Freemark Box miễn phí: Ưu đãi Internet, Hộp internet miễn phí miễn phí: So sánh các ưu đãi không có thời lượng miễn phí |

Cung cấp hộp internet mà không có nghĩa vụ miễn phí

Thật tốt khi biết nếu bạn đăng ký vào ưu đãi Delta miễn phí và bạn đã mua trình phát Devialet (có sẵn bằng tiền mặt với giá 480 euro hoặc € 9,99 mỗi tháng trong 48 tháng), bạn không nên trả nó cho nhà điều hành miễn phí trong trường hợp chấm dứt. Bạn thực sự đã mua Devialet miễn phí. Mặt khác, trong trường hợp thanh toán trong nhiều lần miễn phí, bạn tiếp tục thanh toán các khoản thanh toán hàng tháng của người sau.

Hộp internet không có nghĩa vụ

Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng, nhà điều hành miễn phí tiếp thị không dưới bốn đăng ký hộp internet, một số trong đó không có cam kết, trong ADSL, VDSL Hoặc Cáp quang Tùy thuộc vào việc đủ điều kiện chỗ ở của bạn. Một số ưu đãi miễn phí được cung cấp bởi nhà cung cấp này có sẵn mà không có sự tham gia, Điều đó có nghĩa là bạn không phải đợi thời gian 12 hoặc 24 tháng để chấm dứt gói internet của mình. Ưu điểm, điều kiện, dịch vụ bao gồm, đánh giá của khách hàng, chấm dứt, ưu đãi, quảng cáo miễn phí … Khám phá mọi thứ bạn cần biết về Hộp miễn phí miễn phí.

Tại sao chọn một hộp miễn phí ?

Bằng cách chọn một đề nghị hộp miễn phí mà không có nghĩa vụ, bạn có thể tự do kết thúc hợp đồng Internet của mình bất cứ lúc nào mà không phải chờ đợi trong thời gian tối thiểu là 12 hoặc 24 tháng.

Vì vậy, bạn có thể thay đổi nhà điều hành internet khi bạn muốn hưởng lợi, ví dụ, từ một Giá thuận lợi hơn Trên thị trường hoặc nếu dịch vụ của bạn cần phát triển.

Về chi phí chấm dứt có giá 49 euro với gói hộp miễn phí mà không cần cam kết, hãy lưu ý rằng để tạo điều kiện cho nhà cung cấp thay đổi của bạn, nhiều nhà khai thác Chi phí đóng cửa dịch vụ hoàn trả.

Ưu đãi hộp miễn phí mà không có nghĩa vụ

Nhà cung cấp truy cập Internet miễn phí cung cấp các ưu đãi hộp miễn phí mà không cần nghĩa vụ ADSL, VDSL hoặc miễn phí Chất xơ Tùy thuộc vào việc đủ điều kiện chỗ ở của bạn. Bảng dưới đây tóm tắt hộp tự do mà không có nghĩa vụ:

Ngoài ưu đãi không liên kết với Delta hộp miễn phí, hộp miễn phí 4G cũng có sẵn mà không có thời gian tham gia.

Đăng ký này cho phép bạn tận hưởng kết nối internet ở nhà với tốc độ rất cao Thông qua mạng miễn phí 4G được hiển thị với mức giá 29,99 euro mỗi tháng.

Để biết thông tin, nhà cung cấp miễn phí cũng tiếp thị các ưu đãi miễn phí khác. Giá quảng cáo rất hấp dẫn, nhưng tuy nhiên vẫn có một khoảng thời gian tối thiểu trong một năm:

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới các ưu đãi miễn phí có sẵn với cam kết:

Tuy nhiên, sau này không được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi hàng tháng hoặc ưu đãi hoàn trả cho phí chấm dứt của bạn lên tới 100 euro.

Để được hưởng lợi từ các ưu đãi hộp miễn phí này, bạn phải đến gần dịch vụ khách hàng miễn phí hơn. Bạn có thể liên hệ miễn phí qua điện thoại tại 3244.

Đánh giá trên các hộp internet mà không cần cam kết

Các ý kiến ​​miễn phí mà người đăng ký và/hoặc người đăng ký cũ để lại trên các hộp internet mà không có nghĩa vụ nói chung là thỏa đáng.

Các gói internet không có nghĩa vụ với Delta Hộp thư miễn phí mới tập hợp lại nhiều dịch vụ Ai hấp dẫn người dùng.

Sức mạnh của hộp này cũng được nhấn mạnh trong ý kiến ​​của người tiêu dùng. Cô ấy đáng chú ý có một dòng sợi và WiFi cực kỳ hiệu quả.

Tất cả các ưu đãi Internet với

Logo miễn phí

Đánh giá khách hàng miễn phí tố cáo việc không thể chấm dứt hợp đồng miễn phí của bạn mà không cần cam kết (hoặc với cam kết) từ không gian thuê bao.

Khách hàng của nhà điều hành internet này thực sự có thể thực hiện yêu cầu chấm dứt hộp miễn phí trực tiếp từ khu vực khách hàng của họ.

Cho đến nay, điều này có sẵn hơn và buộc người đăng ký liên hệ với Dịch vụ khách hàng miễn phí. Họ cũng phải gửi một nhà điều hành đã đăng ký để chấm dứt với sự thừa nhận của biên lai.

Cách chấm dứt hộp miễn phí của bạn ?

Để yêu cầu kết thúc miễn phí Ưu đãi hộp miễn phí của bạn mà không cần nghĩa vụ, bạn cũng phải gửi thư chấm dứt đã đăng ký với sự thừa nhận nhận hóa đơn tới địa chỉ sau:

Chấm dứt hộp miễn phí
C/o publidispatch
6 Rue désir Prévost
91075 Bondoufle (Pháp, Châu Âu)

Việc chấm dứt hộp internet miễn phí của bạn mà không có cam kết sẽ có hiệu lực trong một 10 ngày Từ việc nhận bức thư này.

 • Phí chấm dứt với số tiền 49 euro vẫn sẽ được lập hóa đơn vào hóa đơn miễn phí cuối cùng của bạn. Tuy nhiên, các khoản phí này có thể được chi trả bởi nhà điều hành internet mới của bạn.
 • Sau khi chấm dứt hiệu quả gói miễn phí của bạn mà không có nghĩa vụ, sau đó bạn có 15 ngày để trả lại thiết bị của mình cho nhà điều hành.

Thật tốt khi biết nếu bạn đăng ký vào ưu đãi Delta miễn phí và bạn đã mua trình phát Devialet (có sẵn bằng tiền mặt với giá 480 euro hoặc € 9,99 mỗi tháng trong 48 tháng), bạn không nên trả nó cho nhà điều hành miễn phí trong trường hợp chấm dứt. Bạn thực sự đã mua Devialet miễn phí. Mặt khác, trong trường hợp thanh toán trong nhiều lần miễn phí, bạn tiếp tục thanh toán các khoản thanh toán hàng tháng của người sau.

Nếu bạn muốn chấm dứt hộp miễn phí mà không có nghĩa vụ, hãy giữ số điện thoại cố định của bạn tại một nhà cung cấp khác, chỉ cần yêu cầu Mã Rio (Câu lệnh nhận dạng toán tử), bằng cách gọi từ dòng cố định của bạn 3179 (số miễn phí).

Nhờ Rio, nhà điều hành internet mới của bạn sẽ chăm sóc việc chấm dứt hộp internet của bạn mà không cần cam kết. Nó sẽ chuyển số điện thoại cố định của bạn.

Thật tốt khi biết trong trường hợp thay đổi địa chỉ, bạn không cần phải thực hiện Chấm dứt miễn phí, Bạn có thể trực tiếp từ không gian thuê bao của mình, hãy thực hiện yêu cầu di chuyển miễn phí cho ưu đãi hộp miễn phí của mình mà không cần nghĩa vụ.

Bạn muốn so sánh các ưu đãi miễn phí có sẵn ?

Dịch vụ Jechange miễn phí

Bạn muốn so sánh các ưu đãi miễn phí có sẵn ?

Cung cấp hộp internet mà không có nghĩa vụ miễn phí

Bbox phù hợp

Một nhà điều hành có nguồn gốc của sự phát triển mà không có cam kết

Trước khi xuất hiện miễn phí trên thị trường vào những năm 2000, các nhà khai thác các gói di động đã được lập hóa đơn cho khách hàng của họ, những người có thể tăng tới năm mươi euro mỗi tháng. Miễn phí đã làm đảo lộn thị trường bằng cách cung cấp giá phá vỡ và không có cam kết. Bằng cách cung cấp quyền truy cập tốc độ thấp vào Internet, nhà điều hành thành công khi nổi bật vì sự hấp dẫn của nó. Với sự xuất hiện của mình trên thị trường, miễn phí cũng đã thúc đẩy các nhà khai thác khác phát triển các ưu đãi mà không cam kết giá thấp để thu hút người đăng ký mới. Mục tiêu nguyên thủy miễn phí vẫn không buộc khách hàng tham gia vào một khoảng thời gian nhất định mà là cho phép họ giữ tự do thay đổi kế hoạch ngay khi họ muốn.

Ưu đãi hộp mà không cần cam kết cho tự do hơn

Trong số các ưu đãi của hộp internet có sẵn miễn phí, có hai hộp miễn phí không liên kết và hộp 4G+.
Đối với ngân sách khiêm tốn nhất, pop freebox là một lựa chọn đặc biệt thú vị bởi giá cả phải chăng, khoảng ba mươi euro trong năm đầu tiên phát triển theo khoảng bốn mươi euro sau đó. Nó cung cấp lưu lượng cao với một số gbit/s để tải xuống nhờ sợi quang trong khi cũng tương thích với ADSL2+ và VDSL2. Ngoài ra, bạn có hàng trăm kênh truyền hình miễn phí. Về điện thoại, bạn sẽ có thể gọi cho người cố định trên hơn một trăm điểm đến.
Ưu đãi cấp trung gian là của Hộp thư tự do ở khoảng bốn mươi Euro trong năm đầu tiên. Ngoài ra không có nghĩa vụ, hộp tự do này có tốc độ thậm chí cao hơn, đặc biệt là về mặt gbit/s để tải xuống. Ngoài ra, các nền tảng truyền hình và các nền tảng phim như Netflix hoặc Prime Video hoàn chỉnh hơn.
Ưu đãi thứ ba của các hộp internet không có nghĩa vụ miễn phí là hộp 4G+ không có nghĩa vụ. Với khoảng ba mươi euro mỗi tháng, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ kết nối tốc độ cao với Internet với hàng trăm GOS mỗi tháng. Được trình bày nhanh hơn ADSL, dòng chảy của hộp 4G+ đạt vài trăm mbit/s để tải xuống. Ưu đãi này được phân biệt bởi sự tự do mà nó đưa ra vì nó không có nghĩa vụ, điều đó có nghĩa là đăng ký mà bạn đã đăng ký bị chấm dứt bất cứ lúc nào và miễn phí. Ngoài ra, chế độ hoạt động của nó đặc biệt đơn giản. Khi bạn nhận được hộp từ bạn hoặc ở điểm rơle đã chọn, thẻ SIM đã được kích hoạt và khởi tạo trước. Do đó, không có thời gian vận hành để bạn có thể sử dụng nó càng nhanh càng tốt. Ngay khi bạn muốn, bạn có thể bắt đầu xem video, lướt web hoặc kết nối với các mạng xã hội. Lưu ý rằng bạn sẽ có thể kết nối với một số màn hình đồng thời mà không gặp vấn đề gì. Hộp 4G+ có thể chấp nhận tối đa sáu mươi thiết bị được kết nối. Trong số tất cả những điểm tích cực này, một trong những quyết định nhất là hộp 4G+ này được thỏa mãn hoặc được hoàn trả trong thời gian thử nghiệm ba mươi ngày. Nếu bạn thấy rằng ưu đãi hộp 4G+ không được thực hiện cho bạn, bạn có thể gửi lại trong thời gian được phân bổ và hoàn trả miễn phí cho bạn.

Các loại cung cấp internet khác miễn phí

 • So sánh các hộp sợi quang miễn phí
 • Ưu đãi hộp ADSL miễn phí
 • Cung cấp hộp internet với TV miễn phí
 • Internet Hộp cung cấp dịch vụ khuyến mãi miễn phí
 • Ưu đãi hộp Internet giá rẻ miễn phí
 • Cung cấp hộp internet cho sinh viên miễn phí
 • Cung cấp hộp Internet mà không có TV miễn phí
 • Về lựa chọn.com
 • Thông báo pháp lý
 • Điều lệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Liên hệ chúng tôi
 • Thông báo Chọn.com
 • Tác giả

So sánh các ưu đãi tốt nhất