Mua một tài khoản pháp lý chiến tranh triệu tập? Trên Summoners War Forum-21-07-2020 23: 31: 46., Summoners War: Sky Arena Tài khoản bán | Playaractions

Summoners War: Sky Arena Tài khoản bán – Mua tài khoản SWSA

Dựa trên tổng xếp hạng của 33463 đơn đặt hàng trong năm qua

Triệu tập chiến tranh

Đã có, vì đã nói ở trên là bất hợp pháp.
Đừng quên rằng một tài khoản SW mà bạn không có, nó nằm trong com2us cho phép bạn sử dụng. Bạn không có tài sản, đó là com2us có nó.
Mua một tài khoản đang chấp nhận rủi ro rằng đó là lệnh cấm và com2us sẽ ở bên phải của anh ta.

Ngoài ra, chúng ta không được quên rằng một phần của tài khoản đã bán chắc chắn là tài khoản hack. Vì vậy, nếu chủ sở hữu thực sự khiếu nại và cô ấy thành công, thì bạn sẽ mất tài khoản đã mua và bạn sẽ sai.
Ngoài ra còn có nguy cơ người đã bán bạn, một vài tháng sau đó, anh ta đã thành công trong việc khôi phục tài khoản hack hoặc khiếu nại để bán lại nó sau đó.
Không đề cập đến thực tế là bạn có thể bị xé toạc và không trả tiền cho không.

Và giống như mọi thứ bất hợp pháp, không có trang web đáng tin cậy.

Chủ đề: Mua tài khoản pháp lý chiến tranh triệu tập?
Lựa chọn video của thời điểm này
Đang tải trình phát video.

3 năm sau khi được phát hành, phần mềm này của Anime Bleach có quyền tiếp tục. Điều ngạc nhiên là toàn bộ !

Summoners War: Sky Arena Tài khoản bán – Mua tài khoản SWSA

Đừng có lòng thương xót của RNG ! Có được những sinh vật và người mời tốt nhất từ ​​Summoners War sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn đối với người chơi vì đây là một trò chơi rất sành ăn với hệ thống Gacha cho người sành ăn thậm chí nhiều người sành ăn hơn. Đối với những người là người yêu thích cạnh tranh, họ có thể chọn để có được một tài khoản chiến tranh triệu tập sẽ có mọi thứ họ cần để đảm nhận những thách thức khó khăn. Những tài khoản này thậm chí có thể bao gồm một bang hội sẵn sàng nhận nuôi chúng.

Tùy chọn giao hàng (Lựa chọn Nguyên nhân tải lại trang)
Bảo vệ sau bán hàng
Bảo vệ sau bán hàng
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Zirak
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2017

31.667 Summoners War
Đánh giá
99.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.646
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Zirak
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2017

31.667 Summoners War
Đánh giá
99.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.646
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Zirak
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2017

31.667 Summoners War
Đánh giá
99.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.646
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Zirak
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2017

31.667 Summoners War
Đánh giá
99.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.646
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • buổi trưa
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

2.723 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
99.6% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 3.128
 • Thành viên chân thành: 2022
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Asmith055
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2021

384 Summoners War
Đánh giá
99.7% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 403
 • Thành viên chân thành: 2021
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • King15
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2020

79 Summoners War
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 97
 • Thành viên chân thành: 2020
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • King15
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2020

79 Summoners War
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 97
 • Thành viên chân thành: 2020
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Swdealerbr
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2021

68 Summoners War
Đánh giá
98.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 79
 • Thành viên chân thành: 2021
 • 4.9

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • KJW1383453887
 • Thành viên từ năm 2023

39 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
94.9% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2023
 • Tổng số đơn đặt hàng: 162
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 4.7

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • gmstore
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2022

35 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 295
 • Thành viên chân thành: 2022
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Tonynguyen90
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

18 triệu tập chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.177
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Tonynguyen90
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

18 triệu tập chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.177
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Kimbo1234
 • Thành viên từ năm 2022

2 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 3
 • Thành viên chân thành: 2022
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Johjoh7
 • Thành viên từ năm 2016

0 triệu tập chiến tranh
Đánh giá
N/A Summoners War
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên kể từ: 2016
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 0.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Coltira
 • Thành viên từ năm 2020

0 triệu tập chiến tranh
Đánh giá
N/A Summoners War
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2020
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên chân thành: 2020
 • 0.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Zirak
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2017

31.667 Summoners War
Đánh giá
99.5% triệu tập chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.646
 • Thành viên chân thành: 2017
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • King15
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2020

79 Summoners War
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 97
 • Thành viên chân thành: 2020
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • King15
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2020

79 Summoners War
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 97
 • Thành viên chân thành: 2020
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • KJW1383453887
 • Thành viên từ năm 2023

39 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
94.9% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2023
 • Tổng số đơn đặt hàng: 162
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 4.7

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • KJW1383453887
 • Thành viên từ năm 2023

39 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
94.9% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2023
 • Tổng số đơn đặt hàng: 162
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 4.7

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • KJW1383453887
 • Thành viên từ năm 2023

39 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
94.9% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Thành viên chân thành: 2023
 • Tổng số đơn đặt hàng: 162
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 4.7

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Lich_
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

6 Triệu hồi chiến tranh
Đánh giá
100.0% triệu hồi chiến tranh
Tài khoản xếp hạng

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 24
 • Thành viên chân thành: 2023
 • 5.0

Tài khoản chiến tranh triệu tập: Đánh giá của người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Summoners đánh giá chiến tranh đánh giá

Dựa trên tổng xếp hạng của 33463 đơn đặt hàng trong năm qua

Nhanh chóng và dễ dàng cảm ơn bạn

*30 ngày*Người dùng mới bắt đầu sự kiện ac.

Tài khoản khởi động toàn cầu * Ameria *, Dark BA.

Nhanh chóng và triệu tập

Châu Á 2ld Nat 5 Seimei Grogen với 13 NAT.

Chỉ đơn giản là tuyệt vời

Toàn cầu * Ameria * rút tài khoản, Maca tối.

Playerauctions giúp mua an toàn từ các thành viên của chúng tôi bằng cách đảm bảo thanh toán và bảo đảm giao hàng của bạn.

Làm thế nào để nó hoạt động?

 • Người mua tạo đơn đặt hàng và gửi thanh toán cho Playerauctions

Tôi nhận được thông tin tài khoản trò chơi nào?

Khi bạn mua một cách an toàn một tài khoản trò chơi tại Playerauctions, bạn được cung cấp tất cả các hướng dẫn và thông tin cần thiết để sử dụng thành công và sở hữu tài khoản trò chơi mới của bạn. Điều này bao gồm những điều sau:

 • Tên / Tên người dùng đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Họ (nếu có áp dụng cho trò chơi)
 • Câu hỏi bảo mật (nếu áp dụng cho trò chơi)
 • Câu trả lời câu hỏi bảo mật (nếu áp dụng cho trò chơi)
 • Mật khẩu của cha mẹ (nếu áp dụng cho tài khoản trò chơi và trò chơi)
 • Khóa CD đầu tiên (nếu được người bán biết đến)

Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu thông tin khác từ người bán. Tuy nhiên, vì bất kỳ thông tin nào khác không được đề cập là không cần thiết phải hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu tài khoản trò chơi an toàn, nên người bán chỉ là tùy chọn để cung cấp.

Người bán có gửi thông tin tài khoản trò chơi trực tiếp cho tôi không?

KHÔNG. Sau khi bạn mua tài khoản trò chơi, chúng tôi sẽ cập nhật cho người bán và hướng dẫn anh ấy/cô ấy cung cấp thông tin tài khoản trò chơi một cách an toàn cho Playerauctions. Sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng và kín đáo kiểm tra và tài liệu chọn thuộc tính của tài khoản trò chơi trước khi chuyển thông tin tài khoản trò chơi cho bạn.

Khi bạn nhận được thông tin tài khoản trò chơi, bạn sẽ có thời gian để hoàn thành việc xác minh tài khoản trò chơi, hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu tài khoản trò chơi và xác nhận việc giao tài khoản trò chơi để chơi.

Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được tài khoản trò chơi của mình?

Đối với các giao dịch tài khoản trò chơi, người bán sẽ đưa ra thông tin về tài khoản trò chơi cho các mục đích xác minh cho mục đích xác minh. Nếu không có từ, playerauctions sau đó sẽ gửi chi tiết đăng nhập tài khoản cho người mua qua email trong vòng 24 giờ (nhưng thường thì điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nhiều.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trò chơi được giao, Accant không khớp với mô tả của người bán?

Nếu một tài khoản trò chơi được người bán không được mô tả một cách đáng chú ý, bạn có thể chọn giữ nó và thương lượng với người bán với giá thấp hơn thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp của chúng tôi từ playerauctions.

Làm thế nào tôi được bảo vệ đầy đủ khỏi người bán đã đòi lại tài khoản trò chơi đã mua của tôi?

Tất cả các trò chơi được mua bởi các thành viên đã xác minh và trên thông qua Playerauctions đều được đảm bảo sau khi hỗ trợ bán hàng. Đối với những thành viên muốn bảo mật thêm cho các tài khoản đã mua của họ, Playeructions cung cấp các gói bảo hiểm được bảo vệ sự kiện hiếm hoi của tài khoản trò chơi đã mua của bạn. Nếu điều này xảy ra và playeraunuctions không thể khôi phục hoàn toàn quyền truy cập của bạn vào tài khoản trò chơi không bị hư hại, Playerauctions sẽ trao cho bạn tín dụng thị trường Playerauctions bằng với giá đóng gói bảo hiểm cụ thể, có thể sử dụng bất kỳ giao dịch mua nào của bất kỳ sản phẩm nào được bán tại Playerauctions.

Về các tài khoản chiến tranh của Summoners

Mua tài khoản chiến tranh triệu tập để tận dụng lợi thế của họ

Đạt đến cấp độ cao hơn có thể tốn nhiều công sức, đặc biệt là khi nói đến trò chơi di động. Người chơi sẽ phải tiến bộ nếu họ muốn chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ hơn, có được những rune mạnh mẽ hơn, v.v. Đây là những yếu tố quan trọng phải được hiểu bởi vì chúng rất cần thiết, nhưng phải làm gì nếu người ta không có đủ thời gian để cống hiến cho nó ? Không chăm sóc các yếu tố này có thể là một lựa chọn, nhưng bạn sẽ cắn ngón tay sau. May mắn thay, những ngày này, người mua có cơ hội đi trực tiếp đến thị trường thứ ba để có được tài khoản chiến tranh triệu tập với tất cả các đặc điểm tốt nhất. Những ngày mà người chơi không có lựa chọn nào khác ngoài việc được kiểm tra trong vô số giờ đã kết thúc ! Ngày nay, người chơi có thể dễ dàng thấy mình ở giữa một kịch bản trò chơi mới nếu họ muốn.

Những gì cần tính đến khi có được một tài khoản chiến tranh triệu tập

Chìa khóa cho sự thành công của một người chơi trong cuộc chiến triệu tập là để biết các mục tiêu anh ta phải đạt được để tiến triển tối ưu. Biết nơi tập trung thời gian và tài nguyên của bạn cho phép bạn sống trải nghiệm chơi game không chỉ dễ chịu hơn mà còn ít đau đớn hơn. Người chơi sẽ tìm thấy bên dưới một danh sách các mục tiêu mà họ nên tính đến khi mua tài khoản chiến tranh triệu tập.

Là một phần của một bang hội

Khi tìm kiếm một tài khoản chiến tranh triệu tập, người mua được khuyến nghị chọn những người đã là một phần của bang hội. Nguyên nhân ? Giải thưởng của bang hội. Những giải thưởng này chỉ có thể truy cập được cho các thành viên của một bang hội. Ngay khi họ vào chỗ ngồi và đối mặt với các bang hội khác cho vinh quang, người chơi nhận được điểm của bang hội. Sau đó, họ có thể chi tiêu những điểm này để có được giá rất quý giá dành riêng cho bang hội. Khi bắt đầu trò chơi, có rất nhiều bang hội cấp thấp tự động chấp nhận thành viên mới. Mặt khác, các bang hội cao cấp chỉ có thể truy cập được đối với những người chơi cao cấp, những người gần gũi với việc kết thúc trò chơi, điều này khiến cho sự tích hợp của họ trở nên khó khăn hơn.

Có một đội tốt

Hình thành một đội ngũ mạch lạc và bổ sung có thể hợp tác là rất quan trọng trong cuộc chiến triệu tập nếu người chơi muốn tiến bộ trong trò chơi. Không bị cám dỗ để đặt cược mọi thứ vào một con quái vật hoặc trên cùng một loại quái vật; Nếu bạn làm điều này, có một cơ hội tốt rằng nhóm của bạn sẽ không tồn tại. Trong Summoners War, một đội tốt phải có một con quái vật với DPS mạnh mẽ, bộ đệm/debuffer và một người chữa bệnh. Vì các buff không được tích lũy, việc có hai bộ đệm trong một đội sẽ là một sự lãng phí.

Bảo vệ người mua Playerguardian

Playerguardian-Logo

Playerauctions là nơi an toàn nhất để mua và bán tài sản trò chơi MMO. Công nghệ bảo mật độc quyền của chúng tôi, Playerguardian, giữ cho bạn, thanh toán của bạn và các giao dịch của bạn được bảo vệ và riêng tư. Các biện pháp bảo vệ dưới đây được cung cấp cho tất cả người mua người chơi.

 • Bảo mật thanh toán được đảm bảo
 • Tu viện & giao dịch không lo lắng
 • Một cộng đồng giao dịch an toàn, đáng tin cậy
 • Đảm bảo giao hàng đầy đủ và được mô tả, hoặc tiền của bạn trở lại
 • Đảm bảo người bán giao hàng đúng hạn, hoặc tiền của bạn trở lại
 • Thông tin bảo mật
 • Playerauctions sau khi bán hỗ trợ 100%
 • Xếp hạng dịch vụ người bán minh bạch
 • Bảo mật dữ liệu cấp ngân hàng

Playerauctions là một thị trường chơi sang người chơi độc lập để mua và bán tài sản trò chơi video ảo. Playerauctions không được chứng thực bởi, liên kết trực tiếp với, Santéed, được ủy quyền hoặc được tài trợ bởi Summoners War hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu của nó.

Chọn máy chủ và phe

Bản quyền 2000-2023. Đã đăng ký Bản quyền.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên trang web này. Điều này cải thiện trải nghiệm duyệt cho bạn và cho phép chúng tôi điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho bạn. Cookie được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn hoặc. Để cho phép cookie, nhấp vào “Cho phép”. Chính sách cookie

Shape_iconCài đặt cookie và chi tiết Mũi tên-DROP-ICON

kiểm tra

Cookies thiết yếu (hiệu suất và hoạt động)

Mũi tên-DROP-ICON

Chi tiết

Phân tích & Tiếp thị

Mũi tên-DROP-ICON

Chi tiết

Cookies thiết yếu giúp làm cho một trang web có thể sử dụng bằng cách cho phép các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực bảo mật của trang web. Trang web không thể hoạt động đúng nếu không có những cookie này. Họ cũng giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu GDPR tương tự.

Các nhà cung cấp Tên Mục đích Cookie là điều cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn có yêu cầu
Playaractions HL Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại tùy chọn ngôn ngữ người dùng. Đúng
Playaractions Sản xuất_access_token Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng. Đúng
Playaractions Sản xuất_returnurl Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi URL của trang web mà người dùng đã bắt đầu đăng nhập. Người dùng sẽ quay lại trang web đó sau khi đăng nhập thành công. Đúng
Playaractions Global_cookie_id Chúng tôi sử dụng cookie này để giúp vận hành dịch vụ CDN hình ảnh của chúng tôi. Đúng
Playaractions Device_id Chúng tôi sử dụng cookie này để phát hiện nơi người dùng đang đăng nhập từ một thiết bị đã sử dụng. Đúng
Playaractions Asp.Net_sessionid Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại ID phiên cho mỗi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi. Đúng
Playaractions hiện hành Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại ưu tiên tiền tệ của người dùng. Đúng
Playaractions Countryisocodeseting Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại ngôn ngữ người dùng và các trang quốc gia cho các trang tài khoản riêng.playaractions.com Đúng
Playaractions Thời gian chờ Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại thông tin cho các trang và dịch vụ tài khoản người dùng.playaractions.com Đúng
Playaractions me_access_token Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng truy cập các trang tài khoản riêng.playaractions.com Đúng
Playaractions ME_FORMMS_AUTH Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng truy cập các trang tài khoản riêng.playaractions.com Đúng
Playaractions UrlRefer Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại URL mà người dùng được chuyển hướng đến sau khi đăng nhập vào tôi.playaractions.com Đúng
Playaractions hẹn giờ Chúng tôi sử dụng thông tin này để ghi lại thông tin múi giờ của người dùng khi truy cập tôi.playaractions.com Đúng
Playaractions Tipmix Được sử dụng bởi azure khi xác định máy chủ web nào họ sẽ trực tiếp. Đúng
Playaractions X-MS-Routing-name Được sử dụng bởi Azure để xử lý lưu lượng trong quá trình thay đổi mã. Đúng
Playaractions GDPR_Cookie Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại nơi người dùng chấp nhận cookie hoặc không. Đúng
Playaractions Display_cookie_popup Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại lựa chọn của người dùng và đóng cửa sổ bật lên. Đúng
Playaractions _paim_warnning_tip Tin nhắn tức thì lần đầu tiên mở đầu cảnh báo Đúng
Playaractions ISEU Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định IP người dùng Đúng
Google Recaptcha TỔ Cookie NID chứa một ID duy nhất mà Google sử dụng để ghi nhớ sở thích của bạn và các thông tin khác, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn (e e.g. Tiếng Anh), có bao nhiêu kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang (e.g. 10 hoặc 20), và bạn muốn bật bộ lọc tìm kiếm Google SafeSearch hay không.
Tham khảo: https: // Cảnh sát.Google.Com/công nghệ/loại?HL = en-us
Đúng
Google Recaptcha Anid Chúng tôi sử dụng các cookie này để bảo mật các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi chống lại spam và lạm dụng bằng phần mềm tự động. Nó hoạt động bằng cách thu thập thông tin phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như dữ liệu cụ thể và ứng dụng và Senning dữ liệu này lên Google để phân tích.
Bộ sưu tập thông tin được sử dụng để cải thiện recaptcha và cho mục đích bảo mật chung. Nó sẽ không được sử dụng cho quảng cáo cá nhân bởi Google.
Đúng
Google Recaptcha 1p_jar Cookie này thực hiện thông tin về cách kết thúc sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể thấy trước khi truy cập trang web nói trên. Đúng
Nền tảng đám mây Windows Azure Sự hấp dẫn Chúng tôi sử dụng cookie này để cân bằng tải để đảm bảo rằng các yêu cầu trang khách truy cập là đường đến cùng một máy chủ trong bất kỳ phiên duyệt nào. Đúng
IOVation.INC io_token_ (số động ngẫu nhiên) Cookie này được sử dụng để phát hiện và phòng ngừa gian lận. Đúng

Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng một trang web, ví dụ như trang mà khách truy cập thường xuyên đến. Chúng tôi sử dụng chúng để cải thiện cách thức hoạt động của trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, một số trong số chúng có thể là cookie của bên thứ ba và dữ liệu họ thu thập có thể được chúng tôi không biết là chủ sở hữu trang web. Vui lòng chuyển cho Chính sách bảo mật của bộ xử lý phần ba của chúng tôi.

Các nhà cung cấp Tên Mục đích Cookie là điều cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn có yêu cầu
Chia sẻ cái này _stid Sharethis Cookie ID. KHÔNG
Chia sẻ cái này _stidv Phiên bản ID cookie Sharethis. KHÔNG
Chia sẻ cái này WordPress_Test_Cookie Sharethis Cookie, nếu chúng ta có quyền truy cập vào cookie. KHÔNG
Chia sẻ cái này Quảng cáo Cookie Sharethis đặt để cho biết người dùng đã thực hiện khai báo về việc thu thập dữ liệu GDPR cho định dạng IAB TCF V1. KHÔNG
Chia sẻ cái này St_popout Cookie Sharethis đặt để chỉ ra rằng người dùng đã từ chối thu thập dữ liệu. KHÔNG
Chia sẻ cái này _Ga Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này _Gat Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này _gid Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này Visopt_s Cookie vwo để xem số lần trình duyệt đã gần và mở cửa trở lại. KHÔNG
Chia sẻ cái này _vis_opt_test_cookie Cookie phiên VWO để xem cookie được bật trên trình duyệt của người dùng hay không. Giúp theo dõi số lượng phiên trình duyệt của khách truy cập. KHÔNG
Chia sẻ cái này _VWO_UUID_V2 VWO Cookie tính toán lưu lượng truy cập độc đáo trên trang web. KHÔNG
Chia sẻ cái này Liên lạc-id-fe2c9dmj Liên lạc: Khách truy cập ẩn danh xác định cookie cho khách truy cập trang web. KHÔNG
Chia sẻ cái này Liên kết-bán hàng-fe2c9dmj Liên lạc: Xác định cho từng phiên trình duyệt. Phiên cookie được làm mới trên mỗi ping đã đăng nhập thành công, kéo dài đến 1 cuối tuần kể từ thời điểm đó. Người dùng có thể truy cập các cuộc trò chuyện của họ và liên lạc được truyền đạt trên các trang đăng xuất cho 1 cuối tuần, miễn là phiên không cố ý kết thúc với ‘liên lạc (đóng cửa,), White thường xảy ra khi đăng xuất bản. KHÔNG
Chia sẻ cái này Pxcelbcnlcy Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để theo dõi độ trễ trên báo cáo Beacon. KHÔNG
Chia sẻ cái này PXCELACC3PC Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để kiểm tra cookie của bên thứ ba Whir được trình duyệt chấp nhận. Điều này chỉ được đặt nếu không có cookie đến trong yêu cầu. KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010 và/vàng Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để theo dõi trạng thái tải xoay pixel. Sharethis sử dụng cookie khác nhau cho các nhóm trang web khác nhau trong mạng Sharethis. KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_b và/vàng KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_c và/vàng KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_d KHÔNG
Chia sẻ cái này USPRivacy Sharethis đọc nếu cookie USPrivacy có mặt trong miền nhà xuất bản. KHÔNG
Chia sẻ cái này fpestid FPESTID là ID cookie Sharethis được đặt trong miền của nhà điều hành trang web. KHÔNG
Google Analytics _gid Được sử dụng để phân biệt giữa người dùng trang web trong Google Analytics. KHÔNG
Google Analytics _Ga KHÔNG
Google DV Chúng tôi sử dụng các cookie này cho mục đích quảng cáo tiếp thị, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Google AdWords Ide Chúng tôi sử dụng cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị của Google, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Bing MUIDB Chúng tôi sử dụng cookie này cho mục đích quảng cáo tiếp thị Microsoft Bing, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Bing ÔNG KHÔNG
Bing Muid KHÔNG
Bing _Uetsid Cookie này được Bing sử dụng để thu thập thông tin ẩn danh về cách khách truy cập đang sử dụng trang web của chúng tôi. KHÔNG
Bing _Uetvid Đây là một cookie được sử dụng bởi quảng cáo Microsoft Bing và là một cookie theo dõi. Nó cho phép chúng tôi tham gia với người dùng trước đây đã truy cập trang web của chúng tôi. KHÔNG
Reddit Edgebucket Những cookie này được sử dụng để lưu thông tin về người dùng Reddit đã đăng nhập cho mục đích đề xuất quảng cáo và cập nhật nội dung. Nội dung của cookie được xác nhận với các điều kiện của các điều khoản sử dụng của Reddit. KHÔNG
Reddit initref KHÔNG
Reddit G_enables_idps Được sử dụng cho Google đăng nhập đơn lẻ trên KHÔNG
Reddit Gần đây_srs Cookie này được lưu thông tin về việc sử dụng reddit đăng nhập cho mục đích đề xuất quảng cáo và cập nhật nội dung. KHÔNG
Facebook Fr Chúng tôi sử dụng cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị trên Facebook, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Facebook _Fbp KHÔNG
Cloudflare __cfduid Cookie được sử dụng để xác định khách hàng cá nhân đằng sau địa chỉ IP được chia sẻ và áp dụng các cài đặt bảo mật trên cơ sở. Ví dụ: nếu khách truy cập ở trong một quán cà phê nơi có một loạt các máy bị nhiễm bệnh, nhưng máy của khách truy cập cụ thể được tin cậy (e e.g. Vì họ đã hoàn thành một thử thách trong giai đoạn thông qua thử thách của bạn), cookie cho phép chúng tôi xác định khách hàng đó và không thách thức họ nữa. Nó không tương ứng với bất kỳ ID sử dụng nào trong ứng dụng web của bạn và lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Đúng
Google Tối ưu hóa _GaExp Chúng tôi sử dụng các cookie này cho mục đích kiểm tra A/B và phân tích dữ liệu. KHÔNG
Alexa Analytics __AUC Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về hành vi của người tiêu dùng, đó là mùi của Alexa Analytics. KHÔNG
Google Adsense _GCL_AU Chúng tôi sử dụng các cookie này cho mục đích quảng cáo tiếp thị, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Microsoft ai_user Những cookie này dành cho phần mềm Insights ứng dụng Microsoft, mà người dùng thống kê và thông tin từ xa cho các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng đám mây Azure. Đây là một phiên ẩn danh độc đáo xác định cookie. KHÔNG
Microsoft ai_session KHÔNG

Cuộc chiến triệu tập

hình chụp

Bán bởi Lionheart (100%)
Castelnau de Montmiral (81140)

Albi, Gaillac và Toulouse

Trò chơi đối đầu lúc 2. Dễ dàng xử lý nhưng giàu chiến lược !
Mở trong điều kiện hoàn hảo (xem ảnh trong quảng cáo) + Mở rộng lưỡi kiếm của Goodwin.
Khả năng bàn giao cho Toulouse, Albi và Gaillac hoặc có thể vận chuyển với FDP được ước tính trên trang web Relay World ở mức 4 € 90 (gói khoảng 550g). Không thay đổi. Chỉ bán.

hình chụp

Tiếng Anh

Phiên bản thứ hai đã sử dụng (tiếng Anh) (vừa được giải nén)

Bán bởi Droom
Montpellier (34090)

Trò chơi bằng tiếng Anh, phiên bản thứ hai. Mới, chỉ giải nén, không bao giờ chơi. Tôi bán nó vì nó đã được cung cấp cho tôi nhưng tôi có quá nhiều trò chơi, bao gồm cả những người lớn tuổi mà tôi muốn phát lại.

Mua trò chơi mới này ?

Bạn cũng có thể nhận được trò chơi này với các đối tác của chúng tôi: