Bouygues di động bằng cách đăng ký quảng cáo tiếp nhận cung cấp cho các phóng viên của bạn để để lại cho bạn một tin nhắn thoại. Để làm điều này, hãy làm theo vài bước sau:

 1. Quay số 660 sau đó nhấp vào khóa 3, Cá nhân hóa máy trả lời của bạn.
 2. Sau đó chọn Quảng cáo tiếp nhận bằng cách nhấp vào khóa 4.
 3. Tại thời điểm được xác định bởi máy chủ giọng nói, hãy lưu máy trả lời bằng giọng nói của bạn và nhấp vào chạm # để xác nhận.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh giai điệu chờ đợi của mình nhờ vàoTùy chọn thanh toán âm thanh chào mừng Hoặc chọn a tin nhắn mặc định bằng cách gọi 665. Xin lưu ý, đây là một Dịch vụ thanh toán.

Ghi lại một quảng cáo vắng mặt trên máy trả lời của tôi Bouygues di động

Bạn không muốn nhận tin nhắn thoại ? Bạn có thể Tắt máy trả lời của bạn Bouygues Và lưu một tin nhắn cung cấp cho các phóng viên của bạn để nhắc nhở bạn sau:

 1. Quay số 660 sau đó nhấp vào khóa 3, Cá nhân hóa máy trả lời của bạn.
 2. Lựa chọn Quảng cáo tiếp nhận Sau đó Vắng mặt.
 3. Lưu tin nhắn của bạn và nhấp vào chạm # để xác nhận.

Tạo hoặc sửa đổi mã truy cập bí mật của tôi

Bạn phải tạo mã truy cập vào máy trả lời di động bouygues của bạn để có thể truy cập nó khi bạn ở nước ngoài hoặc tham khảo máy trả lời Bouygues của bạn.

Dưới đây là các bước để làm theo:

 1. Quay số 660 sau đó nhấp vào khóa 3, Cá nhân hóa máy trả lời của bạn.
 2. Sau đó chọn Cá nhân hóa mã truy cập Bằng cách nhấp vào khóa 2.
 3. Nhập mã truy cập bí mật mà bạn chọn.

Nếu bạn đã tạo mã truy cập, bạn có thể sửa đổi nó bằng cách nhập Mã bí mật mới.

Bạn muốn lấy ra một ưu đãi di động bouygues ?

Quản lý giới thiệu các cuộc gọi điện thoại của tôi

Bạn có thể tùy chỉnh máy trả lời di động bouygues của mình khi bạn không thể trả lời cuộc gọi của mình:

 • Để thực hiện chuyển cuộc gọi đến số cố định hoặc di động mà bạn chọn : Quay số 660 sau đó nhấp vào các phím 5 và 1. Bây giờ nhập số bạn muốn nhận cuộc gọi của mình. Xác thực bằng cách nhấp vào phím # #.
 • Để gửi tất cả các cuộc gọi của bạn đến máy trả lời của bạn Bouygues di động : Quay số 660 sau đó nhấp vào các phím 5 và 2. Nhấn phím * để xác thực.
 • Để kích hoạt hoặc trái ngược với thông báo SMS trong trường hợp các cuộc gọi nhận được mà không cần tin nhắn : Quay số 660 sau đó nhấp vào các phím 3 và 4. Hãy để bản thân được hướng dẫn bởi máy chủ giọng hát.

Tăng số lượng nhạc chuông trước máy trả lời của tôi

Bạn dành thời gian để tìm điện thoại của bạn và các phóng viên của bạn luôn được chuyển hướng đến máy trả lời của bạn ? Có thể tăng số lượng nhạc chuông trước khi kích hoạt máy trả lời của bạn.

 • Soạn số sau ** 61*0660660001 ** 10# Sau đó nhấn phím cuộc gọi để tăng nhạc chuông lên 10 giây.
 • Soạn số sau ** 61*0660660001 ** 20# Sau đó nhấn phím cuộc gọi để tăng nhạc chuông lên 20 giây.
 • Soạn số sau ** 61*0660660001 ** 30# Sau đó nhấn phím cuộc gọi để tăng thời gian nhạc chuông lên 30 giây.

Bạn có thể chọn số lượng bạn chọn trong khoảng từ 01 đến 30.

Tham khảo ý kiến ​​máy trả lời của bạn Bouygues thông qua tin nhắn bằng giọng hát trực quan

Ở đó Thư thoại trực quan là một dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào máy trả lời Bouygues của bạn trực tiếp trên màn hình điện thoại của bạn. Bạn sẽ có thể xem ai đã để lại cho bạn một tin nhắn, vào thời gian và thời lượng của tin nhắn này, hãy đọc tin nhắn thoại của bạn theo thứ tự mong muốn hoặc nhớ lại và trả lời qua email hoặc SMS.

Dịch vụ thư thoại trực quan là miễn phí Cho chủ sở hữu:

 • của một điện thoại thông minh Android,
 • Một iPhone (phiên bản 3GS và các phiên bản tiếp theo),
 • Blackberry,
 • Windows Phone.

BOOUYGUES Visecom Visual VisualMail được tự động kích hoạt do đăng ký của bạn hoặc nếu bạn thay đổi điện thoại cho điện thoại thông minh tương thích. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng máy trả lời Bouygues cổ điển của mình ở 660.

Thư thoại trực quan cho iPhone

Để tận dụng tin nhắn giọng hát trực quan trên iPhone:

 1. Nhấp vào liên kết trong SMS được truyền thông bởi Bouygues Viễn thông sau khi đăng ký của bạn.
 2. Tải xuống ứng dụng. Bạn phải có Phiên bản iOS 4.3 của iTunes.
 3. Nhấn nút Nhắn tin của iPhone của bạn.
 4. Khởi động lại iPhone của bạn.

Bạn phải thấy mình ở vùng bảo hiểm 3G+ để có thể truy cập dịch vụ. Thư thoại trực quan cho iPhone có sẵn ngay cả ở nước ngoài.

Thư thoại trực quan cho Android

Theo cách tương tự, bạn sẽ nhận được SMS từ Bouygues Telecom chứa một liên kết:

 1. Nhấp vào liên kết này để truy cập Google Play.
 2. Tải xuống ứng dụng.
 3. Tạo mã truy cập bí mật.

Bây giờ bạn có thể truy cập thư thoại trực quan của mình. Lưu ý rằng nếu bạn xóa tin nhắn thoại khỏi dịch vụ, nó cũng sẽ bị xóa trên máy trả lời của bạn.

Nếu điện thoại thông minh của bạn đã tích hợp thư thoại trực quan, bạn không cần phải đi qua liên kết ứng dụng. Chỉ cần kích hoạt nó trong cài đặt, phần của bạn Điện thoại, Tin nhắn bằng giọng nói Sau đó Kích hoạt thư thoại trực quan.

Thư thoại trực quan trên điện thoại thông minh BlackBerry

Trên điện thoại thông minh blackberry, hãy tải xuống Cập nhật 5.0 Sau đó nhấp vào liên kết nhận được trong SMS Telecom Bouygues.

Khi ở trong Google Play, hãy tải xuống ứng dụng sau đó tạo mã truy cập vào máy trả lời Bouygues của bạn. Bạn có thể, từ ứng dụng, sửa đổi mã bí mật này hoặc thay đổi quảng cáo tiếp nhận của bạn sau đó.

Thư thoại trực quan trên điện thoại Windows

Thư thoại trực quan có thể truy cập trực tiếp từ cửa sổ điện thoại. Kích hoạt nó chỉ bằng cách làm theo vài bước sau:

 1. cắm chìa khóa Điện thoại của điện thoại di động của bạn.
 2. Sau đó chọn Người khác, Ở dưới cùng bên phải màn hình của bạn.
 3. Bấm vào Cài đặt.
 4. Cuối cùng, kích hoạt dịch vụ bằng cách nhấp vào Thư thoại trực quan Sau đó, trên Kích hoạt.

Để tận dụng dịch vụ trực quan, bạn phải có Phần mềm Windows Phone 8 hoặc các phiên bản cao hơn. Bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong Cài đặt, Sau đó trong phần VềThêm thông tin.

Trả lời Bouygues đã cố định: Cách truy cập nó ?

Giống như khách hàng di động bouygues, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​người cố định bouygues của mình nếu bạn là khách hàng hộp. Đối với điều này, một số đặc biệt được cung cấp bởi nhà điều hành.

Tham khảo máy trả lời của bạn từ điện thoại Bbox hoặc di động Bouygues của bạn

Bouygues cố định viễn thông

Số cố định Bouygues là 661. Bạn có thể soạn số này từ dòng cố định của ưu đãi Internet Bbox hoặc từ Bouygues Mobile của bạn để tham khảo ý kiến ​​của máy trả lời BBOX BBOX của bạn.

Chỉ có ưu đãi Bbox 4G không bao gồm câu trả lời Bouygues cố định vì nó không bao gồm dịch vụ điện thoại.

Từ di động bouygues của bạn, bạn sẽ chỉ cần nhập số dòng cố định BBox của mình sau đó soạn mã truy cập bí mật của mình để truy cập nó.

Có thể truy cập vào máy trả lời của anh ấy được sửa chữa mà không cần phải tự nhận dạng. Chỉ cần lưu số điện thoại di động của bạn trong phần Tin nhắn bằng giọng nói của khu vực khách hàng của bạn.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt máy trả lời của bạn Bouygues đã cố định:

 1. Đi đến khu vực khách hàng của bạn,
 2. trong danh mục Tin nhắn bằng giọng nói, lựa chọn Dịch vụ điện thoại,
 3. Sau đó nhấp vào Kích hoạt bbox tin nhắn giọng hát của tôi Hoặc Tắt thư thoại bbox của tôi.

Khám phá tất cả các ưu đãi Internet viễn thông Bouygues bằng cách gọi 09 87 67 18 00. Hãy để bản thân được hướng dẫn và chọn ưu đãi đối tác phù hợp với bạn. Nếu điều đó phù hợp với bạn hơn, cũng có thể nhắc nhở bạn.

Truy cập máy trả lời của anh ấy được cố định từ một điện thoại khác

Có thể tham khảo các tin nhắn bằng giọng nói của bạn Bouygues máy trả lời cố định từ xa, Từ một điện thoại cố định hoặc điện thoại di động khác.

Chỉ cần soạn 0981 661 661 Từ một điện thoại di động khác, theo sau là số dòng cố định BBox của bạn. Sau đó nhập mã truy cập bí mật của bạn để xác nhận danh tính của bạn.

Cách tham khảo ý kiến ​​máy trả lời cố định của anh ấy từ khu vực khách hàng của anh ấy ?

Bạn cũng có thể truy cập máy trả lời cố định Bouygues của mình trên Internet, thông qua khu vực khách hàng Bouygues của bạn:

 1. Đi đến phần hộp của tôi.
 2. Nhấp vào điện thoại cố định ở cuối trang Internet của bạn.
 3. Sau đó chọn Quản lý cuộc gọi và nhắn tin.
 4. Sau đó đi đến Điện thoại sau đó vào Tin nhắn bằng giọng nói Trong menu có mặt ở phía bên trái.

Các tính năng của Bouygues đã cố định là gì ?

Bạn muốn tùy chỉnh máy trả lời của mình Bouygues đã sửa ? Các tính năng khác nhau có sẵn để quản lý tốt nhất các cuộc gọi của bạn.

Thông báo trong trường hợp nhận được tin nhắn thoại

Bạn có thể nhận được thông báo qua email hoặc SMS mỗi khi ai đó để lại tin nhắn thoại trên điện thoại cố định của bạn hoặc khi bạn có cuộc gọi nhỡ mà không cần tin nhắn.

Tùy chọn này phải được kích hoạt trước trong Bouygues Viễn thông Khu vực khách hàng ::

 1. Đi đến phần Hộp của tôi,
 2. bấm vào Quản lý cuộc gọi và nhắn tin,
 3. đi vào Dịch vụ điện thoại,
 4. lựa chọn Kích hoạt thông báo SMS/email của tôi Hoặc Tắt thông báo SMS/Email của tôi.

Cá nhân hóa Bouygues của bạn đã cố định

Bạn có khả năng Cá nhân hóa Bouygues của bạn đã cố định.

Để làm điều này, hãy tạo ra 661 từ dòng Bbox của bạn sau đó chọn Tùy chọn 3 sau đó 1. Như máy chủ thoại cho bạn biết, hãy lưu thông điệp được cá nhân hóa của bạn.

Chặn máy trả lời cố định của anh ấy

Cho dù bạn bị quấy rối hay vì bất kỳ lý do nào khác, bạn có thể chặn số điện thoại để phóng viên được liên kết không còn có thể để lại cho bạn một tin nhắn.

Chỉ cần chọn số trong câu hỏi trong máy trả lời đã cố định Bouygues của bạn và nhấp vào Không mong muốn. Xác nhận để yêu cầu của bạn được chăm sóc.

Câu hỏi thường xuyên về máy trả lời Bouygues

Số lượng cần làm để lắng nghe mà không cần nhắn tin Bouygues ?

CÁC 660 là một số miễn phí Và cho phép bạn tham khảo tin nhắn giọng hát của Bouygues từ Pháp. Nếu như Bạn đang ở nước ngoài, Biên soạn +33660660001 Để tham khảo ý kiến ​​tin nhắn Bouygues của bạn.

Số 660 là gì ?

CÁC 660 là một con số được thiết lập bởi bouygues cho khách hàng của mình dành riêng cho việc quản lý phản hồi của họ. Vấn đề này không có từ Pháp.

Cập nhật ngày 31/08/2023

Emmanuelle chịu trách nhiệm tạo ra tin tức và hướng dẫn cho Echosdunet. Nó liên quan đến nhiều viễn thông và các trang dành riêng cho các nhà khai thác.

Làm thế nào để bắt gặp tin nhắn của máy tính xách tay Bouygues ?

Làm thế nào để đi qua tin nhắn trực tiếp

Thỉnh thoảng Chúng tôi không muốn nói chuyện trong 3 giờ và chỉ có một tin nhắn giọng nói nhỏ là đủ.

May mắn thay, có một cái gì đó siêu đơn giản để bắt gặp tin nhắn của một chiếc máy tính xách tay Bouygues.

Nếu bạn đang ở Bouygues Viễn thông và phóng viên bạn muốn gọi cũng là tại Bouygues, thì đây là thủ tục để tuân theo:

Điều cần gặp trực tiếp trên máy trả lời

Làm thế nào để làm

Đơn giản Biên soạn 660 Theo dõi -Up số người bạn muốn gọi. Ví dụ 660 06 67 xx xx xx.

Thật không may trong thời điểm này, không có cách nào để lại tin nhắn trực tiếp trên máy trả lời nếu 2 phóng viên không có mặt tại Bouygues.

Nếu phóng viên bạn muốn tham gia là tại SFR, chúng tôi có một mẹo khác để bắt gặp trực tiếp máy trả lời.

Không còn những bài phát biểu dài kết thúc và vượt qua mẹo này !

Bằng cách rơi trực tiếp vào thư thoại của người đối thoại, bạn sẽ tránh gọi trong nhiều giờ và dành vài phút quý giá.

Không cần chọn gói quá đắt ! Bạn có thể gọi dịch vụ khách hàng của mình để giảm đăng ký ngay lập tức ;-).

Chia sẻ thủ thuật này

Bạn có thích thủ thuật này không ? Nhấn vào đây để lưu nó trên Pinterest hoặc bấm vào đây để chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên Facebook.

Có vẻ như các ý kiến ​​không được chăm sóc.

Nếu điều này không hoạt động, hãy cố gắng ngắt kết nối và kết nối lại với tài khoản Facebook của bạn.