Synology Cloud tham gia 2022, Synology C2 | Một đám mây cho dữ liệu an toàn

Una nube para todos

Khám phá các chiến lược cho các giải pháp khác nhau và các yêu cầu triển khai cơ sở hạ tầng.

Synology
Đám mây tham gia
2022

Các sản phẩm và giải pháp thế hệ tiếp theo. Xem cách chúng tôi dự định thay đổi cảnh quan của quản lý dữ liệu.

Giới thiệu Giải pháp

Nhìn sâu vào Synology C2 Cloud và phạm vi giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh của nó.

Thực hành tốt nhất

Khám phá các chiến lược cho các giải pháp khác nhau và các yêu cầu triển khai cơ sở hạ tầng.

Kinh nghiệm của FIRS

Hãy thử Synology C2 cho chính mình. Tận hưởng các thử nghiệm miễn phí và tham gia để may mắn giành được giải thưởng.

Hỏi & Đáp trực tiếp

Trò chuyện với các chuyên gia giải pháp của chúng tôi để được tư vấn về cách triển khai các giải pháp C2.

Bảo vệ dữ liệu của bạn với Synology C2

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mật khẩu quản lý và bảo vệ các thiết bị cá nhân

Cho cơ sở hạ tầng dữ liệu

Xây dựng một cơ sở hạ tầng lưu trữ và đồng bộ hóa tệp hiện đại để lưu trữ dữ liệu tổ chức của bạn

Bảo mật thiết bị & dịch vụ cho doanh nghiệp

Bảo vệ tổ chức của bạn Dịch vụ và dữ liệu kinh doanh.

Một đám mây cho dữ liệu an toàn

Bảo vệ

Dữ liệu của bạn được mã hóa bằng AES-256 trước khi nó rời khỏi thiết bị của bạn và trong quá trình truyền tải. Ngay cả Synology C2 cũng không thể giải thích dữ liệu của bạn.

Tuân thủ và riêng tư

Synology C2 được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu colocation đạt được chứng nhận ISO 27001 và SOC 2 loại II.

Dữ liệu cư trú

Lưu trữ dữ liệu của bạn trong một khoản cho thuê bạn chọn. Chúng tôi vận hành các trung tâm dữ liệu ở Mỹ, Đức và Đài Loan.

Una nube para todos

Aument the eficacia con soluciones de nube seguras y đáng tin cậy para almacenamiento, administción de cosc.

Soluciones ở Nube

Quản lý và Proteins Sus Datos de Form Más Eficaz Con la Infraestructura de Nube Segura y đáng tin cậy từ C2, Tanto para Aplicaciones từ Usto Como Empresariales.

Quản lý của contraseñas

Organice los Datos de Inicio de Sesión y la infomación cá nhân.

Mật khẩu C2

Mật khẩu C2

Copia of Seguridad có sự phục hồi

Protja las cargas de trabajo cá nhân y empresariales con una solición intuitiva y centressizada que mantiene los datos protegidos.

Sao lưu C2

Sao lưu C2

Uso Comparto của Archivos Seguro

Envíe Archivos Mediante Herramintas Trang bị con cifrado đáng tin cậy y tecnología de autenticación de usuarios.

Chuyển C2

Chuyển C2

Administción de nhận dạng y của accesso

Viêm hỗ trợ và Accesso a los Recursos de Ti Mediante la Administción de Incentidades Digital trong một Servicio của đạo diễn Centrentizado.

Nhận dạng C2

Nhận dạng C2

Almacenamiento de datos Éscabula

Một Servicio của Almacenamiento của các đối tượng có sẵn trong TODO EL MUNDO CO COMPATIBILIDAD CON S3 Para Almacenar Sus Datos de Forma Segura.

Lưu trữ đối tượng C2

Lưu trữ đối tượng C2

Nube híbrida para nas

Aproveche la integrición bởi profundidad con los sistemas địa phương de synology para crear una infraestructura de nube híbrida eficaz y.

Copia của Seguridad y Sinceronización

Protein Su Sistema Synology Con Copias de Seguridad Que Ahorran Espacio de Almacenamiento y Sinceronice Datos trong các bộ đồ khác nhau.

Lưu trữ C2

Lưu trữ C2

Copia của Seguridad y Uso Compartido de las Grabaciones de Vigilancia

Aproveche Flexibilidad của Nube của C2 Para Añadir Una Capa Adicional của Protectción A Sus Grabaciones de Seguridad.

Giám sát C2

Giám sát C2

Supervisión Centrentizada Del Sistema

Giám sát về Flota of Sistemas Synology đã thu hút Nube.

Hiểu biết tích cực

Hiểu biết tích cực

Diseño rằng Ofrece Confianza y Seguridad

Protja sus datos frente al accesso no autrizado y ayude on organización a cumplir las normativas de privancidad de los datos.

Confianza’s Infraestructura

Mantenga sus datos seguros con el cifrado en lado del servidor có el cifrado en el lado del khách hàng đi xe. Đảm bảo Durabilidad của Los Datos Mediante la Codificación de Borrado. Có được Más Información

Cumplimento có Privacidad

Los Centros de Datos de Synology C2 Han Pasado Rigurosas Inspectées Mediante Estrictos Thủ tục. Có được Más Información

Mantenimiento của Los Datos Residencia

Guarde sus datos độc quyền trong Jurisdicción y el centro de datos rằng elija. Synology opera centros de datos en ee. Uu., Alemania Y Đài Loan.

Khách hàng lịch sử

Vea Cómo Estas Organizaciones lograron Más Con Sycology.

“Bản sắc C C2, không có podemos solo gestionar las cuentas de los đang tràn ngập một modo más centressizado, Sino mà También Podemos configurar sus unbled of form Más sencilla y en mos tiempo”.

Tong, Gerent of Oficina, Sat Kiến thức

“El Cifrado Tích hợp của C2 cho phép chuyển nhượng trong Nustra Organización Paddamos Cargar Archivos Confidenciales ở Servidores Externos Con Más Seguridad. Además, người bảo vệ con una sola contraseña đã đi du lịch del correo electrónico o el téléfono giảm toeún más nuestra preocupación por las filtraciones de datos ».

KL, Giám đốc sản phẩm, Ganzin Technology Inc.

Aroucríbase al Boletín de C2

Regístrese Ahora para có được las últimas novedades Sober los Servicios de C2, Infomación Técnica, Actividdes y Eventos.

Yêu cầu Una Cuenta Synology para đơn vị một nuestra lisa của ormento. Quản trị Pued.

thông tin

Para Asegurarnos de mà recibe nuestro boletín informivo, crearemos una cuenta synology para ut utilizando la guideción de correo electrónico proporcionada.