SG (ex Société Générale) 2023 Giá – Chi tiết tất cả các chi phí, SG (Ex Société Générale) Thẻ ngân hàng – Ý kiến, giá cả và dịch vụ

Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale)

Contents

Trân trọng, đội trưởng Banque.

SG (Ex Société Générale) 2023 Giá – Chi tiết tất cả các chi phí

Tìm bên dưới chi tiết của SG (Ex Société Générale) giá cả và phí ngân hàng. Mỗi năm, chúng tôi cập nhật giá SG (Ex Société Générale) và cho biết những thay đổi sẽ được đưa ra. Ngân hàng cập nhật tài liệu về giá của mình để sửa đổi giá thường diễn ra vào ngày 1 tháng 1.

Tóm tắt

Gói SG

Sobrio

SG (ex Société Générale) Sobrio. Điều này bao gồm, ví dụ, thẻ ngân hàng, chi phí nắm giữ tài khoản hoặc phương tiện thanh toán. ��

Thẻ tiến hóa Visa Visa hoặc Mastercard Visa Premier hoặc Gold Mastercard Visa vô hạn
Dưới 18 0 € 0 €
�� 18-24 tuổi 3 €/tháng 3 €/tháng 13 €/tháng
�� 25-29 tuổi € 5,76/tháng € 6,32/tháng
�� + 29 tuổi € 7,20/tháng € 7,90/tháng € 14,90/tháng € 28,90/tháng
Duo Duo Sobrio € 5,04/tháng € 5,53/tháng € 10,43/tháng € 20,23/tháng
�� Giá vào ngày 1 tháng 1 năm 2023

Đối với một gói có thẻ cổ điển Visa, do đó nó sẽ có giá 7,90 € mỗi tháng cho một khách hàng trên 29 tuổi. Tuy nhiên, những người 18 và 29 tuổi được hưởng lợi từ tỷ lệ ưu đãi tại SG.

Giá SG cũng phát triển theo thẻ ngân hàng đã chọn. Thẻ càng tăng, gói càng đắt.

Duo Sobrio không ai khác chính là tài khoản chung của SG, giúp có thể có được giá này không chỉ một mà là hai thẻ ngân hàng, tức là một mỗi người giữ.

�� Banxup – dành cho trẻ vị thành niên

SG cũng đã đưa ra một ưu đãi miễn phí dành riêng cho trẻ vị thành niên, Banxup, từ 10 tuổi. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế của nó, cha mẹ phải là khách hàng của SG (ex Société Générale). ��

Banxup SG (Ex Société Générale)
Tỷ lệ Miễn phí
Tuổi 10 – 17 tuổi
Thẻ ngân hàng Ủy quyền có hệ thống
Ngân hàng Cho cha mẹ và đứa trẻ
Thấu chi KHÔNG
Đặc trưng – Yêu cầu tiền từ cha mẹ
– Chặn thẻ
– Chặn thanh toán trực tuyến, rút ​​tiền, thanh toán ở nước ngoài
– Sửa đổi trần chi tiêu
– Xem các hoạt động và số dư tài khoản
– Phân loại chi phí
Đủ điều kiện Phụ huynh phải là khách hàng của SG (Ex Société Générale)

�� sg (ex société générale) Giá thẻ ngân hàng

Nếu khách hàng chọn Không đăng ký gói Sobrio, Vì vậy, anh ấy sẽ phải Trả tiền cho mỗi dịch vụ ngân hàng một cách độc lập, Bao gồm thẻ ngân hàng của anh ấy. Tìm bên dưới giá của Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale).

Thẻ ngân hàng phía, giá đã thay đổi ít trong những năm qua. Ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình tất cả các loại thẻ thông thường, cũng như rút tiền và thanh toán bên ngoài Liên minh châu Âu. Trung bình giá SG (ex Société Générale) tương ứng với các cơ sở ngân hàng lớn khác. ��

Sự tiến hóa visa Visa Classic Visa hàng đầu Visa vô hạn
Đăng ký hàng năm 35 € 45 € 135 € 330 €
Rút tiền
Nhà phân phối SG
€ 1 từ lần rút tiền đầu tiên € 1 từ ngày 4
rút tiền mỗi tháng
Vô hạn Vô hạn
Rút ra
Eurozone
3 € + 2,70% số tiền 3 € + 2,70% số tiền 3 € + 2,70% số tiền 3 € + 2% số tiền
Thanh toán ra khỏi
Eurozone
1 € + 2,70% số tiền 1 € + 2,70% số tiền 1 € + 2,70% số tiền 1 € + 2% số tiền
Thẻ thứ hai trên tài khoản chung -50% trên thẻ thứ hai -50% trên thẻ thứ hai -50% trên thẻ thứ hai -50% trên thẻ thứ hai

Giá của các hoạt động khác nhau như phát hành lại mã bí mật hoặc thay thế thẻ không đáng kể nhưng may mắn thay, các chi phí chỉ nên đúng giờ. ��

Hoạt động đa dạng
2018/2019 2020/2021 2022 2023
Lựa chọn mã bí mật

10 € 10 € 12 €
Bao gồm trong sobrio
12 €
Bao gồm trong sobrio
Phát hành lại mã

10 €
Mã thẻ điện tử màu xanh: € 5
10 €
Mã thẻ điện tử màu xanh: € 5
10 €
Mã thẻ điện tử màu xanh: € 5
Bao gồm trong sobrio
Khu vực khách hàng: MIỄN PHÍ
Với một cố vấn: 10 €
Mã thẻ điện tử màu xanh: € 5
Bao gồm trong sobrio
Sửa đổi trần nhà

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thay thế thẻ

€ 16 (không bao gồm rối loạn chức năng
và tự động gia hạn)
€ 16 (không bao gồm rối loạn chức năng
và tự động gia hạn)
€ 20 (không bao gồm rối loạn chức năng
và tự động gia hạn)
€ 20 (không bao gồm rối loạn chức năng
và tự động gia hạn)
Phí đối lập

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Những người trẻ tuổi của dưới 25 tuổi được hưởng lợi từ giảm giá Trên SG (ex société générale) giá miễn trừ chi phí giữ tài khoản và thẻ cổ điển (hoặc ủy quyền có hệ thống) ở mức -50%.

Để tìm hiểu thêm về những gì giá này tương ứng, bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi dành riêng cho SG (Ex Société Générale).

�� SG Giá (Ex Société Générale): Dịch vụ hiện tại

Các dịch vụ hiện tại tương ứng với mọi người Phí quản lý tài khoản hàng ngày. Giữ tài khoản, chuyển nhượng và lựa chọn SEPA, bảo hiểm, vấn đề về séc và séc ngân hàng … nhiều dịch vụ như người Pháp sử dụng thường xuyên. Do đó, điều quan trọng là phải tham khảo giá đầu tiên.

Gói ngân hàng, trên dòng cuối cùng của bảng, chỉ đơn giản là tương ứng với ưu đãi sobrio. ��

Giá dịch vụ hiện tại
2018/2019 2020 2021 2022 2023
Tài khoản giữ phí 24 €/năm 24 €/năm 24 €/năm 27 €/năm
Bao gồm trong sobrio
27 €/năm
Bao gồm trong sobrio
Đăng ký Internet Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thông báo SMS 12 €/năm 12 €/năm 12 €/năm
Bao gồm trong sobrio
12 €/năm
Bao gồm trong sobrio
12 €/năm
Bao gồm trong sobrio
Mất và bảo hiểm chuyến bay
nghĩa của
sự chi trả
24 €/năm 24 €/năm 24 €/năm 24 €/năm 24 €/năm
Thỉnh thoảng chuyển giao riêng biệt Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: 5 €
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: 5 €
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: 5 €
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: 7 €
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: 8 €
Chuyển giao riêng biệt Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: € 1,25
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: € 1,50
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: € 1,50
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: € 1,70
Trực tuyến miễn phí
Trong cơ quan: € 1,60
Chuyển giao ngay lập tức Không có sẵn Không có sẵn Khí thải : 0,80 €
Lễ tân: Miễn phí
Khí thải : 0,80 €
Lễ tân: Miễn phí
Khí thải : 0,80 €
Lễ tân: Miễn phí
SEPA SEP Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phát thải séc ngân hàng 15 € 15 € 20 € 20 € 20 €
Gửi một sổ séc Thư đơn giản: miễn phí
Đề xuất: € 2,60 (+ chi phí bưu chính)
Thư đơn giản: miễn phí
Đề xuất: € 2,60 (+ chi phí bưu chính)
Thư theo sau: miễn phí
Được đề xuất: 4 € (+ chi phí bưu chính)
Thư theo sau: miễn phí
Được đề xuất: 4 € (+ chi phí bưu chính)
Thư theo sau: miễn phí
Được đề xuất: 4 € (+ chi phí bưu chính)
Chi phí đối lập của một séc € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50
Gói ngân hàng Lối vào: € 82,80/năm
Cao -end: € 166,80/năm
Lối vào: € 82,80/năm
Cao -end: € 166,80/năm
Lối vào: € 82,80/năm
Cao -end: € 166,80/năm
Lối vào: € 94,80/năm
Cao -end: € 178,80/năm
Lối vào: € 94,80/năm
Cao -end: € 178,80/năm

Từ giờ trở đi, cũng có thể thực hiện chuyển nhượng ngay lập tức tại SG, hiện tại vấn đề hiện đang trả tiền. Chúng tôi lưu ý rằng chi phí chuyển nhượng của cơ quan đã tăng nhiều lần và trở nên rất cao, điều này phạt những người có ít thoải mái với kỹ thuật số và những người vẫn cần một cố vấn để thực hiện hoạt động này.

Chi phí không đều và sự cố thanh toán

Khám phá, séc mà không cần quy định, ghi nợ trực tiếp và chuyển nhượng, đăng ký trong hồ sơ Banque de France … là sự cố thanh toán. Kết quả chi phí có thể đặc biệt quan trọng Khi họ tích lũy. Vì vậy, bạn phải là đặc biệt cảnh giác trong vấn đề.

Một số chi phí này là được giới hạn bởi luật pháp Pháp. Có trong số đó có chi phí của Ủy ban can thiệp cũng như từ chối séc do không đủ số dư. ��

Thanh toán bất thường
2018/2019 2020/2021 2022 2023
Ủy ban can thiệp € 8 mỗi hoạt động (trần € 80 mỗi tháng) € 8 mỗi hoạt động (trần € 80 mỗi tháng) € 8 mỗi hoạt động (trần € 80 mỗi tháng) € 8 mỗi hoạt động (trần € 80 mỗi tháng)
Bản tin trước để từ chối séc 15 € 15 € 15 € 15 €
Từ chối kiểm tra về số dư không đủ € 30,00 cho séc ≤ 50 euro
€ 50,00 cho séc> 50 euro
€ 30,00 cho séc ≤ 50 euro
€ 50,00 cho séc> 50 euro
€ 30,00 cho séc ≤ 50 euro
€ 50,00 cho séc> 50 euro
€ 30,00 cho séc ≤ 50 euro
€ 50,00 cho séc> 50 euro
Thư thông tin cho tài khoản con nợ trái phép 15 € 15 € 15 € 15 €
Từ chối chuyển đổi cho sự cân bằng không đủ € 20,00
Cho chuyển giao vĩnh viễn
(đối với chuyển khoản bị từ chối với số tiền> € 20,00)
€ 20,00
Cho chuyển giao vĩnh viễn
(đối với chuyển khoản bị từ chối với số tiền> € 20,00)
€ 20,00
Cho chuyển giao vĩnh viễn
(đối với chuyển khoản bị từ chối với số tiền> € 20,00)
€ 20,00
Cho chuyển giao vĩnh viễn
(đối với chuyển khoản bị từ chối với số tiền> € 20,00)
Từ chối từ chối không đủ tiền thuế Số tiền thuế bị từ chối trong giới hạn € 20,00 Số tiền thuế bị từ chối trong giới hạn € 20,00 Số tiền thuế bị từ chối trong giới hạn € 20,00 Số tiền thuế bị từ chối trong giới hạn € 20,00
Phí tài khoản không hoạt động 30 € 30 € 30 € 30 €
Tỷ lệ thấu chi được ủy quyền Không được công bố Không được công bố Không được công bố Không được công bố
Tỷ lệ thấu chi trái phép Không được công bố Không được công bố Không được công bố Không được công bố

Trong số giá SG (Ex Société Générale), chúng ta cũng thấy phí tài khoản không hoạt động xuất hiện. Thật vậy, các ngân hàng tính phí cho khách hàng của họ chi phí không hoạt động. Nó có thể xảy ra nếu Không có chuyển động hoặc hoạt động nào được ghi lại Trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền này cũng được giới hạn.

Tiết kiệm và tín dụng

Rất khó để ước tính khả năng cạnh tranh của các khoản tín dụng cho SG (ex société générale) e vì lãi suất thay đổi tùy thuộc vào số tiền, thời hạn của khoản vay và hồ sơ của khách hàng. Mặt khác, việc có được một ý tưởng hơn khi nói đến tiết kiệm.

Ngân hàng cung cấp các tập sách cổ điển (tập sách A, LDD, tập sách trẻ, v.v.) Có một cuốn sách tiết kiệm phổ biến với tỷ lệ thù lao 1,25%, được giới hạn ở mức € 7.700 và có thể truy cập tùy thuộc vào hộ gia đình thuế và một hộ gia đình và một Tài khoản tiết kiệm. Một trong những cung cấp một tỷ lệ 0,50% (Tỷ lệ này có thể phát triển nhiều lần trong năm).

Giá SG: Sự phát triển theo thời gian

Những thay đổi nào vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 ?

Sau lạm phát đáng kể và để bảo vệ người tiêu dùng, chính phủ đã quyết định tăng sự gia tăng chi phí ngân hàng ở mức 2% vào năm 2023.

Trên thực tế, giá SG (Ex Société Générale) tăng trong năm nay là rất ít:

 • �� Thỉnh thoảng chuyển nhượng riêng biệt trong cơ quan: € 7>8 €

Thậm chí còn có một giọt:

 • Chuyển nhượng riêng biệt vĩnh viễn trong cơ quan: € 1,70>€ 1,60

Những thay đổi nào vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 ?

�� Giá SG (Tên chung chung) vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 hiện có sẵn. Các dòng giá tăng nhiều hơn so với các dòng từ năm ngoái:

Giá SG

 • Lựa chọn mã thẻ bí mật: € 10>12 €
 • Thay thế thẻ trong trường hợp mất, suy thoái hoặc trộm cắp: 16 €>20 €
 • Chi phí nắm giữ tài khoản: € 24/năm>27 €/năm
 • Thỉnh thoảng chuyển nhượng riêng biệt trong cơ quan: € 5>7 €
 • Chuyển nhượng riêng biệt vĩnh viễn trong cơ quan: € 1,50>€ 1,70
 • Gói ngân hàng Sobrio với thẻ cổ điển: € 82,80/năm>€ 94,80/năm
 • Gói ngân hàng Sobrio với thẻ cao: € 166,80/năm>€ 178,80/năm

Sự lựa chọn mã bí mật bắt đầu trở nên đắt đỏ một cách lố bịch, khi biết rằng đây là một dịch vụ miễn phí ở hầu hết các ngân hàng trực tuyến. Giá thay thế thẻ ngân hàng hoặc chuyển nhượng của đại lý cũng đang tăng mạnh. Giá của gói ngân hàng mất hơn € 10 mỗi năm !

Giá của SG (Ex Société Générale) do đó tăng đáng kể trong năm nay. Mặt khác, Ngân hàng trực tuyến SG, Boursorama Banque, vẫn cung cấp ưu đãi ngân hàng miễn phí mà không có điều kiện thu nhập. >> Khám phá Boursorama Banque

Những thay đổi nào vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 ?

Hầu hết SG (ex société générale) vẫn giữ nguyên giữa năm 2020 và 2021. Giá của thẻ hoặc gói ngân hàng sobrio giống hệt nhau. Trong bài viết này, chúng tôi nhận thấy rằng chỉ Hai trong số những giá được sử dụng nhiều nhất tăng lên ::

 • Phát thải séc ngân hàng (không bao gồm gói Sobrio): Từ € 15 đến 20 € Bằng cách kiểm tra ngân hàng
 • �� Gửi sổ séc bằng thư đã đăng ký: € 2,60 + Chi phí bưu chính với € 4 + Chi phí bưu chính

SG cũng đã ra mắt một Ưu đãi mới cho những người trẻ tuổi và sinh viên: Kapsul. Với € 2 mỗi tháng, khách hàng được hưởng lợi từ tài khoản ngân hàng và thẻ ủy quyền có hệ thống. Một sổ séc có sẵn nhưng không có thẩm quyền thấu chi. Khách hàng cũng có thể gặp gỡ một cố vấn đại lý.

Rất sớm, SG cũng nên ra mắt Banxup, MỘT Tài khoản ngân hàng miễn phí cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi. Chỉ có khách hàng của SG (Ex Société Générale) mới có thể mở tài khoản Banxup cho con cái họ.

Đánh giá SG (Ex Société Générale) Giá: Họ có cạnh tranh ?

SG vẫn là một ngân hàng truyền thống và do đó, giá của nó được tăng và tăng thường xuyên.

Mặt khác, các ngân hàng trực tuyến cầu hôn Dịch vụ miễn phí. Đăng ký hàng tháng, đăng ký thẻ ngân hàng, tất cả các sản phẩm có thể miễn phí. Tìm bên dưới ba ngân hàng tốt nhất trực tuyến:

Ngân hàng Thẻ cổ điển Thẻ cao Những lợi ích Ưu đãi
Xin chào một Miễn phí Xin chào Prime 5 €/tháng
Nếu € 1000 trong tháng thu nhập
Truy cập cửa sổ BNP Paribas Lên đến 180 € được cung cấp ► Xem
Ưu đãi
MasterCard Fosfo Miễn phí Thẻ Gold Mastercard Miễn phí
Nếu € 1.800 trong tháng thu nhập
Không có chi phí ở nước ngoài Lên tới € 230 được cung cấp + 100 € phiếu mua hàng ► Xem
Ưu đãi
Visa Classic 3 €/tháng Visa Premier 6 €/tháng Dịch vụ khách hàng tốt nhất Bị loại trừ – lên đến € 200 được cung cấp trước 25/09 ► Xem
Ưu đãi
Ngân hàng Thẻ cổ điển Ưu đãi
Xin chào một Miễn phí Lên đến 180 € được cung cấp
► Xem ưu đãi Ngân hàng Hello!
MasterCard Fosfo Miễn phí Lên tới € 230 được cung cấp + 100 € phiếu mua hàng
► Xem ưu đãi Fortuneo
Visa Classic 3 €/tháng Bị loại trừ – lên đến € 200 được cung cấp trước 25/09
► Xem ưu đãi Monabanq

Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale)

Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale)

Cách chọn Thẻ ngân hàng SG (Société Générale) của bạn ? Visa Classic hoặc Mastercard, Visa Premier, Visa Infinite, SG cung cấp tất cả các loại thẻ ngân hàng có thể. Tìm tất cả giá cả và sự khác biệt giữa các thẻ ngân hàng của Société Générale.

�� sg (ex société générale) thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng của Société Générale là gì, và giá của chúng là bao nhiêu ? Giống như nhiều ngân hàng truyền thống, Sg cung cấp hầu hết tất cả các loại thẻ ngân hàng hiện có, từ Visa Classic đến Visa vô hạn thông qua Thẻ Mastercard. Người tiêu dùng sau đó bị hư hỏng cho sự lựa chọn.

Giá thẻ ngân hàng ��

Sự tiến hóa visa
Visa Classic / Mastercard
Visa Premier / Gold Mastercard
Visa vô hạn

Mỗi thẻ có thể là đăng ký một mình. Trong trường hợp này, sẽ cần thêm chi phí nắm giữ tài khoản là € 27 mỗi năm, cũng như các chi phí liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào khác mà người tiêu dùng sẽ đăng ký. Đăng ký thẻ một mình được khuyến khích nếu khách hàng chỉ muốn có nhiều dịch vụ hơn, điều này rẻ hơn sau đó để chọn gói ngân hàng Sobrio.

Thật vậy, mỗi thẻ ngân hàng của Sg (Ex Société Générale) cũng có thể được lấy trong khuôn khổ của gói sobrio. Đây là một gói tập hợp các dịch vụ khác như chi phí nắm giữ tài khoản và phương tiện bảo hiểm thanh toán. Khách hàng chỉ trả tiền đóng góp hàng tháng cố định thay vì mỗi dịch vụ riêng biệt. Giá gói phát triển theo thẻ ngân hàng đã chọn.

Thẻ ngân hàng SG (Société Générale): Phí người dùng

Chi phí có thể được áp dụng trong các khoản thanh toán hoặc rút tiền ��

Sự tiến hóa visa
Visa Classic /
Thẻ Mastercard

Visa hàng đầu /
Thẻ Gold Mastercard

Visa vô hạn

Trong khu vực đồng euro, Tất cả các khoản thanh toán đều miễn phí. Rút tiền được thực hiện cho các nhà phân phối SG cũng. Mặt khác, để rút tiền từ các nhà phân phối khác, nó phụ thuộc vào thẻ: họ cũng sẽ được miễn phí với thị thực đầu tiên hoặc visa vô hạn, nhưng không phải với visa cổ điển hoặc visa tiến hóa.

�� Không bao gồm khu vực đồng euro, Các chi phí hầu như luôn luôn giống nhau, bất kể thẻ ngân hàng SG (tên mới của Société Générale) đã được đưa ra. Chỉ thẻ Visa vô hạn cho phép bạn có giá thấp hơn một chút. Một khách hàng đi du lịch thường xuyên sẽ có mọi lợi ích trong việc đưa ra tùy chọn du lịch để giảm các chi phí này, hoặc đơn giản hơn là chuyển sang thẻ ngân hàng miễn phí ở nước ngoài.

Cách chọn giữa các thẻ ? Thẻ ngân hàng SG (Société Générale) có thuận lợi hơn so với các ngân hàng khác ?

So sánh: Thẻ ngân hàng của SG (Société Générale) có giá trị ?

Tất cả các thẻ ngân hàng được cung cấp SG (Société Générale) được trả tiền. Đây luôn là trường hợp của các ngân hàng truyền thống, ngoại trừ chỉ thẻ cho trẻ vị thành niên, đôi khi có thể được miễn phí. Đây là trường hợp ở đây với thẻ tiến hóa visa.

Visa Classic Pack

Như chúng ta có thể thấy ở trên, SG ở mức trung bình của các ngân hàng truyền thống. Giá nằm giữa giá của BNP Paribas, ít tốn kém hơn một chút và HSBC, đắt hơn. Theo quy định, giá của các ngân hàng vật lý sẽ xoay quanh các mức giá này.

Mặt khác, nếu chúng ta so sánh SG với Các ngân hàng trực tuyến như Hello Bank và Monabanq, Điều này không còn cạnh tranh nữa. Các ngân hàng trực tuyến cho phép bạn có được thẻ ngân hàng miễn phí hoặc rẻ tiền. Xin chào ngân hàng! Ví dụ: cung cấp một thẻ xin chào miễn phí, cũng như thẻ cao, xin chào Prime, chỉ với € 5 mỗi tháng. Monabanq cung cấp giá từ € 2 mỗi tháng.

Lưu ý rằng Hello Bank! Cho phép bạn gửi séc và loài tại quầy BNP Paribas. Monabanq cũng làm như vậy tại quầy cic và crédit mutuel.

Chức năng, tùy chọn và chi phí bổ sung

➡ Mỗi SG (ex Société Générale) Thẻ Ngân hàng cung cấp Các tính năng sau:

 • Thanh toán không tiếp xúc lên tới € 50
 • Thanh toán di động: Apple Pay, Paylib

Thẻ ngân hàng Société Générale

➡ thông qua ứng dụng di động, Thẻ ngân hàng cũng có thể được cá nhân hóa ::

 • Tham khảo trần nhà hiện tại
 • Tăng ngay lập tức trần nhà
 • Chặn và mở khóa thẻ
 • Phản đối thẻ tín dụng

Đối với mỗi thẻ ngân hàng, SG (ex Société Générale) đề xuất đăng ký Tùy chọn bổ sung ::

 • Tùy chọn thẻ thu thập, lựa chọn trực quan: 12 €/năm (-20% cho người nắm giữ gói Sobrio)
 • Blue E-Carte (Thẻ ảo sử dụng một lần): 12 €/năm
 • Cryptogram động (tiền điện tử được thay thế bằng màn hình và thay đổi mỗi giờ): 12 €/năm (-20% cho người nắm giữ gói Sobrio)
 • Lựa chọn mã bí mật: 12 €
 • Phát hành lại mã bí mật: 10 €
 • Thay thế sớm thẻ (mất, bay, sử dụng gian lận): 20 €
 • Tùy chọn du lịch (rút tiền và thanh toán bên ngoài khu vực đồng euro mà không có hoa hồng): 26 €/năm (-20% cho người nắm giữ gói Sobrio)

Nếu khách hàng thường xuyên đi du lịch, chúng tôi khuyên anh ấy nên lấy tùy chọn du lịch, cho phép bạn không có chi phí rút tiền và thanh toán bên ngoài khu vực đồng euro.

Thẻ SG khác nhau (Ex Société Générale)

Thẻ Visa Classic/Mastercard

Thẻ Société Générale

Thẻ Visa Classic, và trong thẻ mastercard, là SG phổ biến nhất (xã hội cũ). Nó chỉ đơn giản là một thẻ ngân hàng quốc tế và toàn cầu, được chấp nhận ở khắp mọi nơi ở Pháp và trong nhiều mạng lưới ở nước ngoài, giúp thực hiện rút tiền hoặc thanh toán.

Cả hai đều có sẵn trong dòng chảy ngay lập tức hoặc dòng chảy bị trì hoãn.

Vì đây là thẻ ngân hàng thông thường, nó không có bảo hiểm nào ngoài bảo hiểm cơ bản bắt buộc. Nếu người tiêu dùng mong muốn, anh ta có thể lấy thêm các phương tiện thanh toán, để đặc biệt là mất mát hoặc trộm cắp chìa khóa và giấy tờ.

Trần nhà:

 • Rút tiền : Lên đến 3050 €/7 ngày (460 € mỗi ngày)
 • Thanh toán: lên tới € 15.300/30 ngày

Những trần nhà này sẽ được điều chỉnh theo thu nhập của khách hàng. Nếu cần thiết, sau đó chúng có thể được thay đổi tạm thời dễ dàng từ ứng dụng.

Giá của Thẻ ngân hàng SG (Société Générale) ::

 • Dòng chảy ngay lập tức và trì hoãn: 45 €/năm
 • Dưới 25 tuổi : € 22,50/năm
 • Với gói ngân hàng sobrio: € 7,90 mỗi tháng

Thẻ vàng/hàng đầu

Visa hàng đầu

Thẻ Gold Mastercard và Thẻ Visa Premier là thẻ ngân hàng cao. So với một thẻ thông thường, họ đáng chú ý là cung cấp Bảo hiểm và hỗ trợ bổ sung, Bao gồm người giữ thẻ khi đi du lịch và đi du lịch. Tuyết và núi, hồi hương, trách nhiệm dân sự ở nước ngoài, hủy chuyến bay ..

Lợi thế khác : Trống rút tiền và thanh toán vượt trội hơn nhiều.

Những thẻ này cũng có sẵn trong việc ghi nợ chậm trễ và ngay lập tức. Các dịch vụ lớn hơn, giá của thẻ ngân hàng SG (Société Générale) cao hơn là cao hơn ..

Trần nhà:

 • Rút tiền : lên tới € 6,100/7 ngày (€ 770 mỗi ngày)
 • Thanh toán: lên tới € 137.300/30 ngày

SG (Société Générale) Giá thẻ cao:

 • Dòng chảy ngay lập tức và trì hoãn: 135 €/năm
 • Với gói ngân hàng sobrio: € 14,90 mỗi tháng

Thẻ Visa vô hạn

Visa vô hạn

Chúng ta không thể nói về Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale) Visa vô hạn. Nó không còn là một thẻ ngân hàng cao mà là một Thẻ ngân hàng xa xỉ, nhiều người ưu tú hơn nhiều. Lần này, SG chỉ cung cấp thẻ Visa và không tương đương với MasterCard.

Do đó, một thẻ ngân hàng vô hạn đáng chú ý cho phép bạn hưởng lợi từ một dịch vụ hướng dẫn viên có sẵn 7 ngày một tuần và 24 giờ một ngày, trên khắp thế giới. Chủ thẻ cũng sẽ có thể tận dụng nhiều đặc quyền trong khách sạn, nhà hàng lớn … và tất nhiên là bảo hiểm và hỗ trợ đã có mặt bằng vàng và thẻ đầu tiên. Trần thanh toán và rút tiền rất cao.

Trần nhà:

 • Rút tiền : lên đến € 15,00/7 ngày
 • Thanh toán: lên tới € 300.000/30 ngày

Rõ ràng, một thẻ ngân hàng của ilk này được trả tiền cho:

 • Dòng chảy ngay lập tức và trì hoãn: € 330/năm
 • Với gói ngân hàng sobrio: € 28,90 mỗi tháng

Thẻ ủy quyền có hệ thống

Thẻ tiến hóa: Từ 12 tuổi

Thẻ ngân hàng Société Générale

Thẻ Evolution (cho đến gần đây, đó là thẻ V Pay) là một thẻ ngân hàng SG (Sociétoy) ít ưu tú hơn nhiều. Nói chung nó được dành cho những người trẻ tuổi hoặc những người trong tài chính mong manh. Nó thực sự là một thẻ ủy quyền có hệ thống, có nghĩa là số dư của tài khoản ngân hàng được đặt câu hỏi với mỗi giao dịch. Do đó, không thể phát hiện ra.

Tại SG, thẻ này có thể được lấy từ 12 tuổi.

Lần này, thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale) ít tốn kém hơn:

 • Dòng chảy ngay lập tức: 35 €/năm
 • Với gói ngân hàng sobrio: € 7,20 mỗi tháng

Thẻ dịch vụ Cirrus Eclair: Từ 16 tuổi

Hệ thống thứ hai này có ủy quyền có hệ thống hoạt động chính xác giống như thẻ V Pay. Sự khác biệt chính là khả năng tiếp cận của nó: Thẻ Cirrus có thể được cấp chỉ từ 16 tuổi.

Về giá cả:

 • Dòng chảy ngay lập tức: 30 €/năm
 • Không có sẵn với gói ngân hàng

Thẻ Express AmericanThẻ ngân hàng Société Générale

SG cũng cung cấp thẻ American Express. Mạng này ít phổ biến hơn ở Pháp so với MasterCard và Visa. Tuy nhiên, các thẻ ngân hàng được cung cấp bởi LSG đều ở đây tất cả đều cao, thậm chí rất cao -end:

 • Thẻ Express Green American : Không có trần, nợ trì hoãn đến một tháng, bảo hiểm và hỗ trợ, chương trình khách hàng thân thiết, lời mời đến buổi tối mua sắm riêng. 95 €/năm.
 • Thẻ vàng American Express : Không có trần, bảo hiểm và hỗ trợ, chương trình khách hàng thân thiết, quyền truy cập độc quyền để giải trí. 185 €/năm. Nếu € 50.000 trong tổng thu nhập hàng năm.
 • Platinum American Express : Hướng dẫn viên, dịch vụ du lịch, không có trần, bảo hiểm và hỗ trợ. 590 €/năm.

Loại thẻ ngân hàng SG (Societe Generale) này không phải là phổ biến nhất.

Thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale): Chúng tôi có thể có tài khoản chung không ?

Thẻ ngân hàng SG (Société Générale) cũng có sẵn dưới dạng tài khoản đính kèm. Mỗi người giữ sau đó có thẻ ngân hàng của riêng mình. Bên cạnh đó, hoàn toàn có thể có thẻ cổ điển Visa cho người giữ đầu tiên và một thẻ khác cho lần thứ hai.

Nếu tài khoản được đính kèm, các thẻ hoàn toàn cá nhân.

 • Hai tiến hóa visa: € 12,24/tháng
 • Hai thị thực cổ điển: € 13,43/tháng
 • Hai Visa đầu tiên: € 25,33/tháng
 • Hai visa vô hạn: € 49,13/tháng

Lấy thẻ ngân hàng SG (Ex Société Générale)

Do đó, khách hàng đã chọn thẻ ngân hàng SG (Société Générale) mà anh ấy muốn có được. Cách dễ nhất để đăng ký và mở tài khoản SG (Société Générale) là Điền vào biểu mẫu đăng ký.

Sau khi hoàn thành biểu mẫu, khách hàng sẽ có thể chờ phản hồi của ngân hàng. Sau đó, anh ta sẽ phải ký một thỏa thuận tài khoản và cung cấp một số tài liệu hỗ trợ như tài liệu danh tính và bằng chứng địa chỉ.

Một trẻ vị thành niên cũng có thể lấy thẻ ngân hàng SG, nhưng chính đại diện hợp pháp của anh ta sẽ phải thực hiện các bước vào vị trí của anh ta.

>> cũng tìm thấy ý kiến ​​của chúng tôi SG (Société Générale)

Kết luận: Thẻ nghĩ gì về SG (Ex Société Générale) ?

Ưu điểm của SG là nó cung cấp một đầy đủ các thẻ ngân hàng, Với nhiều tùy chọn và tính năng. Người tiêu dùng có khả năng tìm thấy những gì anh ta cần.

Hạn chế, mặt khác, là giá : Không có thẻ ngân hàng miễn phí (ngoại trừ trẻ vị thành niên) và việc sử dụng thẻ để thanh toán và rút tiền được thanh toán.

�� Lời khuyên của chúng tôi: Nếu đó là một thời gian dài kể từ khi bạn đến các cơ quan ngân hàng và bạn không cần tư vấn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn Ngân hàng trực tuyến. Những thứ này cung cấp thẻ rẻ hơn nhiều, một phần tốt trong đó là miễn phí ở nước ngoài. Ví dụ :

 • Xin chào ngân hàng! :: Miễn phí xin chào một thẻ, thẻ heello high -end prim >> xem ưu đãi
 • Ngân hàng màu cam : Thẻ Mastercard Standard Master miễn phí, Thẻ Mastercard Premium không có chi phí ở nước ngoài € 7,99 mỗi tháng >> xem ưu đãi
 • Monabanq : Từ € 3 mỗi tháng, tất cả các thẻ không có điều kiện thu nhập, bao gồm cả Visa bạch kim >> xem ưu đãi

Viết bởi Claire Krust – Cập nhật ngày 14/03/2023
13 Câu trả lời cho Thẻ ngân hàng SG (ex Société Générale) – Đánh giá, giá cả và dịch vụ
Tác giả Louis – ngày 12 tháng 4 năm 2022 Trả lời

Xin chào, khách hàng được đảm bảo trong trường hợp gian lận thẻ ngân hàng ngay cả khi điều này thực hiện một thao tác tồi tệ

Tác giả Joellyne de Captain Banque – ngày 12 tháng 4 năm 2022 Trả lời

Chào buổi sáng,
Ngân hàng của bạn thực sự có thể giữ cho bạn nghiêm ngặt về gian lận và chặn bảo hiểm được cung cấp cho mục đích này nếu nó thẩm phán rằng bạn chỉ bị lỗi (ví dụ như thẻ ngân hàng và mã của bạn cho bên thứ ba)
Trân trọng, đội trưởng Banque

Tác giả Franck – ngày 3 tháng 5 năm 2021 Trả lời

Tôi là khách hàng của SG . Tôi dự định ở lại đó với nhiều tài khoản của mình nhưng tôi không còn muốn có thẻ thanh toán Visa Gold được sao chép với một thẻ tương đương khác được giữ miễn phí . Có thể yêu cầu chấm dứt không? CẢM ƠN

Tác giả Joellyne de Captain Banque – ngày 3 tháng 5 năm 2021 Trả lời

Thật vậy, không có luật nào yêu cầu giữ thẻ ngân hàng liên quan đến tài khoản hiện tại.

Trân trọng, đội trưởng Banque.

bởi Muhamet – 19 tháng 1 năm 2021 Trả lời

Chúng ta có thể đăng ký Visa Classic Société Générale khi còn là sinh viên nhưng không có nguồn thu nhập ?

Tác giả Joellyne de Captain Banque – ngày 20 tháng 1 năm 2021 Trả lời

Để có được câu trả lời cho câu hỏi của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan Société Générale mà bạn quan tâm. Thật vậy, họ là những người duy nhất có thể trả lời bạn một cách chắc chắn.

Trân trọng, đội trưởng Banque.

bởi Catherine – 17 tháng 1 năm 2021 Trả lời

Goodjou Tôi muốn thay đổi thẻ ngân hàng của mình với các tùy chọn tương tự, tôi sẽ nhận được thẻ Visa Première Bộ sưu tập Tôi không muốn khác nhau làm thế nào để xóa cảm ơn bạn

Tác giả Joellyne de Captain Banque – 18 tháng 1 năm 2021 Trả lời

Chúng tôi là đội trưởng Banque, so sánh trực tuyến. Để yêu cầu của bạn có hiệu quả, bạn phải liên hệ với cố vấn ngân hàng của bạn, người sẽ có thể thực hiện.

Trân trọng, đội trưởng Banque.

Bởi Yannick – 24 tháng 7 năm 2020 Trả lời

Làm thế nào có thể nhận được tài khoản của bạn bị hack bằng thẻ tiền điện tử động ?
Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi an toàn và chúng tôi kết thúc với các mẫu gian lận từ tài khoản của anh ấy từ Síp và RU.

bởi Honore – 19 tháng 6 năm 2020 Trả lời

Tôi quan tâm đến thẻ sang trọng của Société Générale là thẻ Visa vô hạn. Tôi muốn thẻ sang trọng này.

của Thuyền trưởng Banque – 19 tháng 6 năm 2020 Trả lời

Chúng tôi mời bạn yêu cầu nó cho cố vấn ngân hàng của bạn tại Société Générale nếu bạn là khách hàng ở đó hoặc bằng cách liên hệ với 3933 để đăng ký mở tài khoản.

Trân trọng, đội trưởng Banque.

Tác giả Sarr Joseph Mame Ngary – 27 tháng 5 năm 2020 Trả lời

Xin chào, tôi là khách hàng của SGBS có thẻ Visa đã hết hạn vào ngày 30/04/2020 và ngày nay SGBS de Rufisque nói với tôi rằng bạn không còn đặt thẻ Visa . tôi muốn biết nhiều hơn .

của Thuyền trưởng Banque – 28 tháng 5 năm 2020 Trả lời

Chúng tôi là Thuyền trưởng Banque, để giải thích thêm, bạn phải tham gia cố vấn ngân hàng của mình.

Trân trọng, đội trưởng Banque