Mua nhạc từ cửa hàng iTunes trên iPhone hoặc iPad của bạn – Apple Asport (CH), Cách mua nhạc (bài hát) trên Google Play Music?

Cách mua nhạc (bài hát) trên Google Play Music

  1. Mở ứng dụng iTunes Store.
  2. Ở dưới cùng của màn hình, chạm nhạc.
  3. Tìm kiếm bài hát hoặc album bạn muốn mua.
  4. Chạm vào giải thưởng được hiển thị bên cạnh một bài hát hoặc album.
  5. Kết nối bằng định danh Apple và mật khẩu của bạn để hoàn tất việc mua hàng của bạn. Cần giúp đỡ ?

Mua nhạc từ cửa hàng iTunes trên iPhone hoặc iPad của bạn

Nếu bạn không có đăng ký Apple Music hoặc nếu bạn muốn mua một bài hát hoặc album, bạn có thể mua nhạc từ ứng dụng iTunes Store trên iPhone và iPad của bạn.

Mua nhạc từ ứng dụng iTunes Store trên iPhone hoặc iPad của bạn

iPhone hiển thị giá bên cạnh một album trong ứng dụng iTunes Store

  1. Mở ứng dụng iTunes Store.
  2. Ở dưới cùng của màn hình, chạm nhạc.
  3. Tìm kiếm bài hát hoặc album bạn muốn mua.
  4. Chạm vào giải thưởng được hiển thị bên cạnh một bài hát hoặc album.
  5. Kết nối bằng định danh Apple và mật khẩu của bạn để hoàn tất việc mua hàng của bạn. Cần giúp đỡ ?

Sau khi mua hàng của bạn được thực hiện, nó sẽ có thể truy cập được từ thư viện của bạn trong ứng dụng Apple Music.

Cách mua nhạc (bài hát) trên Google Play Music ?

Cho dù từ giao diện web hay từ ứng dụng Android Play Store, phần Google Play Store cung cấp khả năng mua nhạc trực tiếp.

Cửa hàng Google cho phép bạn nghe các trích đoạn từ các tiêu đề trước khi có được chúng. Một tiêu đề được bán từ 0,99 đến 1,29 euro và một album, từ 5 đến 20 euro khoảng: https: // play.Google.Com/store/music

Khởi chạy ứng dụng Play Store và nhấn danh mục Âm nhạc. Duyệt các tab Thể loại, lựa chọn, album hay nhất, tiêu đề hàng đầu bằng cách di chuyển màn hình từ trái sang phải.

Chọn tiêu đề hoặc album bạn muốn mua. Nhấn một tiêu đề để nghe một trích đoạn. Bạn có thể mua một album đầy đủ hoặc chỉ một tiêu đề trong album.

Khi tiêu đề đã được mua, hãy khởi chạy trình phát âm thanh Chơi nhạc Để tìm mua hàng của bạn trong tab Danh sách phátTiêu đề miễn phí và mua. Có thể không được kiểm soát ở menu bên trái → Cài đặtCập nhật để các tựa game cuối cùng có được xuất hiện.

Đi đến Google Play từ máy tính của bạn, phần Âm nhạc, nơi bạn tự động tìm thấy tiêu đề của mình mà không có bất kỳ thao tác cụ thể nào ! Bạn có thể nghe nó lúc rảnh rỗi, phân loại nó trong một trong những danh sách phát của bạn hoặc tải nó xuống máy tính của bạn.

Nếu bạn muốn khôi phục tiêu đề dưới dạng tệp MP3, để sao chép nó vào máy nghe nhạc MP3 chẳng hạn hoặc đơn giản là có nó dưới dạng tệp từ máy tính của bạn, hãy xem khôi phục nhạc của bạn.

Bạn có sử dụng Google News (Tin tức ở Pháp) ? Bạn có thể theo dõi phương tiện truyền thông yêu thích của bạn. Theo Frandroid trên Google News (và Numerama).