IPhone đã được sửa đổi – iPhone 13 pro max – apple (CH), iPhone đã được sửa lại – iPhone 13 pro max – apple (be)

IPhone đã được phục hồi

Contents

Giá bao gồm VAT (7,7 %), quyền của tem liên bang, nếu có và chi phí tái chế dự kiến, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng (trừ khi có quy định khác). Tỷ lệ VAT đối với các sản phẩm đủ điều kiện của các dịch vụ theo luật thuế châu Âu là 23 %, VAT được lập hóa đơn với tỷ lệ có hiệu lực tại quốc gia nơi Apple Sales International cung cấp các sản phẩm cho biết, cụ thể là Cộng hòa Ireland. Mẫu đơn đặt hàng cho biết VAT do các sản phẩm được chọn.
Apple Distribution International Ltd. Hoạt động như một đại lý và nhà cung cấp dịch vụ được liên kết chịu trách nhiệm về các khiếu nại cho AIG Europe Limited, ở Zurich.

IPhone đã được phục hồi

Tìm hiểu những gì thích mỗi chiếc iPhone được khen thưởng.

Tìm hiểu những gì thích mỗi chiếc iPhone được khen thưởng. Tìm hiểu thêm về mỗi iPhone được định vị lại.

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – Trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký lại – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – Trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB Reconditioned – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 mini 256 GB đã được đăng ký lại – màu trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 mini 256 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được phục hồi – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 256 GB đã được đăng ký lại – Trắng (không đăng ký)

IPhone 12 256 GB Reconditioned – Màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 256 GB Reconditioned – Mauve (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB đã được đăng ký lại – nửa đêm (không có đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Stellar Light (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Rose (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Blue (không đăng ký)

iPhone 13 256 GB đã được đăng ký lại – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Gold (không đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

iPhone 12 Pro 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 128 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 128 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – nửa đêm (không có đăng ký)

IPhone 13 512 GB Reconditioned – Stellar Light (không đăng ký)

IPhone 13 512 GB Reconditioned – Rose (không đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Bạc (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Alpine Blue (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB đã được đăng ký – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Alpine Blue (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – than chì (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – tiền (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – vàng (không đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – màu xanh lam (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

Tại sao các sản phẩm được phục hồi

Mỗi sản phẩm phải tuân theo quy trình phục hồi nghiêm ngặt.

AppleCare

Dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ cho các sản phẩm Apple được tân trang của bạn.

Giao hàng miễn phí trên mọi thứ

Và phản hồi miễn phí.

Cần trợ giúp để mua hàng ?

Một câu hỏi ? Thảo luận với một chuyên gia.

Gọi 0800 845 123.

Giá bao gồm VAT (7,7 %), quyền của tem liên bang, nếu có và chi phí tái chế dự kiến, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng (trừ khi có quy định khác). Tỷ lệ VAT đối với các sản phẩm đủ điều kiện của các dịch vụ theo luật thuế châu Âu là 23 %, VAT được lập hóa đơn với tỷ lệ có hiệu lực tại quốc gia nơi Apple Sales International cung cấp các sản phẩm cho biết, cụ thể là Cộng hòa Ireland. Mẫu đơn đặt hàng cho biết VAT do các sản phẩm được chọn.
Apple Distribution International Ltd. Hoạt động như một đại lý và nhà cung cấp dịch vụ được liên kết chịu trách nhiệm về các khiếu nại cho AIG Europe Limited, ở Zurich.

Bạn cũng có thể mua sắm trong một cửa hàng Apple hoặc tại một đại lý. Hoặc gọi 0800 845 123 .

IPhone đã được phục hồi

Tìm hiểu những gì thích mỗi chiếc iPhone được khen thưởng.

Tìm hiểu những gì thích mỗi chiếc iPhone được khen thưởng. Tìm hiểu thêm về mỗi iPhone được định vị lại.

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – Trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 64 GB đã được đăng ký lại – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – Trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 128 GB Reconditioned – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được đăng ký – Đen (không có đăng ký)

IPhone 12 mini 256 GB đã được đăng ký lại – màu trắng (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được đăng ký – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 12 mini 256 GB đã được đăng ký – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Mini 256 GB đã được phục hồi – MAUVE (không có đăng ký)

IPhone 12 256 GB đã được đăng ký lại – Trắng (không đăng ký)

IPhone 12 256 GB Reconditioned – Màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 256 GB Reconditioned – Mauve (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 128 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB đã được đăng ký lại – nửa đêm (không có đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Stellar Light (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Rose (không đăng ký)

IPhone 13 256 GB Reconditioned – Blue (không đăng ký)

iPhone 13 256 GB đã được đăng ký lại – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Gold (không đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 128 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

iPhone 12 Pro 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không đăng ký)

IPhone 12 Pro 256 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 256 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 128 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 128 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – nửa đêm (không có đăng ký)

IPhone 13 512 GB Reconditioned – Stellar Light (không đăng ký)

IPhone 13 512 GB Reconditioned – Rose (không đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – màu xanh (không có đăng ký)

IPhone 13 512 GB đã được đăng ký lại – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB đã được đăng ký – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro 512 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Bạc (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Alpine Blue (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 256 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 12 Pro Max 512 GB Reconditioned – Pacific Blue (không đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Graphite (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Bạc (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB đã được đăng ký lại – Vàng (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Alpine Blue (không có đăng ký)

IPhone 13 Pro Max 512 GB Reconditioned – Alpine Green (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – than chì (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – tiền (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – vàng (không đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – màu xanh lam (không có đăng ký)

iPhone 13 pro max 1 để tái dẫn – màu xanh lá cây (không có đăng ký)

Tại sao các sản phẩm được phục hồi

Mỗi sản phẩm phải tuân theo quy trình phục hồi nghiêm ngặt.

Apple giao dịch

Trao đổi thiết bị đủ điều kiện của bạn để nhận tín dụng để mua một

Giao hàng miễn phí vào ngày hôm sau

Trên tất cả các mặt hàng trong kho được đặt hàng trước 3 giờ chiều.

Cần trợ giúp để mua hàng ?

Một câu hỏi ? Thảo luận với một chuyên gia.

Gọi 0800 93 932.

Giá được chỉ định bao gồm VAT (21 %) và phí tái chế áp dụng, nhưng không bao gồm chi phí giao hàng (trừ khi có quy định khác). Mẫu đơn đặt hàng cho thấy số tiền VAT và, nếu cần thiết, chi phí tái chế để trả cho các sản phẩm được chọn.

Bạn cũng có thể mua sắm trong một cửa hàng Apple hoặc tại một đại lý. Hoặc gọi 0800 93 932 .

Bản quyền © 2023 Apple Inc. Đã đăng ký Bản quyền.

  • Thỏa thuận bảo mật
  • Sử dụng cookie
  • Điều khoản sử dụng
  • Bán hàng và bồi hoàn
  • Thông báo pháp lý
  • SITEMAP