Chơi trò chơi 7/14/23 Cập nhật Discords BDO phổ biến | Sa mạc đen na/eu/oc,

Bất hòa

Chủ đề này đã được tạo ra Teday, ngày 2 tháng 2 năm 2021, để theo dõi các bất hòa trực tuyến trên sa mạc đen phổ biến cho máy chủ NA/EU.

Ở đây bạn sẽ tìm thấy những bất hòa khác nhau được tạo ra bởi cộng đồng cũng như các bất hòa trực tuyến trên sa mạc đen chính thức.

Nếu có bất kỳ sự vu khống, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ loại điều khoản dịch vụ nào bị hỏng, vui lòng báo cáo điều này cho người điều hành máy chủ Discord đã nói.

Lớp học bất hòa

Discords chính thức của BDO

BDO biểu tượng cảm xúc bất hòa

Boss / Group / Pve Discords

LifeSkilling & cộng đồng

PVP Discords