Thẻ ngân hàng – SG, Thanh toán có nghĩa – SG

Tất cả các thẻ ngân hàng của chúng tôi

*Có nghĩa là thời gian giao hàng, không bao gồm khách hàng không cư trú ở Pháp.

Khám phá thẻ Bancai Res của chúng tôi

SG cung cấp cho bạn một loạt các thẻ ngân hàng, dịch vụ và dịch vụ liên quan để tạo điều kiện cho việc rút tiền và thanh toán của bạn ở Pháp và nước ngoài. Uy tín đơn giản à la carte Thẻ rút tiền, tùy thuộc vào bạn để chọn thẻ phù hợp với bạn (1).Tất cả các thẻ thanh toán của chúng tôi đều không tiếp xúc lên tới 50 euro.

Nhận thẻ ngân hàng của bạn trong bốn bước

Lựa chọn thẻ

Chọn từ của chúng tôi phạm vi rộng của CB.

Cài đặt

Cá nhân hóa các cài đặt thẻ mới của bạn.

Chữ ký

Ký hợp đồng của bạn bằng điện tử.

Thu nhận

Từ việc ký kết, Thẻ của bạn được vận chuyển trong vòng 7 ngày làm việc*.

*Có nghĩa là thời gian giao hàng, không bao gồm khách hàng không cư trú ở Pháp.

Nhận thẻ ngân hàng ba -step

Mở tài khoản

Mở tài khoản ngân hàng từ ghế sofa của bạn, trong vòng chưa đầy 20 phút.

Lựa chọn thẻ

Chọn từ của chúng tôi phạm vi rộng của CB và tùy chỉnh cài đặt thẻ mới của bạn.

Thu nhận

Ngay khi ký hợp đồng điện tử của bạn, Thẻ của bạn được vận chuyển trong vòng 7 ngày làm việc*.

*Có nghĩa là thời gian giao hàng, không bao gồm khách hàng không cư trú ở Pháp.

Thẻ Visa CB

Chọn thẻ ngân hàng thông thường để dễ dàng xóa và thanh toán trên thế giới.

Khiến tôi nhớ khám phá thẻ CB Visa

Visa Premier CB Thẻ

Lợi ích từ việc rút lui và thanh toán cao trên thế giới, hỗ trợ bảo hiểm và hỗ trợ rộng rãi ..

Khiến tôi nhớ khám phá thẻ CB hàng đầu Visa

Thẻ CB Visa vô hạn

Chọn một thẻ có đặc quyền đặc biệt: Hướng dẫn viên sang trọng, Visa Infinite Club.

Làm cho tôi nhớ khám phá thẻ CB Visa vô hạn

Thẻ MasterCard CB

Loại bỏ và thanh toán trên toàn thế giới và tận dụng các dịch vụ bảo hiểm và sự bảo hiểm.

Khiến tôi nhớ khám phá thẻ CB thẻ mastercard

Thẻ CB Mastercard vàng

Được hưởng lợi từ các dịch vụ cao cấp của thẻ ngân hàng được chấp nhận trên toàn thế giới.

Làm cho tôi nhớ khám phá thẻ CB Mastercard Gold

Thẻ CB tiến hóa Visa

Đối với bạn hoặc con bạn, rút ​​tiền và thanh toán một cách đơn giản trên toàn thế giới.

Làm cho tôi nhớ khám phá thẻ CB Visa Evolution CB

CB Card Cirrus Eclair Service

Xóa tiền trên toàn thế giới và được hưởng lợi từ sự hỗ trợ cho sự thanh thản hơn

Khiến tôi nhớ khám phá thẻ CB Eclair Cirrus

Chọn và cá nhân hóa thẻ ngân hàng phù hợp với bạn !

Muốn thay đổi ? Khám phá tùy chọn thẻ thu thập.

Hiển thị thị hiếu, niềm đam mê và tính cách của bạn trên thẻ ngân hàng của bạn trong số hơn 180 mô hình !

Muốn có sự yên tĩnh ? Khám phá tùy chọn mật mã.

Thậm chí bảo mật hơn trong khi mua hàng Internet mà không thay đổi thói quen của bạn !

Mong muốn đi du lịch ? Khám phá tùy chọn quốc tế.

Cho kỳ nghỉ của bạn, việc học hoặc công việc của bạn, đi du lịch nước ngoài với chi phí thấp hơn.

Muốn khám phá ? Khám phá tùy chọn Du khách.

Bạn thường đi du lịch nước ngoài ? Không còn trả hoa hồng cho các khoản thanh toán của bạn và thẻ rút tiền ở nước ngoài (không bao gồm Ủy ban trao đổi).

Tất cả các thẻ ngân hàng của chúng tôi

->

Thẻ ngân hàng Evolution Visa Evolution

–>

Sự tiến hóa Visa CB
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

->

Thẻ ngân hàng cổ điển CB Visa

–>

Visa CB
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

->

Thẻ ngân hàng CB Premier Visa

–>

Visa CB Premier
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

Thẻ ngân hàng CB vô hạn Visa

Visa vô hạn CB
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

Banvire CB CB Service Cirrus Eclair

Dịch vụ CB Eclair Cirrus
  Rút tiền trên toàn thế giới

Thẻ ngân hàng CB Mastercard

CB Mastercard
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

Thẻ ngân hàng Mastercard CB Gold

Thẻ Gold CB
  Thanh toán và rút tiền trên toàn thế giới

Thẻ ngân hàng bị mất hoặc bị đánh cắp, phản xạ tốt

(1) Chức năng có sẵn cho bất kỳ thẻ nào được cấp từ nửa đầu năm 2018.

. Đối với các khoản thanh toán và rút tiền bên ngoài khu vực đồng euro, giá có thể được xem trong tài liệu giá “Các điều kiện được áp dụng cho các hoạt động ngân hàng của các cá nhân”.

(3) Xem các điều kiện chung của bảo hành.

(4) Đối với Visa Visa Premier và CB Visa Infinite: Các sự kiện, điều kiện, giới hạn và loại trừ bảo hành được đảm bảo xuất hiện trong hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm được ký bởi Visa Châu Âu Pháp với AXA FRANCE IARD và AXA FRANCE VIE thông qua CWI. Các công ty được điều chỉnh bởi mã bảo hiểm. Hỗ trợ y tế được đưa ra bởi Visa Europe Limited từ Mondial Hỗ trợ. Đối với CB Gold Mastercard: Các sự kiện, điều kiện, giới hạn và loại trừ được đảm bảo xuất hiện trong hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm được ký bởi AIG Europe Limited thông qua Aon France.

(5) Các sự kiện, điều kiện, giới hạn và loại trừ được đảm bảo xuất hiện trong hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm được ký bởi SG, thông qua SPB, với Allianz Iard. Các công ty được điều chỉnh bởi mã bảo hiểm.

(6) Apple Pay hoạt động với iPhone 6 (hoặc mô hình tiếp theo) trong các cửa hàng, trong các ứng dụng và trên các trang web ở Safari; với Apple Watch trong cửa hàng và trong các ứng dụng (yêu cầu iPhone 6 trở lên); Với iPad Pro, iPad (thế hệ thứ 5), iPad Air 2 và iPad Mini 3 (hoặc mô hình tiếp theo) trong các ứng dụng và trên các trang web Safari với iPhone hoặc Apple Watch trên đó Apple Pay được kích hoạt. Để có được danh sách các thiết bị tương thích với Apple Pay, hãy tham khảo hỗ trợ.Quả táo.com/km207105.

(7) Paylib là một giải pháp thanh toán di động gần với công nghệ không tiếp xúc, trực tuyến với xác thực di động và giữa các cá nhân từ ứng dụng SG. Cung cấp các điều kiện được mô tả theo các điều kiện chung “Ngân hàng từ xa” có sẵn trong cơ quan và cá nhân.Sg.Fr.

(8) Tỷ lệ chỉ định không bao gồm chi phí nắm giữ tài khoản: Đóng góp trên cơ sở thuế hàng năm, theo các điều kiện thuế quan có hiệu lực. Cung cấp Thẻ Visa hoặc CB Mastercard CB – € 45/năm; Cung cấp Thẻ CB hàng đầu Visa hoặc Thẻ Gold Mastercard CB – € 135/năm; Cung cấp thẻ CB Visa vô hạn – € 330/năm; Cung cấp Thẻ CB tiến hóa Visa – € 35/năm; Cung cấp thẻ dịch vụ CB Cirrus Flash – € 30/năm (giá có hiệu lực vào ngày 01/01/2023).
Điều kiện thuế quan theo tuổi và loại thẻ đăng ký.Fr

 • Thẻ ngân hàng của chúng tôi
 • Tiết kiệm và đầu tư
 • Tín dụng tiêu dùng của chúng tôi
 • Bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi
 • Cá nhân hóa thẻ ngân hàng của bạn