Tại sao máy nước nóng của tôi không còn nóng nữa? Hướng dẫn, bể nước nóng của bạn không còn nóng nữa? Mẹo để khắc phục sự cố.

Bể nước nóng của tôi không còn nóng lên: Phải làm gì

Contents

Để bắt đầu, hãy xác minh rất đơn giản bằng cách đảm bảo rằng nhà của bạn được cung cấp tốt với nước.

Tại sao máy nước nóng của tôi không còn nóng nữa ?

Bạn có thể thấy một Nhiệt độ phá vỡ Trên máy nước nóng của bạn, trong khi bật. Nếu thiết bị của bạn không còn nóng lên hoặc không còn hoạt động như trước, bạn sẽ phải kiểm tra một số yếu tố có thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này:

 • Kiểm tra xemcung cấp nước luôn luôn được đảm bảo;
 • Kiểm tra xem bảo vệ không tham gia;
 • Kiểm tra nó bộ điều nhiệt;
 • Kiểm tra xem của bạn Xe tăng không cần giảm giá;
 • Kiểm tra nó sức chống cự của máy nước nóng của bạn, biến năng lượng điện thành năng lượng nhiệt.

Những kiểm tra và kiểm tra này sẽ cung cấp câu trả lời cho vấn đề máy nước nóng của bạn, bể nước nóng hoặc cumulus.

Đọc thêm để xem ít hơn

Đi kèm trong việc sửa chữa của bạn !

Nhận sự giúp đỡ của một trong những kỹ thuật viên của chúng tôi (từ xa hoặc ở nhà) !

1 Kiểm tra xem nguồn cung cấp nước luôn được đảm bảo

Để bắt đầu, hãy xác minh rất đơn giản bằng cách đảm bảo rằng nhà của bạn được cung cấp tốt với nước.

Mở một vòi nước nóng:

 • Nếu không còn nước chảy nữa, Kiểm tra xem nước của bạn không bị cắt. Nếu bạn nhận thấy rằng vòi nước của bạn mở và vẫn không có nước ở nhà, bạn sẽ phải kiểm tra cài đặt của mình bởi một thợ sửa ống nước.
 • Nếu nước chảy, nhưng nó không nóng, Vì vậy, sự cố được liên kết với máy nước nóng hoặc bể nước nóng của bạn.

1 Kiểm tra xem nguồn cung cấp nước luôn được đảm bảo

Để bắt đầu, hãy xác minh rất đơn giản bằng cách đảm bảo rằng nhà của bạn được cung cấp tốt với nước.

Mở một vòi nước nóng:

 • Nếu không còn nước chảy nữa, Kiểm tra xem nước của bạn không bị cắt. Nếu bạn nhận thấy rằng vòi nước của bạn mở và vẫn không có nước ở nhà, bạn sẽ phải kiểm tra cài đặt của mình bởi một thợ sửa ống nước.
 • Nếu nước chảy, nhưng nó không nóng, Vì vậy, sự cố được liên kết với máy nước nóng hoặc bể nước nóng của bạn.

2 Kiểm tra xem bảo mật không được kích hoạt

Nếu bộ điều chỉnh nhiệt của bạn được giải giáp hoặc điều chỉnh kém, máy nước nóng của bạn (hoặc bể nước nóng) sẽ không còn có thể làm nóng nước.

 • Cắt hiện tại.
 • Tháo nắp máy nước nóng của bạn bằng tuốc nơ vít hoặc loại bỏ nó.
 • Xác định vị trí a Nút màu đỏ trên bộ điều chỉnh nhiệt của bạn Và cố gắng lái nó bằng một tuốc nơ vít phẳng hoặc bằng tay của bạn: bạn nên nghe một “nhấp chuột”.

Nếu nút màu đỏ không bị chìm, an toàn đã được kích hoạt và đó là nguyên nhân của vấn đề của bạn. Nó có thể xảy ra nếu đã có quá nóng hoặc bão.

2 Kiểm tra xem bảo mật không được kích hoạt

Nếu bộ điều chỉnh nhiệt của bạn được giải giáp hoặc điều chỉnh kém, máy nước nóng của bạn (hoặc bể nước nóng) sẽ không còn có thể làm nóng nước.

 • Cắt hiện tại.
 • Tháo nắp máy nước nóng của bạn bằng tuốc nơ vít hoặc loại bỏ nó.
 • Xác định vị trí a Nút màu đỏ trên bộ điều chỉnh nhiệt của bạn Và cố gắng lái nó bằng một tuốc nơ vít phẳng hoặc bằng tay của bạn: bạn nên nghe một “nhấp chuột”.

Nếu nút màu đỏ không bị chìm, an toàn đã được kích hoạt và đó là nguyên nhân của vấn đề của bạn. Nó có thể xảy ra nếu đã có quá nóng hoặc bão.

3 Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt nước nóng

Kiểm tra và thay đổi bộ điều nhiệt của

Kiểm tra và thay đổi bộ điều chỉnh nhiệt của máy nước nóng – sửa chữa hướng dẫn

Kiểm tra và thay đổi bộ điều chỉnh nhiệt của máy nước nóng – sửa chữa hướng dẫn

Bộ điều chỉnh nhiệt là một trong những yếu tố quan trọng nhất của máy nước nóng, bởi vì chính anh ta là người điều chỉnh nhiệt độ. Để kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt:

 • Trước tiên, hãy kiểm tra xem máy nước nóng của bạn có hết không: bạn phải đặt bộ ngắt mạch và công tắc thành 0.
 • Điều chỉnh vạn năng của bạn ở chế độ liên tục, được biểu thị bằng biểu tượng sóng âm thanh.
 • Tháo nắp máy nước nóng của bạn và xác định vị trí của bộ điều chỉnh nhiệt.
 • Đặt các mẹo chính của vạn năng tiếp xúc với bộ điều chỉnh nhiệt. Lặp lại hoạt động tương tự cho các điểm liên hệ khác.
 • Nếu đồng hồ vạn năng của bạn được đăng 1 hoặc ol, Vì vậy, dòng điện không vượt qua: bộ điều chỉnh nhiệt của bạn không hoạt động và nó phải được thay thế.

Nếu bạn được trang bị Kháng stean, Nó sẽ là cần thiết để tiến hành:

 • Ngắt kết nối cáp đầu dò được kết nối với bộ điều chỉnh nhiệt
 • Ngắt kết nối cáp khỏi đầu dò liên quan đến thiết bị điện tử.
 • Xóa cầu chì của bạn, sau đó sử dụng đồng hồ vạn năng của bạn, kiểm tra xem cầu chì của bạn có hoạt động không bằng cách thực hiện kiểm tra tính liên tục.

Bộ điều chỉnh nhiệt - Bộ điều chỉnh nhiệt độ - Đầu dò CTN

Bộ điều chỉnh nhiệt – Bộ điều chỉnh nhiệt độ – Đầu dò CTN

Cách kiểm tra và thay đổi bộ điều chỉnh nhiệt của máy nước nóng ?

Bộ 10 phút tại 5 phút

3 Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt nước nóng

Bộ điều chỉnh nhiệt là một trong những yếu tố quan trọng nhất của máy nước nóng, bởi vì chính anh ta là người điều chỉnh nhiệt độ. Để kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt:

 • Trước tiên, hãy kiểm tra xem máy nước nóng của bạn có hết không: bạn phải đặt bộ ngắt mạch và công tắc thành 0.
 • Điều chỉnh vạn năng của bạn ở chế độ liên tục, được biểu thị bằng biểu tượng sóng âm thanh.
 • Tháo nắp máy nước nóng của bạn và xác định vị trí của bộ điều chỉnh nhiệt.
 • Đặt các mẹo chính của vạn năng tiếp xúc với bộ điều chỉnh nhiệt. Lặp lại hoạt động tương tự cho các điểm liên hệ khác.
 • Nếu đồng hồ vạn năng của bạn được đăng 1 hoặc ol, Vì vậy, dòng điện không vượt qua: bộ điều chỉnh nhiệt của bạn không hoạt động và nó phải được thay thế.

Nếu bạn được trang bị Kháng stean, Nó sẽ là cần thiết để tiến hành:

 • Ngắt kết nối cáp đầu dò được kết nối với bộ điều chỉnh nhiệt
 • Ngắt kết nối cáp khỏi đầu dò liên quan đến thiết bị điện tử.
 • Xóa cầu chì của bạn, sau đó sử dụng đồng hồ vạn năng của bạn, kiểm tra xem cầu chì của bạn có hoạt động không bằng cách thực hiện kiểm tra tính liên tục.

4 Kiểm tra xem bể của bạn không cần giảm giá

Cách mô tả máy nước nóng - Bảo trì Tuto

Cách mô tả máy nước nóng – Bảo trì Tuto

Cách mô tả máy nước nóng – Bảo trì Tuto

Nếu máy nước nóng của bạn không hoạt động, việc hạ thấp có thể cung cấp phản hồi cho vấn đề nhiệt độ. Để kiểm tra điều này, chúng tôi sẽ phải tháo dỡ thiết bị.

 • Cắt nguồn cung cấp nước.
 • Đặt một cái bát dưới bể và kích hoạt van nằm trên khối an toàn của máy nước nóng. Điều này sẽ mở ra van an toàn và sơ tán nước bằng siphon.
 • Khi nước từ bể được làm trống, hãy tháo mui xe ra khỏi máy nước nóng của bạn.
 • Ngắt kết nối và tháo bộ điều chỉnh nhiệt của bạn.
 • Ngắt kết nối cáp khỏi đầu dò được liên kết với thiết bị điện tử và loại bỏ đầu dò.
 • Đặt một cái bát dưới bể để chứa cao răng.
 • Tháo rời mặt bích nếu bạn có điện trở hàn sau đó tháo khối để làm sạch cao răng.

4 Kiểm tra xem bể của bạn không cần giảm giá

Nếu máy nước nóng của bạn không hoạt động, việc hạ thấp có thể cung cấp phản hồi cho vấn đề nhiệt độ. Để kiểm tra điều này, chúng tôi sẽ phải tháo dỡ thiết bị.

 • Cắt nguồn cung cấp nước.
 • Đặt một cái bát dưới bể và kích hoạt van nằm trên khối an toàn của máy nước nóng. Điều này sẽ mở ra van an toàn và sơ tán nước bằng siphon.
 • Khi nước từ bể được làm trống, hãy tháo mui xe ra khỏi máy nước nóng của bạn.
 • Ngắt kết nối và tháo bộ điều chỉnh nhiệt của bạn.
 • Ngắt kết nối cáp khỏi đầu dò được liên kết với thiết bị điện tử và loại bỏ đầu dò.
 • Đặt một cái bát dưới bể để chứa cao răng.
 • Tháo rời mặt bích nếu bạn có điện trở hàn sau đó tháo khối để làm sạch cao răng.

5 Kiểm tra điện trở của máy nước nóng của bạn

Kiểm tra và thay đổi điện trở của

Kiểm tra và thay đổi điện trở của máy nước nóng – Sửa chữa hướng dẫn

Kiểm tra và thay đổi điện trở của máy nước nóng – Sửa chữa hướng dẫn

Kháng chiến là một phần nằm bên trong bể. Nó có thể biến đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt, để biến điện thành nhiệt để làm nóng bể. Bạn có thể có một Kháng lực thép, mà chúng ta có thể thấy trực tiếp khi khối bị xóa và Kháng stean, bên trong một bao kiếm.

Để kiểm tra xem sức đề kháng của bạn có hoạt động không, bạn phải tháo rời bể của mình và làm cho một cống thoát nước.

 • Nếu bạn có một Kháng lực thép : Điều chỉnh đồng hồ vạn năng của bạn ở chế độ liên tục, ngắt kết nối và tháo bộ điều chỉnh nhiệt của bạn, sau đó đặt các mẹo chính từ đồng hồ vạn năng tại các thiết bị đầu cuối điện trở.
 • Nếu bạn có một Kháng stean, Đặt các mẹo vạn năng lên kim loại của điện trở.

Nếu đồng hồ vạn năng hiển thị 1 hoặc ol, sau đó sức đề kháng bị lỗi và sẽ cần phải thay đổi nó.

Bể nước nóng của tôi không còn nóng lên: Phải làm gì ?

Bể nước nóng của tôi không còn nóng lên: phải làm gì?

Của bạn bể nước nóng không nóng ? L ‘Máy nước nóng là ấm hoặc hết sức lạnh ? Chúng tôi giải thích nguồn gốc của vấn đề và các giải pháp có thể. Nó có thể xảy ra rằng của bạn bể nước nóng không nóng. Vấn đề có thể đến từ thiết bị hoặc hệ thống ống nước của bạn. Trong mọi trường hợp, việc thay thế máy nước nóng của bạn không có hệ thống trong tình huống như vậy. Nhưng phải làm gì sau đó để khôi phục hoạt động của nó ? Khám phá trong bài viết này, các bước cần tuân theo !

Nội dung

 • 1 nước nóng hơn với cumulus ? Bắt đầu bằng cách xác định nguồn gốc của sự cố
 • 2 quả bóng không nóng: làm thế nào để giải quyết lỗi điện ?
 • 3 Phải làm gì nếu bể nước nóng không nóng vì điện trở khiếm khuyết hoặc bộ điều chỉnh nhiệt ?
  • 3.1 Bộ điều nhiệt được giải giáp
  • 3.2 Bộ điều nhiệt được đặt kém
  • 3.3 Bộ điều chỉnh nhiệt không hoạt động
  • 3.4 Điện trở bị lỗi

  Thêm nước nóng với tích lũy ? Bắt đầu bằng cách xác định nguồn gốc của sự cố

  Một vòi hoa sen nóng vào buổi sáng là lý tưởng để bắt đầu một ngày. Tuy nhiên, khoảnh khắc đặc quyền này có thể nhanh chóng biến thành một thử nghiệm thực sự khi tích lũy không nóng lên và bạn không còn có nước nóng trong nước.

  Hoạt động của bể nước nóng phải được làm chủ để cung cấp câu trả lời đúng cho từng vấn đề. Bạn có một nồi hơi và bình nước nóng. Hệ thống sưởi của bạn hoạt động, nhưng bạn có bể nước nóng bị hỏng? Bạn nên biết rằng hoạt động của Cumulus của bạn độc lập với nồi hơi của bạn.

  Trong tình huống như vậy, phản xạ đầu tiên là tìm ra giải pháp để lấy nước nóng hoặc nhiệt độ nước nóng chính xác. Tuy nhiên, các cử chỉ được thực hiện phụ thuộc vào nguồn gốc của vấn đề. Lúc đầu, do đó cần phải xác định nó.

  • Sự cố có thể đến từ một Vấn đề ống nước. Để được sửa chữa, hãy cố gắng mở một vòi nước nóng. Nếu nước không chảy hoặc nếu dòng chảy cực thấp, thì đây là một vấn đề trong hệ thống ống nước. Sự can thiệp của một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp sau đó sẽ là cần thiết.
  • Trong một số trường hợp, nó có thể là một Vấn đề liên quan đến thiết bị của bạn. Một bộ điều chỉnh nhiệt được điều chỉnh kém hoặc bị hỏng, một điện trở khiếm khuyết, máy nước nóng có tỷ lệ có thể là nguyên nhân.
  • Bạn cũng có thể đối mặt với một Vấn đề điện. Cung cấp điện có thể bị cắt. Kiểm tra bộ ngắt mạch điện. Cung cấp điện phải đến từ bảng chung. Nếu bạn là người siêng năng, hãy sử dụng đồng hồ vạn năng trong bộ điều chỉnh nhiệt để tìm hiểu xem có dòng điện.

  Balloon không nóng: Cách giải quyết lỗi điện ?

  Để đảm bảo rằng sự cố là bản gốc điện, hãy mở một vòi nước nóng. Nước chảy lạnh hoặc ấm? Chắc chắn, bạn không còn nhận được nước nóng từ máy nước nóng vì sự cố điện.

  Nếu bạn đã xác định được một vấn đề như vậy, bạn phải đưa ra một điểm:

  • Đảm bảo máy nước nóng của bạn được kết nối đúng với nguồn năng lượng. Đi đến bàn nếu nguồn điện không bị cắt bởi bộ ngắt mạch.
  • Nếu bạn sử dụng một lập trình viên, hãy kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không, hoặc đặt bể nước của bạn buộc phải có nước nóng.
  • Đồng thời kiểm tra bộ ngắt mạch cũng như cầu chì dành riêng cho bể nước nóng của bạn. Nó có thể là một mạch ngắn.

  Bạn có một đồng hồ vạn năng và bạn biết cách sử dụng nó, hãy kiểm tra điện áp dưới bộ ngắt mạch và dưới bộ điều chỉnh nhiệt để được sửa.

  Nếu bạn không biết, hãy đến UPKAY để tìm một hệ thống ống nước và sưởi ấm chuyên nghiệp.

  Điều gì sẽ xảy ra nếu bể nước nóng không nóng vì điện trở khiếm khuyết hoặc bộ điều chỉnh nhiệt ?

  Cumulus của bạn không làm nước nóng ? Nó có thể là sự thất bại của bộ điều chỉnh nhiệt hoặc điện trở.

  Bộ điều nhiệt được giải giáp

  Nếu bộ điều chỉnh nhiệt được giải giáp, chỉ cần đặt nó trở lại theo thứ tự làm việc để máy nước nóng của bạn hoạt động đúng.

  Đầu tiên, bạn phải mở vỏ thấp của cumulus của bạn. Sau đó nhấn nút Tái sinh (nút màu đỏ) để khôi phục bộ điều chỉnh nhiệt.

  Bộ điều nhiệt được đặt kém

  Nếu bạn không còn lấy nước nóng từ tích lũy, vấn đề cũng có thể là do:

  • đến một bộ điều chỉnh nhiệt được điều chỉnh xấu
  • Điều chỉnh nhiệt độ quá cao.

  Để khắc phục nó, bạn chỉ cần giảm nhiệt độ.

  Vấn đề vẫn tồn tại sau khi giải quyết nhiệt độ ? Bộ điều nhiệt có thể bị lỗi.

  Bộ điều nhiệt không hoạt động

  Nếu bộ điều chỉnh nhiệt bị lỗi, bạn phải thay thế nó. Yếu tố này không đắt. Ngoài ra, phải mất một thời gian ngắn để thay đổi bộ điều chỉnh nhiệt.

  Kháng chiến bị khiếm khuyết

  Bể nước nóng của bạn không nóng. Tuy nhiên, bộ điều chỉnh nhiệt và lắp đặt điện hoạt động đúng. Sự cố chắc chắn đến từ sự kháng cự. Trong trường hợp này, nó phải được thay thế.

  Tuy nhiên, giá kháng thuốc thường vượt quá một nửa so với máy nước nóng. Nếu thiết bị của bạn đã cũ hơn, hãy xem xét việc thay thế nó. Bằng cách này, bạn sẽ có được một tuổi thọ tối ưu một lần nữa. Lưu ý rằng trung bình có tính bền vững 10 năm.

  Mặt khác, giá của công việc sẽ thấp hơn. Thật vậy, việc thay thế máy nước nóng dễ dàng hơn là lắp đặt một điện trở mới.

  Máy sưởi nước của tôi không nóng vì cao răng: Phải làm gì ?

  Trong những năm qua, Tartar tích tụ trong bể nước nóng của bạn. Nếu bạn sống ở một khu vực mà nước rất đá vôi, hiện tượng này có xu hướng tăng tốc.

  Điều bình thường là tích lũy của bạn không nóng khi điện trở được đặt. Thật vậy, cao răng làm cho sức đề kháng bị cản trở. Sau một thời gian, cumulus của bạn thậm chí sẽ không còn cung cấp nước nóng.

  Ngoài ra, đá vôi tích tụ ở dưới cùng của bể chứa nước nóng của bạn có thể tạo ra các vết nứt. Sau đó, bạn sẽ thấy các rò rỉ có thể làm tăng mức tiêu thụ nước của bạn.

  Do đó nên mô tả sự tích lũy của bạn. Bạn có thể tự thoát. Để làm điều này, hãy tiến hành theo các giai đoạn:

  • Bắt đầu bằng cách cắt dòng điện và nước.
  • Đặt bộ ngắt mạch của bạn vào một vị trí đóng, hoặc tháo cầu chì ra khỏi máy nước nóng của bạn
  • Đóng vòi nước cho phép bạn cho ăn ở.
  • Mở vòi nước nóng trong nhà của bạn để làm trống hoàn toàn bể nước nóng.
  • Khi bể trống, hãy mở bể và rút phích cắm bộ điều chỉnh nhiệt.
  • Tháo đai ốc và tháo tấm.
  • Mô tả bể bằng cách loại bỏ đá vôi tích lũy ở đó bằng cách sử dụng miếng bọt biển.
  • Kết thúc bằng cách chuyển một miếng vải trên tường của thiết bị.

  Cũng nhớ làm sạch con dấu và vị trí của nó. Trước khi đặt nó vào vị trí, hãy kiểm tra nó để phát hiện sự hiện diện của các vết nứt. Nếu bạn tìm thấy chúng, bạn sẽ phải thay thế con dấu.

  Bạn cũng có thể làm sạch sức đề kháng. Để làm điều này, hãy sử dụng một miếng bọt biển hoặc bàn chải có dây đồng thau linh hoạt.

  Việc làm trống phải được thực hiện ít nhất hai năm một lần. Tuy nhiên, đừng ngần ngại làm điều đó khi bạn nhận thấy rằng nước hầu như không nóng. Bên cạnh đó, Tartar ngăn chặn hoạt động của điện trở có thể gây ra quá nóng. Điều này có khả năng làm hỏng bộ điều chỉnh nhiệt và cài đặt của bạn rời rạc.

  Để tránh để lại tin nhắn và gọi đến các thợ ống nước khác nhau trong khu vực của bạn, hãy đến UPKAY.com để đặt một cuộc hẹn trực tiếp.

  Cumulus của tôi không nóng lên: tầm quan trọng của việc bảo trì

  Máy sưởi nước của bạn không làm nóng nước ? Không có gì khó chịu hơn là phải tắm nước lạnh. Để tránh tình huống này, cần phải theo dõi chặt chẽ hoạt động của bể nước nóng của bạn. Cũng nhớ tiến hành một cuộc phỏng vấn thường xuyên. Bằng cách đó, bạn sẽ có được một hiệu suất tốt trong khi tối ưu hóa tuổi thọ của thiết bị của bạn.

  Thật vậy, bạn sẽ hạn chế rủi ro phân tích và rò rỉ. Đồng thời, bạn sẽ tránh tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Cuối cùng, hãy lưu ý rằng một cuộc phỏng vấn rẻ hơn nhiều so với sửa chữa.

  Trong số các cuộc phỏng vấn được thực hiện là sự thay thế cũng như sự thay thế của nhóm bảo mật và cực dương trong trường hợp công nghệ steatite. Trong trường hợp của nhóm bảo mật, cũng cần phải điều khiển van của khối bảo mật. Lý tưởng nhất, hoạt động này phải được thực hiện sáu tháng một lần.

  Để bảo trì bể nước nóng của bạn, tốt nhất là liên quan đến một chuyên gia. Điều này sẽ có thể kiểm tra thiết bị của bạn, phát hiện sự bất thường và cung cấp giải pháp phù hợp.

  Để tìm một chuyên gia gần bạn, hãy đến UPKAY. Bạn sẽ tìm thấy các nghệ nhân sưởi ấm đủ điều kiện trên nền tảng của chúng tôi. Chúng có khả năng thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của máy nước nóng của bạn và để giải quyết tất cả các loại phân tích. Họ có thể giúp bạn khi bể nước nóng của bạn không nóng.

  Các thợ thủ công có mặt trên trang web của chúng tôi làm việc minh bạch: họ phát triển một trích dẫn cụ thể, miễn phí và không có cam kết. Bạn chỉ ký hợp đồng sau khi xác thực báo giá.

  Chi phí sẽ là trách nhiệm của bạn nếu bạn là người thuê nhà. Thật vậy, việc duy trì bể nước nóng là một trong những nghĩa vụ thuộc về bạn như một người ở.

  Vấn đề về nước nóng, nước nóng hơn: Luôn kiểm tra bộ ngắt mạch

  Đôi khi cumulus của bạn không làm nóng nước vì một lý do đơn giản: bộ ngắt mạch đã nhảy. Thật vậy, một máy nước nóng tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Trong trường hợp này, bộ ngắt mạch có thể nhảy. Cumulus sau đó ngừng hoạt động.

  Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra nguồn cung cấp điện của đồng hồ của bạn trước bất kỳ thao tác nào khác. Đảm bảo rằng việc cài đặt chưa được nhảy hoặc cầu chì không được nướng.

  Nếu bạn sử dụng một contactor ban ngày hoạt động trên điểm ngoài giờ và toàn bộ giờ thì hãy làm một bài kiểm tra.

  Kích hoạt máy nước nóng điện của bạn trong giờ cao điểm, đặt nó vào tư thế đi bộ bắt buộc trên công tắc tơ của bạn. Tiêu thụ được hiển thị bởi đồng hồ của bạn không tăng ? Máy nước nóng của bạn chắc chắn bị lỗi.

  Nếu bộ ngắt mạch nhảy lại sau khi bạn đã cho nó, bạn phải kiểm tra các mạch điện của mình. Một rò rỉ nước có thể đã gây ra một đợt ngắn.

  Cumulus của bạn không có nước nóng mặc dù mọi nỗ lực của bạn ? Nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi gần bạn nhờ upkay để xác định vấn đề và giải quyết nó. Nền tảng của chúng tôi giúp bạn liên lạc với các chuyên gia được lựa chọn cẩn thận. Họ sẽ đến giúp bạn nếu máy nước nóng của bạn không còn sản xuất nước nóng.

  Bất chấp tất cả những lời khuyên của chúng tôi, bạn chưa quản lý để giúp đỡ bể nước nóng của mình? Chúng tôi mời bạn khám phá các kỹ sư sưởi ấm trong khu vực của bạn cung cấp sự cố hoặc thay thế bể nước nóng.

  Đừng lãng phí thời gian của bạn trong các cuộc gọi và tin nhắn không cần thiết. Sử dụng Upkay để trực tiếp đặt cuộc hẹn với Kỹ sư sưởi ống nước gần bạn. Nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.Bạn có câu trả lời trong vòng tối đa 24 giờ.

  Bạn cũng nên yêu

  Làm thế nào để thanh lọc bể nước nóng của tôi?

  Cách thanh lọc bể nước nóng của tôi ?

  Làm thế nào để tiến hành bảo trì máy nước nóng?

  Ngày 7 tháng 2 năm 2020

  Cách thực hiện bảo trì máy nước nóng ?

  Làm thế nào để chọn công suất của một quả bóng?

  Ngày 7 tháng 10 năm 2019

  Làm thế nào để chọn công suất của một quả bóng bay ?

  Để lại một bình luận Hủy câu trả lời

  Yêu cầu báo giá miễn phí cho hệ thống ống nước

  SƯỞI

  Với UPKAY tìm một kỹ sư sưởi ấm gần bạn cho bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến hệ thống sưởi của bạn. Bạn cần bảo trì cho máy bơm nhiệt, bảo trì cho nồi hơi của bạn, bảo trì cho bếp viên của bạn? Tham khảo ý kiến ​​các kỹ sư sưởi ấm đã đăng ký trên Upkay.com

  Trường hợp khẩn cấp? Cần khắc phục sự cố cho khí, bơm nhiệt hoặc nồi hơi của bạn? Upkay nóng làm việc trong vòng 48 giờ tối đa.

  Upkay là một dịch vụ có sẵn trong các thành phố của Reims, Nancy, Metz, Strasbourg và Mulhouse.

  Vệ sinh

  Bạn có một bể nước nóng điện để thay thế? Bạn muốn đặt một quả bóng nhiệt động lực học vào vị trí? Tham khảo ý kiến ​​các kỹ sư sưởi ấm có mặt trên Upkay.com. Bạn sẽ có thể so sánh giá và đặt trực tuyến trực tuyến.

  Nhiều nước nóng hơn? Khám phá các dịch vụ khắc phục sự cố và thay thế của bóng bay điện trong vòng chưa đầy 48 giờ trên nền tảng Upkay.

  Upkay là một dịch vụ có sẵn trong các bộ phận của Marne, Moselle, Meurthe và Moselle, Bas Rhin và Haut Rhin.

  Thông gió

  Thông gió nhà ở là một trong những yếu tố chính cho sự thoải mái tối ưu trong chỗ ở của bạn.

  Hãy tưởng tượng một ngôi nhà có không khí cũ, mùi hôi!! Cho dù bạn sử dụng một luồng duy nhất, hygro có thể điều chỉnh hay thậm chí là một vmc dòng chảy kép trong chỗ ở của bạn.

  Khám phá với những lời khuyên, lời khuyên và bài viết cho phép bạn tìm hiểu thêm về sự thoải mái và tiết kiệm liên quan đến thông gió của nhà hoặc căn hộ của bạn.

  Tại sao bể nước nóng của tôi không nóng ?

  bể nước nóng

  Vội vàng để tắm tốt, bạn mở một vòi nước nóng rộng. Nhưng sau vài phút chờ đợi, đáy bồn tắm lạnh và hy vọng của bạn bị sụp đổ. Đây là những gì bạn đang trải qua vào lúc này ? CÁC vấn đề nước nóng không bao giờ là một trò chơi thú vị. Yên tâm, thường xuyên nhất là họ khá dễ dàng giải quyết. Xác định cùng nhau, có thể là nguồn gốc của sự vắng mặt của nước nóng trong một quả bóng.

  Nước lạnh hoặc thiếu nhiệt ?

  Điểm đầu tiên để đánh giá là liệunước không nóng ở tất cả bên trong bóng, hoặc không đủ. Kiểm tra nhiệt vào buổi sáng, khi nhiệt độ bình thường là nóng nhất. Nếu nước từ nhà vẫn còn ấm, có lẽ đó không phải là hành động sưởi ấm có liên quan, mà là một vấn đề ngăn không. Một số đường ray sửa chữa có thể được dự tính, một số đơn giản để kiểm tra, những người khác sẽ yêu cầu sự can thiệp của Thợ sửa ống nước chuyên nghiệp (Đánh giá giá bằng cách yêu cầu báo giá), trừ khi bạn là một người siêng năng hệ thống ống nước.

  Máy nước nóng mới không nóng đủ

  Nếu là của bạn máy đun nước là mới, nó tự nhiên sẽ hoạt động hoàn hảo và sản xuất nước nóng. Khi đây không phải là trường hợp, hãy kiểm tra một vài điểm sau:

  • Máy nước nóng được lắp đặt ở vị trí tốt ? Nếu đó là một mô hình ngang, nó sẽ không hoạt động đúng theo chiều dọc.
  • Bạn đã từng điều chỉnh chính xác bộ điều chỉnh nhiệt ? Một bánh xe nhỏ nằm dưới khinh khí cầu cho phép bạn tăng nhiệt độ. Mặt khác, các mô hình mới của máy nước nóng không vượt quá 60 ° / 70 ° C, trong đó người xưa đạt 80 ° C, vì vậy điều này có thể làm bạn ngạc nhiên.
  • Giám sát việc thiếu sự trở lại của nước lạnh, nếu công việc đã được thực hiện trên các vòi lân cận. Để làm điều này, hãy cắt nguồn cung cấp nước lạnh vào khinh khí cầu, sau đó mở vòi nước nóng gần nhất. Nếu bạn nhận thấy rằng nước lạnh đang đến, thậm chí tối thiểu, đó là một thiết bị đang mặc định, bạn sẽ phải xác định nó và thay thế nó.
  • Đặt nó En buộc máy nước nóng trong ít nhất 7 giờ. Nếu nước rất nóng ở vị trí này, thì đó là mối lo ngại khi vận hành công tắc tơ ngày/đêm. Trong trường hợp này, khinh khí cầu không được cung cấp năng lượng đủ để làm nóng toàn bộ bể. Xác định vấn đề hoặc thay thế công tắc.

  Máy nước nóng cũ không còn nóng lên bình thường

  Khi máy nước nóng cũ, các điểm nêu trên cũng có thể tham gia. Thêm vào đó, các vấn đề liên quan đến tuổi cài đặt:

  • Điện trở hoặc xe tăng Đá vôi.
  • Lỗi phần cứng : Kháng hoặc điều chỉnh nhiệt.
  • An toàn bộ điều nhiệt : Kiểm tra điều này bằng cách cắt nguồn điện của máy đun nước. Sau khi tháo rời chiếc mũ thấp hơn, bạn sẽ thấy một khe nhỏ trên bộ điều chỉnh nhiệt. Cố gắng lái nút bên trong bằng một tuốc nơ vít phẳng nhỏ. Nếu cái này chìm, thì đó là sự tích lũy Chế độ an toàn. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp quá nóng, cắt điện hoặc bão. Xem sau khi kết thúc lại, nếu điều này xảy ra, một Rối loạn chức năng điều nhiệt có khả năng, nhiều như một sự tắc nghẽn đáng kể của bộ máy bằng đá vôi.

  Nguồn cung cấp nước và điện của bể nước nóng

  Tự nhiên sợ điều tồi tệ nhất, chúng ta có xu hướng không luôn luôn kiểm tra trước, những điểm thiết yếu trong Bóng bay sưởi ấm. Đây rõ ràng là nguồn cung cấp nước, nhưng cũng là nguồn điện chính xác của thiết bị. Một vài câu hỏi này phải nhanh chóng tìm thấy câu trả lời, trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào khác.

  • Bộ ngắt mạch chung của ngôi nhà, hoặc liên kết với cumulus không nhảy ? Nếu đây là trường hợp, hãy đặt nó trở lại vị trí, việc kích hoạt lại của nó cho thấy một năng lượng điện. Nó có thể là một mạch ngắn liên kết với rò rỉ nước hoặc sự cố của một trong các thành phần.
  • Cầu chì không được nướng ? Thay thế nó và bạn nên tìm một Máy nước nóng bình thường.
  • Có nước trong bể không ? Cái này có điền tốt không ? Mở một vòi nước nóng, nếu không có gì xuất hiện hoặc nếu Áp lực và dòng chảy nhỏ, Rõ ràng là có một Vấn đề ống nước. Nếu không có van cấp nước đã bị đóng lại do nhầm lẫn, bạn sẽ phải lo lắng về lý do tại sao nước không đến bóng và làm cho việc sửa chữa phần tử liên quan.
  • Bạn có tin nhắn cảnh báo không ? Điốt ánh sáng hoặc mã lỗi tùy thuộc vào các mô hình. Tham khảo hướng dẫn cho máy nước nóng của bạn để xác định lỗi kích hoạt lỗi.

  Máy nước nóng thu hoạch hoặc lỗi phần cứng

  Tartar là nguồn gốc của nhiều máy nước nóng. Điều này được cài đặt dần dần bên trong bể và trên các cơ quan sưởi ấm. CÁC dòng nướcnhiệt độ giảm. Bình thường, a Thường xuyên bảo trì máy nước nóng của ngôi nhà, cứ hai năm một lần, tránh được loại sai lầm này, nhưng cũng Giá sửa chữa.
  Các mô hình gần đây được trang bị một cực dương, để Giới hạn hành vi sai trái của đá vôi. Thân cây này có thể lấy các vật liệu khác nhau để vận hành:

  • MỘT ANODE Magiê Loại bỏ các ion bằng cách hòa tan, sau này ngăn chặn việc lắp đặt đá vôi trên các cơ quan sưởi ấm. Do đó, cần phải thay thế nó, cứ sau 4,5 năm.
  • L ‘áp đặt cực dương hiện tại . Loại cực dương này đặc biệt hiệu quả trên vùng nước cứng.
  • L ‘Hybrid Anode nhóm hai quy trình trước để đạt hiệu quả tối đa.

  Bất chấp tất cả, mức độ cao của Tartar cuối cùng đã xâm chiếm tích lũy và nếu không có sự bảo trì gần đây nào được thực hiện, nó có thể giải thích sự thiếu nước nóng. Kháng, ngay cả khi nó vẫn hoạt động, không còn có thể nóng đúng cách nếu nó được bao phủ bởi Đá vôi. Cuối cùng quá nóng có thể kích hoạt nhóm bảo mật.
  Bạn có thể Để ráo nước nóng, Sau khi cắt điện vào bộ ngắt mạch. Sau đó tháo rời mặt dưới để Làm sạch bể, điện trở và cực dương. Ở cấp độ này, nếu bạn không cảm thấy có khả năng, hãy làm Tạo một báo giá cho một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp, Để tìm ra giá bảo trì hoặc sửa chữa hệ thống nước nóng.
  Sau khi làm sạch được thực hiện, hãy tận dụng nó để kiểm tra chức năng thích hợp của các cơ quan bằng cách sử dụng đồng hồ vạn năng. Điều này, để tìm hiểu ngay lập tức về sự cố. Trong trường hợp này, nó sẽ là cần thiết tiến hành thay thế giống hệt nhau của phần liên quan.

  Vấn đề nồi hơi: Suy nước nóng

  Trong trường hợp cụ thể của Nồi hơi, bảo trì và sửa chữa nhất thiết phải được tham gia Chuyên gia sưởi ấm. Chúng có thể là các bộ phận bị hư hỏng hoặc được bao phủ bởi cao răng trong xe tăng. Có khả năng nồi hơi của bạn làm cho một thông báo cảnh báo xuất hiện.
  Đầu đốt sẽ được kiểm tra, nó trộn khí hoặc dầu nhiên liệu và nồi hơi để đảm bảo đốt cháy tốt. Trong trường hợp thiết lập kém, hỗn hợp nhiên liệu (khí/dầu nhiên liệu) và comburant (oxy) sẽ không hoặc xấu.
  Vòi phun, gửi năng lượng dễ cháy về phía tia lửa, để bắt đầu ngọn lửa sưởi ấm. Trong trường hợp phạm lỗi, nó sẽ không hoạt động khi không có nước nóng.

  quả bóng

  Phóng to sáu giai đoạn để dễ dàng mô tả bể nước nóng của bạn ! Tiết kiệm thời gian nhờ lời khuyên của các chuyên gia của chúng tôi !

  sưởi ấm mặt trời

  Một dự án sưởi năng lượng mặt trời trong tầm nhìn ? Khám phá các loại hệ thống sưởi năng lượng mặt trời khác nhau theo ý của bạn để làm cho thành công của bạn ..

  Lời khuyên để tìm một chuyên gia về hệ thống ống nước: Thông tin pháp lý

  Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó. ĐƯỢC RỒI