Nhận số điện thoại thứ hai 90 quốc gia – Ứng dụng Numero ESIM, Ứng dụng Onoff

Vấn đề thứ hai của bạn với một ứng dụng

Làm thế nào nó hoạt động ?

Nhận số điện thoại thứ hai +90 quốc gia

Làm thế nào để có được vấn đề thứ hai sai từ ứng dụng Numero

Trước khi bạn thấy làm thế nào để có được một vấn đề thứ hai sai, bạn nên biết rằng thuật ngữ sai số không có ý nghĩa tiêu cực và chỉ định này không phản ánh bất cứ điều gì bất hợp pháp để sử dụng trong cuộc sống cá nhân hoặc chuyên nghiệp của bạn. Kỹ thuật này cũng đã cho thấy nhiều lợi thế mà nó mang lại cho bạn.

Chúng ta có thể nói rằng một số sai là một số thực nhưng không có chip, điều đó có nghĩa là bạn không cần phải chèn một chip nhựa bên trong điện thoại của bạn để vận hành số và số sai thường được lấy từ một trong các ứng dụng cung cấp Những con số và số này được sử dụng thông qua ứng dụng được cung cấp, như trường hợp trong ứng dụng Numero, ứng dụng Numb cho phép bạn có được số ảo từ hơn 90 quốc gia và 4000 khu vực trên thế giới.

Vấn đề thứ hai của bạn
với một ứng dụng

Phát minh lại giao tiếp của bạn. Tải xuống ứng dụng Onoff và ngay lập tức nhận được số thứ hai !

Trình bày giải pháp Onoff

Onoff cho phép bạn có một hoặc thậm chí nhiều số điện thoại di động hơn trong điện thoại thông minh của bạn. Mà không cần sử dụng thẻ SIM khác.

Nhận số điện thoại thứ hai chỉ với một ứng dụng

Tiếp tục sử dụng số cá nhân của bạn với thẻ SIM của bạn. Sử dụng ứng dụng Onoff cho vấn đề thứ hai của bạn.

Các tính năng ONOFF

Bạn muốn nhận số thứ hai ngay lập tức, gửi hoặc nhận SMS và có quyền truy cập vào thư thoại tích hợp, tất cả từ một ứng dụng ? Vì vậy, đừng ngần ngại Onoff được tạo ra cho bạn.

Lựa chọn cho đỉnh của đỉnh !

Ưu đãi Premium cho phép bạn có chất lượng cuộc gọi tốt hơn, gọi từ máy tính, lập kế hoạch cho giờ sẵn có hoặc thậm chí gọi một số thiết bị cùng một lúc !

Làm thế nào nó hoạt động ?

Nhờ công nghệ cách mạng được cấp bằng sáng chế từ ‘số đám mây’, ONOFF cho phép bạn lấy số điện thoại di động trực tiếp từ đám mây, mà không cần thẻ SIM khác. Công nghệ “Onoff Call” cũng cho phép bạn hưởng lợi từ chất lượng cuộc gọi tốt nhất bằng cách thực hiện các cuộc gọi GSM trực tiếp vào mạng di động của điện thoại di động.